You are here

Buekers, August (1895-1985)

Description

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien hoofdonderwijzer in Spalbeek. Hij woonde met zijn echtgenote Mathilde Swijsen (Herk-de-Stad 1888-1967) in de Spalbeekstraat. Bij zijn opruststelling in 1946 vestigde hij zich in Herk-de-Stad en werd er, net als voorheen in Spalbeek, organist. Deze taak nam hij meer dan vijftig jaren waar en hiervoor werd hem in september 1978 een dankbare hulde gebracht door de leden van de kerkraad en de parochiale overheid.

Ook zijn inbreng in het culturele leven was niet gering. ‘Meester’ Buekers was immers vele jaren de promotor van de A.B.N.-actie en van het jaarlijks welsprekendheidstornooi voor de jeugd van de Herkse onderwijsinstellingen.

Bovendien was hij een fervent Davidsfondslid en op het sportieve vlak had hij zijn hart verpand aan Herk FC waarvan hij de trouwste en oudste supporter was.

‘Meester’ Buekers, in zijn brede vrienden- en kennissenkring kortweg ‘Nonk Gust’ genoemd, overleed na een kortstondige ziekte in de Sint-Ursulakliniek in Herk-de-Stad in 1985.

Weetjes: 

* 1978 – "(…) Op eigen houtje / Meester Buekers, die uit een muzikale familie stamde, had reeds van kindsbeen af de muziekmikrobe te pakken. In de gemeenteschool te Schulen kreeg hij de eerste begrippen van «solfège» van de dorpsmeester Aerts, die tevens organist was, hetgeen de jonge Buekers toen al stimuleerde om later ook eens het orgel te gaan bespelen. Gezien de muziekopleiding in de normaalschool te Leuven tot een minimum beperkt bleef, was student Gust Buekers aangewezen om op eigen houtje zich verder te bekwamen in de muziek en dan ook meer bepaald in de orgelmuziek, waarbij hij zich door middel van een harmonium de techniek van het orgelspelen eigen maakte. Uit die eerste «orgelperiode» wist meester Buekers ons glunderend volgend anekdootje te vertellen: «Toen de organist uit de school, de h. Cajetemps, een «groot» orgelstuk wilde uitvoeren, waarbij hij ook de basnoten met de voetpedalen diende te verklanken, riep deze de hulp van Gustje Buekers in. De organist was immers te klein om de voetpedalen te bedienen, zodoende dat ik dit pedalenwerk met de handen moest uitvoeren. Ik was hierdoor wel erg geflatteerd. maar toen ik mij op een gegeven moment van pedaal vergiste, kreeg ik prompt een trap van de organist in het gelaat en hield ik er een bloedneus aan over. Dat was dan meteen de eerste maar ook de laatste keer dat ik voor Cajetemps onder het orgel ben gekropen», lachte Gust Buekers. (…) Organist / Werd door twee jaren soldatentijd alle muziekbedrijvigheid lam gelegd, betekende dit stilstandpunt echter geen eindpunt. Immers toen August Buekers zijn onderwijzersloopbaan in Spalbeek begon, werd hij er meteen organist en richtte er een zangkoor op. Meester Buekers gaat er prat op dat twee leden uit «zijn» Spalbeeks koor thans ook organist zijn geworden. Ook in het naburige Stevoort werd de h. Buekers aangezocht om bij speciale gelegenheden het orgel te gaan bespelen, waarop hij steeds welwillend inging. Maar niet altijd werd in die pré-conciliaire periode van toen de orgelkunst van meester Buekers begrepen of naar waarde geschat. Dit komt duidelijk tot uiting in volgend anekdootje: ter gelegenheid van 'n eremis in Stevoort rondde organist Buekers de plechtigheid af met een Fuga van Bach, waaraan hij zoveel studietijd had gespendeerd. Maar na enkele maten, kwam de toenmalige pastoor uit de sakristie gestormd en snauwde organist Buekers toe: «Zeg man, hou eens op met die kermismuziek». (…)." (1)

(1) Het Belang van Limburg, 31-08-1978, p. 18.

Fiche

Naam: 
August Buekers
Alias: 
Johannes Augustinus Buekers
Geboorteplaats: 
Schulen
Geboortedatum: 
11.04.1895
Plaats van overlijden: 
Herk-de-Stad
Datum van overlijden: 
28.03.1985
Beroep: 
onderwijzer, schoolhoofd, organist

Multimedia

Referenties

Gust Buekers 50 jaar organist te Herk-de-Stad (1978)
Titel: 

Gust Buekers 50 jaar organist te Herk-de-Stad (1978)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
31/08/1978
Pagina('s): 
9
Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)
Titel: 

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
30/03/1985
Pagina('s): 
18
Downloads

Meester August Buekers overleden te Herk-de-Stad (1985)

Download (1.25 MB)

Recent toegevoegd

Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...