Grisar Jean François - uit: Notities W. Ceyssens (2006)

Description

In het midden van de 18de eeuw, woonde in Hasselbroek onder Jeuk een geneesheer genaamd Jean-François Grisar. Hij was gehuwd met Catherine van Herck. Het echtpaar kreeg volgende kinderen:

- Jean-François, gedoopt 26/09/1747, licentiaat geneeskunde;
- een dochter gedoopt in 1749, geen verdere gegevens;
- Jean-Georges (1751-1801), chirurgijn, gezondheidsofficier, hospitaalarts, provisor Armentafel en bijkomend rechter te Hasselt;
- Bernard (1754-1830), chirurgijn, opvolger van zijn broer in het gasthuis van Hasselt.

Jean-François Grisar studeerde aan de universiteit van Leuven waar hij op 19/11/1740 als 'maiorensis' vermeld staat. In 1749 is er een naamgenoot (verwant?) van hem, Antoine Grisar uit Loneux, ook ingeschreven. Volgens de lijsten der zorgenverstrekkers door "le collège de Médecine" in Luik, waar niet als gepromoveerde vermeld wordt, werden beide zonen erkend als chirurgijn met vermelding bij één van hen "zoon van Jean-François, afkomstig uit Hasselbroek". 

Over zijn beroepsactiviteit is voorlopig niets bekend.

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...