Grisar Jean François jr. - uit: Notities W. Ceyssens (2006)

Description

Jean-François Grisar junior werd te Hasselbroek onder Jeuk gedoopt op 26 september 1747 als zoon van Jean-François, geneesheer en van Catherine van Herck. 

Hij staat bij de studenten van Leuven vermeld in 1770 maar hij verkreeg zijn diploma van licentiaat in de medicijnen het jaar nadien te Nancy (1771). Datzelfde jaar werd hij erkend als "chirurgien" door het "Collège des médecins" te Luik, acte ondertekend door president Delheid en griffier Bacquet. Twintig jaar later, in 1791, tekenden de heren Jadelot en Guillemin van de universiteit van Nancy de acte waardoor Jean-François promoveerde, nu tot doctor in de geneeskunde. 

Hij huwde te Tongeren met Anne-Christine Driesen, dochter van Paul en van Marie-Agnès Palmen en zuster van Henri Guillaume Driesen (Tongeren 1758-1821), licentiaat in de geneeskunde, de vermaarde schrijver van een "Chronique de Tongres" en van een "Description.. de la Fontaine de Pline à Tongres". 

Toen in Tongeren het bericht binnenkwam van de Luikse Revolutie van 18 augustus 1789, een maand na de '14 juillet' te Parijs, kwamen te Tongeren onmiddellijk de patriotten op straat. De eerste die de republikeinse "cocarde" droeg was dokter Jean-François Grisar. Twee dagen later werd het nieuwe gemeentebestuur gekozen waarvan hij de "peymeester" was. Tegelijk werd een gezantschap naar Luik gestuurd om hulde te brengen aan de Luikse burgemeesters. Grisar trok mee op in de stoet met de muzikanten, de grenadiers te paard en 3 koetsen notabelen. Onderweg waren er reeds problemen van dronkenschap bij de grenadiers. Grisar behandelde ze met 2 flessen wijn, een half pond suiker, 12 beschuiten, laxeerzout en laxeermiddel. Zeker een voortreffelijk recept voor de beschonken militairen. 

Bij de 2de restauratie, na de slag van Neerwinden op 18 maart 1793, traden de aristocratische raadsleden repressief op tegen de patriotten en vooral Grisar werd hun slachtoffer. Hij was namelijk gevlucht naar Antwerpen en toen de Antwerpse stadsmagistraat informatie vroeg over zijn houding tijdens de revolutie antwoordde de Tongenaren dat hij als eerste in de stad de "cocarde" had gedragen, het wettig bestuur had verjaagd in 1789, dat hij zich kolonel der patriotten liet noemen en na de eerste restauratie tot lid van de municipaliteit was benoemd. In een bijgevoegde brief noteerde burgemeester Jacob Beckers bovendien dat Grisar in 1790 in de omgeving van Hasselt een luitenant van de Rijkse troepen van zijn paard zou afgeschoten hebben, hem met 3 sabelsteken afgemaakt en nadien onthoofd hebben. Nochtans vertrok nog een dergelijk rapport, vanuit Hasselt naar Antwerpen, waarin de gruwelijke onthoofding niet vermeld werd, wel het bestelen van de vermoorde luitenant Ignaz. Aan de hand van deze feiten volgde in Antwerpen een arrestatiebevel tegen Dr. Grisar, maar hij was toen reeds het "Hôtel Saint Antoine" ontvlucht. 

Uit het schrijven van de Antwerpse Raad kennen we de persoonsbeschrijving van Grisar: hij was 6 voet en 3 duim met bruine ogen en haren, blijkbaar voor die tijd een opvallende figuur. 

Jean-François junior was een bijzonder man. Tien jaren na zijn diploma van geneesheer bracht hij het tot doctor in de geneeskunde, wat in die tijd uitzonderlijk was. Hij was een overtuigd republikein van het eerste ogenblik en zijn rol in gemeentepolitiek bezorgde hem moeilijkheden tijdens de 2 restauraties die in het Luikse de definitieve verfransing vooraf gingen.

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...