You are here

Grisar, Antoine Hubert (1809-1880)

Description

Auteur: Willy Ceyssens

Deze telg van een geslacht van chirurgijnen en geneesheren, sinds vlak voor de Franse revolutie in Hasselt gevestigd maar uit de streek van Jeuk afkomstig, was als zoon van Bernard Grisar, chirurgijn te Hasselt, en van Elisabeth Swaenen, in Hasselt gedoopt op 2 november 1809. Hij werd apotheker. 

Op 7 december 1843 huwde hij met Jeanne Magdelaine Raedts, dochter van Ludovicus Raedts van Diepenbeek en van Agnes Goyens. Ze woonden in "De Olifant", Demerstraat, naast de befaamde herberg "de Ossekop". 

Bij de lijst der meest gefortuneerde Hasselaren in 1843 is hij met een inkomen van 860 franken de 2de gerangschikt van de 4 apothekers (na Jan Bamps met 2836 F maar voor Christiaan Knaepen 219 F en Jean Théodore Bamps 128 F).

Hij overleed op 15 september 1880. Zijn ongehuwde dochter Célestine, die bij hem inwoonde, overleed reeds in 1881, 33 jaar oud. Zijn echtgenote overleefde hem tot 1895. 

Fiche

Naam: 
Antoine Hubert Grisar
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
02.11.1809
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
15.09.1880
Beroep: 
apotheker, drogist

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Notities W. Ceyssens (2006)
Titel: 

Notities W. Ceyssens (2006)

Ondertitel: 
onuitgegeven
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...