You are here

Description

De dienstplicht door loting of 'conscriptiewet' verwekte een boerenopstand. Jonge 'conscrits' of 'brigands' verstopten zich in de bossen en vormde een guerrilla. Door de Fransen uit Diest verjaagd, trokken ze naar Maastricht. Ze verzamelden zich bij Hasselt op dinsdag 4 december 1798. Het was marktdag. Er liepen over de markt opvallend veel boeren met een hooivork onder hun mantel. Zij lieten 3 000 brigands de Luikerpoort binnen en die maakten zich in een tel meester van de stad. De Franse gendarmen moesten wijken, één gendarm sneuvelde. De boeren vernietigden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk het beeld van de Godin van de Rede en verbrandden conscriptielijsten.

De overheid in Maastricht stuurde een formatie ruiters met veldgeschut. Het beleg op 5 december was hevig. Na 6 uur strijd drongen de Fransen via een bres de stad binnen. Straatgevechten dwongen de brigands via de Luikerpoort te vluchten. Bij Klein Lindeke ten zuiden van de stad haalden Fransen ruiters hen in. De 60 doden kregen een massagraf. Op die plaats kwam in 1850 de Kapel van Hilst. In totaal sneuvelden 300 boeren, 100 werden gevangen gezet. De rest kon ontkomen. Einde van de Boerenkrijg. 100 jaar later werd op de Leopoldplaats ter nagedachtenis een monument opgericht.

Uit: Hasselt in beeld (1998), p. 18.

Fiche

Datering: 
1798
Belangrijk op het vlak van: 
verzet tegen het Franse bewind
Soort verhaal: 

Multimedia

Referenties

pp. 96-98 Sinds de inval van de Franse legers en de inlijving bij de Republiek was er een scherp verzet...
pp. 19-20 De Franse territoriale expansiedrang - een uitloper van de Franse Revolutie - stuitte in 1798...
DE BOERENKRIJG Het laatste decennium van de achttiende eeuw was in de Zuidelijke Nederlanden gekenmerkt...
Boerenkrijg 1798-1973 (1973)
Titel: 

Boerenkrijg 1798-1973 (1973)

Jaar van uitgave: 
1973
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
82
Boerenkrijgmonumenten van 1898 (1999)
Titel: 

Boerenkrijgmonumenten van 1898 (1999)

Jaar van uitgave: 
1999
Naam tijdschrift: 
M&L (Monumenten & Landschappen)
Volume: 
18, 2
Pagina's: 
6-24
De Virge Jesse tijdens de Boerenkrijg (1975)
Titel: 

De Virge Jesse tijdens de Boerenkrijg (1975)

Jaar van uitgave: 
1975
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
96
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Hasselt Bezet - De Boerenkrijg (1798): een tijdsbeeld (1998)
Titel: 

Hasselt Bezet - De Boerenkrijg (1798): een tijdsbeeld (1998)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1998
Hasselt in beeld (1998)
Titel: 

Hasselt in beeld (1998)

Ondertitel: 
Groei van een groene stad
Plaats van uitgave: 
Antwerpen
Jaar van uitgave: 
1998
Cover: 
Kunst in de Kijker - 52 (1996)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 52 (1996)

Ondertitel: 
Zegening van de boerenkrijgers op de Grote Markt, Djef Swennen (1871-1905)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1996
Runkst ... warm aanbevolen (2001)
Titel: 

Runkst ... warm aanbevolen (2001)

Ondertitel: 
Vroeger en nu (+ afzonderlijk fotoboek)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2001
Cover: 
Downloads

180e Boerenkrijgherdenking te Hasselt (1978)

Download (547.5 KB)

Beloken Tijd en Boerenkrijg (1992)

Download (658.08 KB)

Hasselt - Herdenking Boerenkrijg (2008)

Download (143.25 KB)

Hasselt herdenkt Boerenkrijg (1986)

Download (351.84 KB)

Herdenking Boerenkrijg (1990)

Download (500.92 KB)

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...