You are here

Familie Hechtermans

Description

De familienaam Hechtermans komt reeds zeer vroeg en zeer verspreid in Limburg voor, o.a. te Bilzen, Borgloon, Hoeselt, Zepperen, Hasselt en Alken. De bekendste afstammeling is zeker de Dominicaan Magister Henricus Hechtermans, die leefde van 1606 tot 1679.

In 1788 werd door de rederijkerskamer van Bilzen, "De Veldtbloem", een toneelspel opgevoerd "ter glorie van onsen seer Eerw. Heer Mathieu Guillaume Hechtermans, pastoor van dese stad Bilsen en seer ijverigen hoofdman". Bij die gelegenheid schonk de pastoor, wiens grafzerk in de kerk nog te zien is, een bord met zijn wapen, dat thans hangt in het gasthuis van Bilzen (nvdr: niet meer aanwezig; mededeling Jacques Hechtermans, 23-09-2012). Dit wapenschild, met soms kleurvarianten in I en IV, staat ook afgebeeld op glasramen te Alken en Munsterbilzen.

Het is "gevierendeeld: I en IV in (blauw) (goud) een (zilveren) (rode) burchttoren; II en III in zilver een geplante groene wijnrank met stok, waaraan twee druiventrossen hangen".

Uit: Limburgse families en hun wapen (1973), p. 38.

Weetjes: 

* 1928: “Overlijden. — In den gezegenden ouderdom van ruim 79 jaar overleed alhier (nvdr: Alken) godvruchtig Mijnheer Werner Hechtermans (nvdr: °Hasselt 1849), echtgenoot van Mevrouw Regina Hermans (nvdr: Mechelen-aan-de-Maas 1860 – Hasselt 1931), eerenotaris, ridder in de Leopoldsorde, officier in de orde van Leopold II. De dierbare afgestorvene die lange jaren het ambt van notaris te Hasselt waarnam, genoot de achting en het vertrouwen van zeer talrijke families. Hij was een rechtschapen en dienstvaardig man, wiens aandenken in zegening zal blijven bij alwie ooit met hem in betrekking kwam. De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis van den overledene, had Maandag 3 December om half elf, onder grooten volkstoeloop plaats. (…)” (1)

(1) De Gazet van Hasselt en Omstreken, 09-12-1928, p. 5.; (2) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Naam: 
Familie Hechtermans

Multimedia

Referenties

Limburgse families en hun wapen (1973)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1973)

Ondertitel: 
Deel 1
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1973

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...