You are here

Den Bril (Maastrichterstraat 8)

Description

Dit goed maakte aanvankelijk deel uit van het laathof Henegauw. In de 18de eeuw waren er vier eigenaars. Steven Taberiaux verkocht het op 4 juni 1716 voor 1200 gulden aan Joannes Sullinx. Sullinx liet het in 1727 na aan Dierick Rutten. Door erfenis kwam het daarna in het bezit van de priesters Michiel en Frans Freysers; laatstgenoemde was parochieherder te Wellen. Beide broers verkochten het in de tweede helft van de 18de eeuw aan Michiel Penxten.

Voor de eerste wereldoorlog was Den Bril de eigendom van N. Kosmann (nvdr: Kossmann) van De Cleyne Valck.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 95.

* 1936: "(...) Dinsdag 25 Augustus 1936 om 2 u.30 te Hasselt, Lombaardstraat ten herberge «In het Hooghuis» zal notaris Schoofs ten meestbiedend verkoopen. (...) Handelshuis, gelegen Maastrichterstraat nr. 8 groot volgens kadaster 90 centiaren, begrijpende: Winkel, zitplaats, keuken, achterkeuken, 5 slaapkamers en zolder. Water, gaz en elektriek. Bewoond door den heer Hören, horlogiemaker. Aan te slaan op 1 Augustus 1937. (...)" (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 12-02-2013; (3)Het Belang van Limburg, 15-08-1936, p. 7.

Fiche

Adres: 
Den Bril
Maastrichterstraat 8
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-374-B
Capakey: 
71022H0374/00B000
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Bril
Naam van het gebouw nu: 
Den Bril
Periode of stijl: 
(18de eeuw)
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- (?): Steven Taberiaux - verkoopt aan

- 1716: Joannes Sullinx - via erfenis naar

- 1727: Dierick Rutten - via erfenis naar

- (?): priesters Michiel en Frans Freysers - verkopen aan

- 2de helft 18de eeuw: Michiel Penxten

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: handelaar Nathan Kossmann (Sutzingen-D 1858-Hasselt 1918) [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 27], X Kerpen-D 1888 Sophie Heymann (Keulen-D 1861-buurt van Auschwitz-PL, einde 1942)

- Karel (Charles) (Antwerpen 1890-Sint-Huibrechts-Hern? 1923), zoon voorgaande, [begraven Oud Kerkhof, sectie K, graf nr. 28], X Antwerpen 1916 Alice Carolina Kossmann (°Antwerpen 1897); hun kinderen: Maurice Jacob (°Hasselt 1917) & Yvonne Jeanne Eva (°Hasselt 1920)

- (1936): horlogemaker Maximiliaan Hören

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 
Verbouwingen: 

- 1979: verbouwen van voorgevel, in opdracht van Maes Koffie nv Hasselt, naar ontwerp van Groep Delta (Albert Vanleysen) Hasselt

- 1993: verbouwen van winkelpui, in opdracht van Maes Koffie nv Hasselt, naar ontwerp van architect Emiel Baert (Hasselt)

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 110 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...