You are here

Grisar, Bernard (ca. 1754-1830)

Description

Auteur: dr. Willy Ceyssens

Bernard Grisar werd geboren te Corswarem circa 1754 als zoon van Jean François en van Catherine van Herck. Zijn vader was geneesheer te Jeuk. Hij studeerde te Parijs aan het in 1724 gestichte "Collège de Chirurgie", waar hij in 1784 de lessen volgde van botanica, anatomie, pathologie en verloskunde. Deze school hoorde niet bij de universitaire Sorbonne, maar stond ook buiten elk ambachtelijk verband. Zo omvatte het een "Ecole Pratique de dissection" en een "Hospice clinique". Enkele jaren later werd er ook een "Société Académique de Chirurgie" opgericht. Zijn oudere broer, Jean Georges, was hem daar vooraf gegaan. 

Bernard trouwde in Sint-Truiden met Marie Elisabeth Swaenen, dochter van Joannes en van Marie-Josephe le Bedel uit Hechtel. Blijkbaar arriveerde hij in Hasselt einde 1801 of begin 1802 gezien zijn zoon Bartholomé nog in Sint-Truiden geboren is en Guillaume in 1802 in Hasselt geboren is. Aanleiding tot zijn verhuis naar Hasselt lijkt het overlijden te zijn van zijn oudere broer, chirurgijn Jean Georges. Jean Georges was reeds in 1796 door de Hasseltse gemeenteraad aangesteld als geneesheer van het gasthuis en van "het Bureau de Bienfaisance". Bij de aanstelling werd hij uitdrukkelijk verkozen omdat hij al 8 jaren de chirurgie bedreef in Hasselt en omdat men overtuigd was van zijn kennis en inzet. 

Bernard kreeg als "chirurgijn voor het weldadigheidsbureel en de burgerlijke gasthuizen" een jaarwedde van 100 gulden en moest daarvoor gratis huisbezoeken doen bij de behoeftigen. Daarenboven moest hij de vroedvrouw op haar verzoek hulp bieden en stond hij ook in voor de gratis pokkeninentingen. 

In de lijst der geneeskundigen van 1821, opgemaakt in opdracht van Willem I, staat Bernard Grisar in de groep nr. 4, vermeld onder de rubriek der "maîtres de chirurgie". In 1825 waren er in het gasthuis al 3 geneesheren aanwezig, die elk om de 4 maanden in functie bleven. Er waren dan ook 9 grauwzusters, bijgestaan door 2 dienstboden. In 1827 was de medische dient van de stad voor het "Armwezen" samengesteld uit Bamps en Berckx voor de zorg aan de thuisverblijvende armen en de zieken in het gasthuis. Bernard Grisar was er adjunct-heelmeester, naast Bamps, hoofd van beide afdelingen. 

Hij woonde in de Kortstraat waar na zijn overlijden zijn weduwe nog woonde tot haar overlijden in 1848. Ze stond als winkelierster vermeld in haar overlijdensakte, volgens "Hasselt intra muros" in een kruidenierswinkel. Bij haar woonden Bartholomé, de grote figuur uit de dynastie Grisar, Marie-Elisabeth (1800-1873), ongehuwde winkelierster, Anne-Marie (1806-1881) en Anne-Barbe (1794-1878), beiden ongehuwd. Dochter Marie-Josephe (1797) huwde in 1818 met Michel Finoulst (nvdr: werden de ouders van drukker Finoulst). Jean Victor werd geneesheer te Beringen en Hubert Antoine apotheker in Hasselt, Guillaume en Fabien Conrad werden leerlooiers. 

Bernard Grisar overleed in 1830. Hij was gedurende 30 jaar als heelmeester verbonden aan het gasthuis en aan het weldadigheidsbureau. Zo maakte hij de ganse Franse en Hollandse tijdperken mee, toen de geneeskundigen moeizaam, na de inzinking door de revolutie, de fakkel terug opnamen van hun voorgangers uit de tijd van de Verlichting. Grisar was blijkbaar een rustige, onbesproken heelmeester, zorgzame vader van een talrijke kroost en weinig betrokken in de politieke problemen van zijn tijd.

Weetjes: 

* Begraven Oud Kerkhof, sectie A, graf 22. Zijn echtgenote Maria Elisabeth Swaenen overleed in 1840 en werd bijgezet.

Fiche

Naam: 
Bernard Grisar
Alias: 
Matheus Bernardus Grisar
Geboorteplaats: 
Corswarem
Geboortedatum: 
ca. 1754
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
12.08.1830
Beroep: 
chirurgijn, heelmeester
Opleiding: 
Parijs

Referenties

Bernard Grisar werd geboren te Corswarem circa 1754 als zoon van Jean François en van Catherine van...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Notities W. Ceyssens (2006)
Titel: 

Notities W. Ceyssens (2006)

Ondertitel: 
onuitgegeven
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...