You are here

Description

De familie Roberti (vroeger ook Robierts genaamd) behoorde tot een der voornaamste geslachten van Sint-Truiden. Vermelden wij de burgemeester Henri Roberti in 1727 en schepen Pierre Roberti in 1845.

De familie voerde als wapen «van goud met een goud en zwart in twee rijen geschaakt schildhoofd». Dit wapenschild was te zien op de grafzerk van de familie Van Geel-Roberti (1673) in de kapel van Guvelingen.

Een genealogie van deze familie werd door Ridder de Borman opgesteld en begint met een zekere Arnold Robiers die met Oda Nickmans huwde en in 1615 overleed.

De familie Roberti is o.a. verwant aan de families Aerts (Luik), Keelhoff (Gent), Coenegracht (Brussel), Portmans (Hasselt) en Palmers de Terlaemen (Zolder).

Deze familie woonde vroeger in het huis «In de Olifant» op de Grote Markt te Sint-Truiden.

Uit: Limburgse families en hun wapen (1970)

Fiche

Naam: 
Familie Roberti
Benaderende periode van: 
18de eeuw e.v.

Multimedia

Referenties

Limburgse families en hun wapen (1970)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1970)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
07/11/1970
Pagina('s): 
14

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...