You are here

Burgemeesters Kermt (1830-1976)

Description

KERMT

1830 – 1836: Vandebrouck Willem
1836 – 1838: Tiege Charles-George
1838 – 1867: Felici Leonard
1867 – 1880: Dumoulin Frans
1881 – 1882: Dubois Henri-Jozef
1882 – 1889: Bruyninx Pieter-Jan
1889 – 1904: Smeets Eugeen
1904 – 1936: Droogmans Jozef
1936 – 1937: Bielen Isidoor
1939 – 1944: Sente Jozef
1944 – 1964: Droogmans Emiel
1965 – 1977: Mees Eugeen (fusie met Spalbeek vanaf 1 januari 1970)
eind 1976 :                       (fusie met Hasselt)

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), p. 44.

Weetjes: 

* Henri Jozef Dubois (°Meldert 1832), burgemeester van 1881 tot 1882, was landbouwer en molenaar in Kermt. Hij trouwde in Hakendover in 1859 met Anna Paulina Ponsaerts (°Hakendover 1836).

* Eugeen Smeets, zaakvoerder en burgemeester van 1889 tot 1904, werd geboren in Berbroek in 1855. Hij trouwde in Batsheers in 1887 met Gertrude Boden (°Batsheers 1864).

* 1936: "Overlijden — Men meldt ons het spijtig overlijden van Mr Jozef Droogmans, weduwnaar van Mevr. Maria Helena Vanhove, Gemeenteraadslid sedert 1898, Burgemeester van Kermt sinds 1905; Lid van Kerkfabriek vanaf 1889, Gewezen voorzitter van het Armbureel; Eerelid van het werk der Weezen en verlaten kinderen van 't Kanton Herk-de-Stad; vereerd met den gouden palm en Ridder in de Leopoldsorde. Hij werd geboren te Tuilt (Kuringen) den 7 November 1845 en ontsliep zachtjes te Kermt op Dinsdag 7 Juli 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten. De plechtige lijkdienst en begrafenis zal plaats hebben morgen Zaterdag, om 11 uur." (2) Maria Helena Vanhove werd geboren in Kermt in 1850; trouwde in Kermt in 1871 met Jozef Droogmans. Zij overleed in Schimpen in 1878.

* 1936: "Nieuwe Burgemeester — In de zitting van den gemeenteraad van l.l. Woensdag werd de h. Isidoor Blelen net algemeene stemmen voorgestelde tot burgemeester van de gemeente. Dit blijde nieuws zal bij ieder inwoner welkom zijn. Mr. Bielen is de man op de rechte plaats om het ambt van Burgemeester waar te nemen, iets wat hij ten andere reeds sedert 'n paar jaren tot ieders voldoening deed." (3)

* 1937: "Dankbetuiging / De Kinderen en Familie Bielen, bedanken hierbij, familieleden, vrienden en kennissen voor de blijken van deelneming, hun betuigd bij het afsterven van hun vader en bloedverwant, de Heer Isidoor Bielen / Tevens verontschuldigen zij zich bij diegenen, die geen bericht zouden ontvangen hebben. / Kinderen Bielen, Kermt" (4)

* 1939: "Volledige lijst der tot nogtoe benoemde burgemeesters en schepenen van Limburg / (...) Kermt: Geen burgemeester; Schepenen: Sente en Daniels. (...)" (5)

* 1939: "Kollega J. Sente tot burgemeester benoemd / Met veel vreugde hebben onze Limburgsche Scheidsrechters van V.V.B. vernomen, dat het Zijne Majesteit den Koning behaagd heeft, een onzer kollega's Jozef Sente tot Burgemeester van Kermt te benoemen. In afwachting dat zijne makkers hem officieel zullen gaan vieren en de hem verdiende hulde zullen brengen, wenscht het bestuur der Limburgsche Scheidsrechterlijke Kommissie in naam van al de scheidsrechters, aan hun kollega en makker van harte geluk en dat onzen vriend Jef nog lange jaren aan het hoofd van zijn dorpelingen als burgervader mag prijken." (6)

 

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Het Belang van Limburg, 10-07-1936, p. 2.; (3) Het Belang van Limburg, 02-08-1936, p. 2.; (4) Het Belang van Limburg, 31-01-1937, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 11-03-1939, p. 4.; (6) Het Belang van Limburg, 27-05-1939, p. 5.

Fiche

Naam: 
Burgemeesters Kermt
Benaderende periode van: 
1830
Benaderende periode tot: 
1976

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...