You are here

Description

De familie Roberti (vroeger ook Robierts genaamd) behoorde tot een der voornaamste geslachten van Sint-Truiden. Vermelden wij de burgemeester Henri Roberti in 1727 en schepen Pierre Roberti in 1845.

De familie voerde als wapen «van goud met een goud en zwart in twee rijen geschaakt schildhoofd». Dit wapenschild was te zien op de grafzerk van de familie Van Geel-Roberti (1673) in de kapel van Guvelingen.

Een genealogie van deze familie werd door Ridder de Borman opgesteld en begint met een zekere Arnold Robiers die met Oda Nickmans huwde en in 1615 overleed.

De familie Roberti is o.a. verwant aan de families Aerts (Luik), Keelhoff (Gent), Coenegracht (Brussel), Portmans (Hasselt) en Palmers de Terlaemen (Zolder).

Deze familie woonde vroeger in het huis «In de Olifant» op de Grote Markt te Sint-Truiden.

Uit: Limburgse families en hun wapen (1970)

Fiche

Naam: 
Familie Roberti
Benaderende periode van: 
18de eeuw e.v.

Multimedia

Referenties

Limburgse families en hun wapen (1970)
Titel: 

Limburgse families en hun wapen (1970)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
07/11/1970
Pagina('s): 
14

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...