Grisar Bartholomé / De verdiensten van Dr. Grisar - uit: Dokter Batholomé Grisar (2006)

Description

Grisar was de eerste geneesheer van Hasselt die, in het begin van 1847, onder ethernarcose een keizersnede uitvoerde. Vooral belangrijk is echter dat hij reeds in 1843, enige jaren voor Semmelweis, hygiëne in de kraamafdelingen invoerde wegens overzetting van de kraambedkoorts, door manueel contact, begrippen die later asepsis en antisepsis genoemd werden. Beide artsen stelden hun publicaties bijna twintig jaren uit, waarschijnlijk wegens de negatieve reacties van hun collega's voor wie het onaanvaardbaar en oneervol was zelf de uitbreiding van de kraambedkoorts letterlijk in de hand gewerkt te hebben. Waar Semmelweis in zijn publicatie opnieuw ongunstig werd onthaald, leidde het baanbrekend artikel van Grisar tot trage en laattijdige erkenning. Semmelweis ging aan die miskenning ten onder.

Grisar werd in zijn stad tot het einde erkend als een integer geneesheer en een onderlegd wetenschapper.

Enkele decennia later ontwikkelde zich de bacteriologie en werd dankzij Pasteur het mysterie van de overzetting van ziektes verklaard. Lister was later de eerste chirurg die op grote schaal in de operatiekwartieren extreme steriliteit invoerde. Waar Semmelweis en Grisar in de vergeethoek geraakten, gingen alle eerbetuigingen naar Pasteur en Lister. Semmelweis in Boedapest, Grisar en ook Louis Willems in Hasselt, kwamen blijkbaar te vroeg met hun ontdekking toen de microscoop nog te kort schoot in de beeldvergroting. Nochtans werd het artikel van Grisar uit zijn geboortestad al vlug als baanbrekend beschouwd. Dat bleek uit een memorieboek waarin men hem zelfs de ontdekker van de kraambedkoorts noemde. In 1944 verscheen van de hand van Georges Hansotte een lovende biografie van Grisar. In een vooraanstaand medisch tijdschrift van 1948 werd nog lovend geschreven de studie van dokter Grisar en over zijn eervolle plaats in de reeks van Belgische gynaecologen. 

Deze bescheiden Hasselaar speelde in de lokale politiek geen rol. In de geschillen op politiek en op medisch vlak tussen zijn twee collega's  Arnold Bamps en Willems was hij niet betrokken. Zijn privéleven als ongehuwde arts speelde zich in beperkte familiekring af tussen zijn moeder en zusters. Ontspanning vond hij als actief en spelend lid van de Société de musique. Hij was in zijn lange praktijkjaren een toegewijd geneesheer en tegelijk een scherpe geest en een vooruitstrevend gynaecoloog, chirurg en anesthesist in een tijdperk waarin de geneeskunde traag opdook uit de duisternis van het Ancien Régime. 

Dokter Bartholomé Grisar verdient een bijzondere plaats bij de voorname Hasselaren uit de negentiende eeuw.

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...