You are here

De Dry Trommelen (Zuivelmarkt)

Description

Hier hield Antoon Stassens-Erckens een viswinkel. Deze handelaar was de eigenaar van verscheidene huizen, o.a. van Het Kleyn Trommelken, dat hem een uitgang naar de Boomgaardstraat bood.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 305.

* Vishandelaar Antoon Stassens werd geboren in Wintershoven in 1864 en overleed in Terkoest (Alken) in 1959. In 1888 trouwde hij in Hasselt met Maria Erckens (Hasselt 1865-Wintershoven 1944). Het huwelijk werd gezegend met de geboorte van vier kinderen: Gabrielle (Hasselt 1890-Wilrijk 1964) X Hasselt 1915 inspecteur belastingen Louis Tilkin (Valmeer of Antwerpen 1878-Brasschaat 1966), Albert (°Hasselt 1894), Julia (Hasselt 1902-Antwerpen 1973) X Hasselt 1921 dokter Georges Van Honsebrouck (Deerlijk 1890-Berchem 1972), dokter René (Hasselt 1905-Leuven 1976). (2)

* 1926: "Cortessem. — Huwelijk. — Verleden Maandag, werd het huwelijk ingezegend van Mej. Elisa Eckelmans van hier, staande aan het hoofd van den grooten Vischhandel oudhuis Erckens te Hasselt, met M. Jean Hayen, zoon van den gunstig gekenden veekweeker, M. Benjamin Hayen van Diepenbeek. De geburen hadden de woning der bruid heel mooi versierd, en tot laat in den avond weerklonken de feestkanonnekens ter eere van de jonggehuwden, die hunne vereerders gulhartig trakteerden. Wij sluiten ons aan bij den heilwensch boven de deur der bruiloftswoning. Statie en steenweg wenschen dat beiden mogen gaan op een bloemenrijke Levensbaan." (3)

* 1937: “Man uit venster gevallen te Hasselt / Hij loopt een Dijbeenontwrichting op - Dinsdagavond heeft zich op de Zuivelmarkt te Hasselt een voorval voorgedaan waarvan de aanleiding totnogtoe niet gekend is. De h. J. Ilsen, bediende bij de vischhandelaar Hayen op de Zuivelmarkt, was in licht bedronken toestand naar den zolder gegaan. Langs het venster is hij, van een hoogte van ongeveer 10 meter, naar beneden gestort. Dadelijk werd Dr. Blanquet ontboden die eerst niets vaststelde. Het slachtoffer werd vervolgens naar het stedelijk gasthuis overgebracht waar bevonden werd dat het een dijbeenontwrichting opgeloopen had, alsook een breuk van het rechter kaaksbeen. De h. J. Ilsen, 32 jaar oud, was op 10 jaar reeds wees en is van toen reeds als loopjongen en magazijnier in dienst bij bovengenoemden vischhandelaar. Omtrent de aanleiding tot dit ongeval tast men in het duistere.” (4); "Gevr. eerl. en deft. Meid. Adr. Erckens Zuivelmarkt, 7, Hasselt" (5)

* 1946: "Gevr. knecht voor alle werk; kost en inw. of 's avonds naar huis keeren. Erckens, Zuivelmarkt 7, Hasselt." (7)

* 1959: "Gevraagd: eerlijke loopjongen. Adres: Huis Erckens Zuivelmarkt 7, Hasselt." (8)

 

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (3) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 06-06-1926, p. 3.; (4) Het Belang van Limburg, 28-10-1937, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 28-11-1937, p. 9.; (6) Het Belang van Limburg, 04-05-1946, p. 6.; (7) Het Belang van Limburg, 27-10-1946, p. 15.; (8) Het Belang van Limburg, 18-07-1959, p. 13.

Fiche

Adres: 
De Dry Trommelen
Zuivelmarkt (7)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-266-H
Capakey: 
lag op perceel 71022H0266/00H000
Naam van het gebouw vroeger: 
De Dry Trommelen
Periode of stijl: 
ca. 1900
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- ca. 1741: advocaat Stellingwerff

- dienstknecht Petrus Joannes Erckens (°Alken 1828) X Hasselt 1861 Johanna Elisabet Kuypers (Deurne en Liessel-NL 1826-Hasselt 1900)

- (?): vishandelaar Antoon Stassens (Wintershoven 1864-Alken 1959)  X Hasselt 1888 Maria Erckens (Hasselt 1865-Wintershoven 1944), dochter voorgaande

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (?): vishandelaar Antoon Stassens (Wintershoven 1864-Alken 1959)  X Hasselt 1888 Maria Erckens (Hasselt 1865-Wintershoven 1944)

- 1926: Jean Hayen X Kortessem 1926 Elisa Eckelmans

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- vishandel Erckens (Erkens)

Huidige functie: 

gesloopt - Zuivelmarkt 7

Verbouwingen: 

- ca. 1900: weer opgebouwd na toevoeging van het buurhuis De Gulden Voet

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Julia Stassens (1973)

Download (43.47 KB)

wwe van Georges Van Honsebrouck (Deerlijk 1890-Berchem 1972)

Overlijdensbericht Jean Hayen (1965)

Download (60.8 KB)

echtg. van Elisabeth Eckelmans (Kortessem 1897-Hasselt 1979)

Overlijdensbericht Elisabeth Eckelmans (1979)

Download (56.15 KB)

wwe van Jean Hayen (Diepenbeek 1890-Hasselt 1965)

Recent toegevoegd

1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...