You are here

Het Steenen Huys (Maastrichterstraat)

Description

Dit pand was de eigendom van Maria Renard, geboren te Hasselt en schoolhoofd te Zolder; zij verhuurde het aan Many Lauwers.

In de eerste jaren van de 18de eeuw behoorde het huis toe aan Francis Gerardts, die het in 1752 aan Christiaan Grauls verhuurde. Guilliam Wilsens-Lemmens kocht het van Gerardts op 9 april 1771 voor 1369 gulden en 10 stuiver. Hij liet het door meester-metselaar Denijs Sprengel in kareel en arduinsteen verbouwen. Op 3 februari 1775 kloeg de weduwe van Wilsens haar leed over de grote bouwkosten en over de langdurige ziekte van haar man bij de schepenen en vroeg toestemming tot het ophalen van 1000 gulden op het huis, om de kareelbakkerij te kunnen voortzetten. In 1788 verkocht zij het aan koopman Gerard Wilsens, die het voor 140 gulden aan Joris Guffens verhuurde.

In de 19de eeuw woonden er achtereenvolgens: rentenier Roosen-Vandersmissen, rijksontvanger van de grondbelastingen Ferdinand Lux-Vandenreycken, notaris Wilsens, de weduwe van deze laatste, rentenier Karel Dirix, de weduwe Vanstraelen-Timmermans, kapitein Pieter Op de Beeck, ingenieur Hanecour en weduwe Adriaan de Corswarem-de Decker. Het huis werd op 14 augustus 1919 door notaris Goetsbloets publiek te koop gesteld, maar het werd niet verkocht.

Uit: Hasselt intra muros (1989), pp. 115-116.

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Het Steenen Huys
Maastrichterstraat (71)
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
Het Steenen Huys
Periode of stijl: 
begin 18de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- begin 18de eeuw: Francis Gerardts - verhuurt aan

- 1752: Christiaan Grauls

- 1771: Francis Gerardts verkoopt aan Guilliam Wilsens-Lemmens

- (?): weduwe voorgaande - verkoopt aan

- 1788: koopman Gerard Wilsens - verhuurt aan

- (?): Joris Guffens

- (?): rentenier Odulph Louis Nicolas Roosen (Hasselt 1809-1879) X Hasselt 1844 Marie Agnes Cecilia Vandersmissen (°Hasselt 1824)

- (?): rijksontvanger van de grondbelastingen Ferdinand Lux-Vandenreycken

- (?): notaris Augustus Joannes Joseph Wilsens (Hasselt 1831-1881) X Francisca Dorothea Dohin (Venlo-NL 1833-Hasselt 1893)

- (?): weduwe Wilsens-Dohin

- (?): rentenier Carolus Eduardus (Karel) Dirix (°Hasselt 1873)

- (?): weduwe Vanstraelen-Timmermans

- (?): kapitein Pieter Op de Beeck (Opdebeeck)

- (?): ingenieur Hanecour (Haenecour)

- (?): Anna Maria Coleta de Decker (1854-1916), weduwe van Adriaan de Corswarem

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- Anna Maria Coleta de Decker (1854-1916), weduwe van Adriaan de Corswarem

- 1919: door notaris Goetsbloets publiek te koop gesteld, maar niet verkocht

Vorige functie(s): 

woonhuis

Huidige functie: 

gesloopt

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...