You are here

De Korenbloem (Grote Markt)

Description

Die Corenblomme, De Corenbloem, De Korenbloem

Tot op het einde van de 16de eeuw heette dit pand De Ster. Daarna werd naam gewijzigd in Goutbloem. Zo vermeldt het gichtregister van 1608 en 1628 Gerard de Fléron als eigenaar van dye Goutbloem regenoet den Rinck. Toen het met de naam Die Corenblomme bedacht werd, is het uithangbord van de Goutbloem overgenomen door Het Gulden Hoift, het oostelijk hoekhuis van de Markt en de Nieuwstraat.

In 1450 was het goed eigendom van Tilman Coex, die het van Lambert Kerkhofs had gekocht. Het behoorde in 1474 aan Jan Vaes toe, in 1478 aan Jan Hermans-Mechtels, in 1497 aan Jan Goetsbloets, in 1540 aan bakker Henrick Jaupen, in 1577 aan diens dochter, in 1581 aan Aert Squaden, van 1584 tot 1600 aan Frans de Fléron, in 1606 aan diens zoon Gerard en tot 1634 aan Johanna Stoops, weduwe Frans Fléron. In dat laatste jaar werd het verkocht aan Geertrui Tsjonckeren (nvdr: Gertrud Sjonkeren), weduwe van Gerrit van Hilst (nvdr: = Gerard van Hilst), van wie het overging naar Joês van Geloes uit Het Waerdenhof aan de Maastrichterstraat, heer van Herten, oud-burgemeester en twaalfman, die het in 1733 verhuurde aan Tossanus Voyave tegen 50 gulden voor de eerste drie jaren, 80 gulden voor de volgende termijn en 90 gulden voor de laatste drie jaren van het negenjarig huurcontract.

Door erfenis ging het huis van de Geloes over naar Adriaan de Heusch-van Hilst, die het op 29 januari 1744 voor 3500 gulden verkocht aan Maria Geers, weduwe van de huurder. In 1778 was het eigendom van Maria Duys, weduwe van advocaat Philip van den Kerckhoven, die het aan de weduwe Scherpenberg verhuurde. In 1815 behoorde het toe aan koopman Pieter Willems, die het zijn zoon Rumoldus in 1844 als erfenis vermaakte. Rumoldus Willems-Juvyns hield er een winkel in tuinzaden en was depothouder-verkoper van de raapzaadkoeken van de olie- of smoutmolen van Frederik Willems aan de Meldertstraat.

In de laatste fase van zijn bestaan, tot aan de afbraak in 1913, werd De Korenbloem omgedoopt tot Café Suisse. Dat café werd uitgebaat door Theresia 's Heeren, die aan de Kapelstraat woonde.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 31.

* Dit pand lag naast De Ring, het zuidelijke hoekhuis van de Grote Markt. Het pand werd in 1910 verworven door de Staat (1) om in 1913 afgebroken te worden om de Grote Markt te verruimen en de ingang van de Maastrichterstraat open te stellen voor het verkeer van fietsen, auto's en rijtuigen. Nu, 100 jaar later mogen enkel nog voetgangers hier passeren.

(1) La Gazette, 22-02-1910; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
De Korenbloem
Grote Markt
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-796
Naam van het gebouw vroeger: 
De Ster (16de eeuw), Goutbloem (17de eeuw), Die Corenblomme, De Corenbloem, De Korenbloem, Café Suisse
Periode of stijl: 
1450
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 15de eeuw: Lamber Kerkhofs

- 1450: Tilman Coex

- 1474: Jan Vaes

- 1478: Jan Hermans-Mechtels

- 1497: Jan Goetsbloets

- 1540: bakker Henrick Jaupen

- 1577: dochter voorgaande

- 1581: Aert Squaden

- 1584-1600: Frans Fléron

- 1606: Gerard Fléron

- tot 1634: Johanna Stoops

- 1634: Gertrud Tsjonkeren, wwe van Gerard van Hilst

- tot 1733: Joês van Geloes

- 1733: Tossanus Voyave

- 1744: Maria Geers

- 1778: Maria Duys, wwe advocaat Philip van den Kerckhoven - verhuurt aan

- (?): wwe Scherpenberg

- 1815: koopman Pieter Willems (Rummen 1769-Hasselt 1823) X Hasselt 1811 Anna Catharina Strea (Rutten 1785-Hasselt 1838)

- 1844: handelaar Rumoldus Willems (Hasselt 1811-1872), zoon voorgaande, X Hasselt 1845 Maria Elisabeth Juvyns (Juvijns) (Hasselt 1822-1895) [echtgenote & haar zus Maria Theresia (Hasselt 1825-1899) begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 19]

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- ca. 1900: Theresia 's Heeren

- 1910: Belgische Staat

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- vanaf 1844: winkel in tuinzaden (Willems-Juvyns)

- tot 1913: Café Suisse (Theresia 's Heeren)

Huidige functie: 

gesloopt (1913)

Multimedia

Referenties

Dans le Limbourg (1910)
Titel: 

Dans le Limbourg (1910)

Naam van de krant: 
La Gazette
Datum van uitgave: 
22/02/1910
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Dans le Limbourg (1910)

Download (78.26 KB)

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...