Grisar Jean François - uit: Notities W. Ceyssens (2006)

Description

In het midden van de 18de eeuw, woonde in Hasselbroek onder Jeuk een geneesheer genaamd Jean-François Grisar. Hij was gehuwd met Catherine van Herck. Het echtpaar kreeg volgende kinderen:

- Jean-François, gedoopt 26/09/1747, licentiaat geneeskunde;
- een dochter gedoopt in 1749, geen verdere gegevens;
- Jean-Georges (1751-1801), chirurgijn, gezondheidsofficier, hospitaalarts, provisor Armentafel en bijkomend rechter te Hasselt;
- Bernard (1754-1830), chirurgijn, opvolger van zijn broer in het gasthuis van Hasselt.

Jean-François Grisar studeerde aan de universiteit van Leuven waar hij op 19/11/1740 als 'maiorensis' vermeld staat. In 1749 is er een naamgenoot (verwant?) van hem, Antoine Grisar uit Loneux, ook ingeschreven. Volgens de lijsten der zorgenverstrekkers door "le collège de Médecine" in Luik, waar niet als gepromoveerde vermeld wordt, werden beide zonen erkend als chirurgijn met vermelding bij één van hen "zoon van Jean-François, afkomstig uit Hasselbroek". 

Over zijn beroepsactiviteit is voorlopig niets bekend.

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...