You are here

Finoulst, Jean Victor (1819-1881)

Description

Jean Victor Bernard Finoulst werd geboren in Leuven in 1819 als zoon van Michael en Maria Josepha Grisar, kooplieden in Brussel.

In 1849 trouwde Jean Victor Finoulst in Hasselt met de in 1827 in Kuringen geboren Maria Anna Christina Huysmans. Een getuige van de bruid was haar oom Joseph Sax, goud- en zilversmid. 

Jean Victor Finoulst had achtereenvolgens zijn drukkerij in de Demerstraat en op de Botermarkt. Vanaf 1858 was daar ook het bureau van Het Nieuwsblad der Provincie Limburg. Weekblad voor Algemeene belangen gevestigd, maar hij was noch de drukker noch de uitgever ervan. Uiteindelijk verhuisde hij naar het huis Het Ysere Cruys in de Nieuwstraat waar voor hem Marius Carmanne gedrukt had.

Jean Victor Finoulst overleed in Hasselt in 1881. Zijn weduwe zette de drukkerij verder tot in 1884. Toen ging het bedrijf over naar Winand Klock.

Fiche

Naam: 
Jean Victor Finoulst
Alias: 
Jean Victor Bernard Finoulst
Geboorteplaats: 
Leuven
Geboortedatum: 
10.08.1819
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
28.07.1881
Belangrijk op het vlak van: 
Bulletin des Mélophiles (1864-1877), De Onpartijdige Kiezer (1868)
Beroep: 
drukker, boekhandelaar

Referenties

p. 11 [...] In samenwerking met de lokale intelligentsia werden verscheidene persinitiatieven op het...
Drukkend Hasselt (2003)
Titel: 

Drukkend Hasselt (2003)

Ondertitel: 
Drukkers & drukkerijen van 1830 tot 1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...