You are here

De Dry Duyven (Maastrichterstraat 14)

Description

Deze woning behoorde aan het eind van de 17de eeuw toe aan Joris Aerts; zijn dochter Anna erfde ze in 1711. Omstreeks het midden van de 18de eeuw kreeg Winand Bauten-Hauben ze in zijn bezit. Oud-burgemeester Peter Roelants erfde het huis in 1771. Hij verhuurde het op 22 juli 1795 voor 110 gulden aan de Diestenaar Dionysius van Ryckel, enkele weken voor het afsluiten van de registers onder de Republiek.

In de 19de eeuw kwam het pand in het bezit van Brillouet; zijn weduwe verkocht het aan herbergier Jan Valckeneers. Laatstgenoemde verkocht het op zijn beurt aan de huisschilder Jos Leurs. In de 20ste eeuw werd het bedacht met de minder gelukkige naam In de Grote Pint; Jos Dethier baatte er een herberg in uit.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 95.

* 1928: “Oneerlijke Bediende aangehouden. — In een vorig nummer van ons blad hebben we gemeld dat de 40 jarige Willem Cremers, afkomstig uit Maeseyk oud onderofficier van het 11e linieregiment, klerk bij het agentschap der Nationale Bank te Hasselt, eenen deftigen beenhouwer der stad Gustaaf Quetin, uit de Maastrichterstraat, voor 30.000 fr. in de doeken wist te Ieggen. De kerel, die uit zijne bediening ontslagen was, trok de grens over, met de hengelroede in de hand om aan den overkant van den schoonen Maasstroom zich aan zijn geliefkoosd tijdverdrijf over te geven. Hij moet zeker gedacht hebben dat het gerecht een groot blauw kruis over zijne misdadige handeling zou getrokken hebben, want hij keerde terug naar België en dreef elerhandel in Brussel. Daar heeft de rijkswacht der hoofdstad Zondag morgend de hand gelegd op den grooten seigneur en hem met de handboeien aan Zondag namiddag, naar Hasselt overgevoerd en in de staatskostschool der Martelarenplaats opgesloten. Er was veel volk aan onze spoorwegstatie om het heerschap in ’t gevangenkoetske te zien stappen en hem eene fluitende ovatie te brengen.” (4)

* 1937: "Men vraagt Slachtersgast van 14 tot 16 jaar. Adres: Quetin-Bertels, Maestrichterstraat, 16 en 18, Hasselt" (5)

* 1955: "Beenhouwerij-Charcuterie Quetin-Haesen Maastrichterstraat 14, Hasselt - Tel. 23292 vraagt halve gast." (6)

* 1980: “(…) De h. Jos Quetin en zijn echtgenote Paula (nvdr: Haesen) hebben sinds 1954 een beenhouwerij uitgebaat aan de Maastrichterstraat 14, naast de vandaag geopende zaak dus. Halverwege de zeventig jaren, hebben zij deze slagerij geleidelijk aan in handen gegeven van naaste familieleden, die ze verder wilden uitbaten onder de naam Quetin. (…)” (7)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 30-01-2012; (3) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (4) 22-07-1928, p. 7.; (5) Het Belang van Limburg, 02-02-1937, p. 5.; (6) Het Belang van Limburg, 23-09-1955, p. 10.; (7) Het Belang van Limburg, 15-11-1980, p. 19.

Fiche

Adres: 
De Dry Duyven
Maastrichterstraat 14
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-377-G
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dry Duyven
Naam van het gebouw nu: 
De Dry Duyven
Periode of stijl: 
17de eeuw / 2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- einde 17de eeuw: Joris Aerts

- 1711: Anna Aerts, dochter voorgaande

- midden 18de eeuw: Winand Bauten-Hauben

- 1771: oud-burgemeester Peter Roelants - verhuurt aan

- 1795: Dionysius van Ryckel

- 19de eeuw: Brillouet

- (?) weduwe voorgaande - verkoopt aan

- (?): herbergier Jan Valckeneers - verkoopt aan

- (?): huisschilder Jos Leurs

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): herbergier Jos Dethier

- 1927: slager Gustaaf Quetin X Hasselt 1923 Maria Bertels

- 1954: slager Joseph Quetin X Paula Haesen

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 19de eeuw: herberg (Jan Valckeneers)

- begin 20ste eeuw: café In de Grote Pint (Jos Dethier)

- 1927: beenhouwerij Quetin-Bertels

- 1954: beenhouwerij-charcuterie Quetin-Haesen

Huidige functie: 

2017: slagerij & traiteur Quetin

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "De Dry Druyven" (nvdr: De Dry Duyven) en "De Waepens van Hasselt". Neoclassicistisch getint breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak; huidig uitzicht uit XIX B, doch oudere kern. Bakstenen gebouw met lijstgevel, gecementeerd en beschilderd. Houten kroonlijst. Gevel voorzien van neoclassicistische ornamenten van stuc. Rechthoekige vensters. Gewijzigde benedenverdieping. (2)

Verbouwingen: 

- 19de eeuw: toevoeging van het pand De Waepen van Hasselt

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 199 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Gustaaf Quetin (1972)

Download (30.78 KB)

wdn van Maria Bertels (Hasselt 1897 - Sint-Antonius-Brecht 1954)

Overlijdensbericht Maria Bertels (1954)

Download (39.08 KB)

echtg. van Gustaaf Quetin (Zolder 1889-Hasselt 1972)

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...