You are here

De Ketel (Maastrichterstraat)

Description

Dit pand was in de tweede helft van de 16de eeuw de eigendom van Gerard van Hilst. In de 17de eeuw was Egidius van Vinckenroye de welgestelde eigenaar van De Scherpesteen en De Ketel.

Sinds het einde van de 19de eeuw was het in het bezit van de familie Briers, wier stamhuis aan de westkant van de Raamstraat lag.

In het midden van de 18de eeuw werd het bewoond door notaris Pieter-Adriaan Ridderbeecks, die tevoren in Den Mortier aan de Kapelstraat woonde. Op 11 april 1789 werden De Ketel en De Leeuw, met twee tuinen en een schuur, voor 7600 gulden brabants door Nikolaas-Jozef de Libotton, heer van Klein-Stevoort, verkocht aan Gerard-Gaspart Briers, zoon van Arnold (1672-1753), advocaat en voorzitter van het Hof van Vliermaal.

Voor die verkoop en reeds in de 16de eeuw was De Ketel een herberg en afspanning. Het loonde de moeite eens door dit huis te lopen, om de antieke meubelen en het stevige eiken timmerwerk van zolderingen en vloeren te bewonderen. In de zoldertop hing een takel; om de zware lasten op te halen was in de vloer van de benedenverdieping een grote vierkante opening aangebracht. Een ruime tuin strekte zich uit tot aan de Beekstraat. Achteraan door die tuin liep de fameuze sauw, die vanaf de Kapelstraat naar de Nieuwstraat afboog en dan verderop in de Beek uitmondde. In De Ketel was ook een merkwaardige verzameling van oude curiosa, prenten, geschriften, boeken en kunstvoorwerpen ondergebracht. Bij de inval van de Hollanders in augustus 1831 werd de regimentskas van het garnizoen op de zolder of onder de mesthoop van deze woning verborgen.

Op 16 juni 1832 werd de helft van dit ruime gebouw voor 480 gulden aan kolonel Stevens verhuurd; de eigenaar zelf verbleef op zijn landgoed te Gothem. Later werd het pand tot de bioscoop Plaza verbouwd.

Thans is het opgeslorpt in een nieuwe winkelgalerij.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 109.

Fiche

Adres: 
De Ketel
Maastrichterstraat
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
De Ketel
Periode of stijl: 
2de helft 16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 2de helft 16de eeuw: Gerard van Hilst

- begin 17de eeuw: Gillis van Vinckenroye

- midden 18de eeuw: notaris Pieter-Adriaan Ridderbeecks

- (?): Nikolaas-Jozef de Libotton - verkoopt aan

- 1789: Gerard-Hubert Briers

- 1832: kolonel Stevens

- 19de eeuw: familie Briers

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / handelshuis

- herberg en afspanning

- bioscoop Plaza

Huidige functie: 

gesloopt

Beschrijving interieur: 

- eiken timmerwerk van zolderingen en vloeren

- in de zoldertop hing een takel

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...