Kapel Maagd der Armen (Kozenstraat) – uit: Prachtige Kapel ter ere O L. Vrouw van Banneux ingewijd te Stevoort (1953)

Description

Tijdens de Pinksterdagen van dit jaar, n.l. op 24, 25, 26 en 27 Mei l.l. verbleef het genadebeeld van O.L. Vrouw van Banneux te Stevoort en bij deze gelegenheid was de gemeente buitengewoon mooi versierd, zodat personen van de ganse omgeving er een bezoek brachten en hun bewondering uitten. Voor deze dagen werd ook door de bewoners van Kozen- en Nitsemstraat een prachtige kapel opgericht op de splitsing der twee straten, genaamd «Op de Heuvel». Daar men niet tijdig meer een groot beeld van de Maagd der Armen kon bekomen, moest men zich tijdens deze Mariadagen tevreden stellen met het beeld der parochiekerk van Wijer. Vóór 'n paar weken kwam dan eindelijk het bestelde beeld toe, gemaakt uit een speciale bouwstof, daar het moet bestand zijn tegen weer en wind, en kon er nu aan gedacht worden om de kapel en het beeld plechtig te wijden.

Deze plechtigheid .waaraan de ganse parochie deel nam, ging gisteren door.

De kerk was volledig bezet tijdens het plechtig lof van 2 u., dat opgedragen werd door Z.E.H. Esselen, kapelaan. Alle aanwezigen zongen de liturgische gezangen onder leiding van Z.E. Pater Vossen, de gekende leider der Genadetocht. Het alombekende lied ter ere O.L.Vrouw van Banneux, «Gegroet, Maagd der Armen», besloot deze kerkelijke plechtigheid.

Na het lof ging iedereen processiegewijze naar de nieuwe kapel: vooraan de schoolkinderen met hun bloemenruikertjes, dan de leerlingen der Landelijke Huishoudschool met hun witte en blauwe vlaggetjes, daarna kwamen de vrouwen, dan de mannen, gevolgd door de geestelijkheid en de microwagen van de Paters Monfortanen. Het werd een ware bedevaart met gebed en zang.

De nieuwe kapel was mooi versierd met wit-blauwe kleuren, vooral de prachtige kroon met vier zijden sluiers boven het hoofd van het beeld vormden een waar aureool. Het plan van deze zeer originele kapel werd gemaakt door architect Martens van Alken; de werken werden uitgevoerd door de verschillende stielmannen uit de buurt, behalve het dak met torentje waarvan de schalïen gelegd werden door werklieden die in de Zomer het dak der kerk hersteld hebben. Het meer dan één meter hoge Mariabeeld staat op een stenen voetstuk, waarop de datum «25 Mei 1953» gebeiteld staat. Het was immers op deze datum, Pinkstermaandag, dat de kaarskensprocessie met het beeld der Armen voorbij deze kapel trok.

De stemmige Kapel

Vooraleer de wijding aan te vangen ,neemt Z.E. Heer Deken Vanherck het woord, en drukt er zijn tevredenheid over uit dat hij deze kapel, de 5de van het dekenaat Herk-de-Stad, mag wijden. Hij zegt dat de Mariatocht niet beëindigd is, want dat de genaden op deze plaats zullen blijven toestromen .De dag van heden is de verlenging der Pinksterdagen en dat waren de schoonste die Stevoort ooit kende. De Z.E. Heer Deken, biedt in zijn naam en ook in naam van Z.E. Heer Pastoor, zijn gelukwensen aan de oprichters van deze nieuwe kapel, die beantwoordt aan het verlangen van O.L. Vrouw van Banneux en dan ook een bron zal zijn van zegen en genade.

Daarna volgt de eenvoudige, maar toch schone ceremonie der wijding van kapel en beeld door Z.E. Heer Deken, terwijl de aanwezigen gezamenlijk bidden.

Na de wijding volgt de bloemenhulde; de eerste ruiker wordt neergelegd door Z.E. Heer Pastoor Hechtermans, namens de ganse Parochie en daarna volgen de schoolkinderen met hun ruikertjes die weldra aan de voet van het beeld een bloementapijt vormen. Tijdens deze bloemenhulde zingen de aanwezigen het Marialied en dan betreedt Z.E. Pater Vossen het verhoog. De gewijde spreker is vol blijdschap omdat er weer ’n nieuw Maria-heiligdom werd opgericht en hij vraagt dat de inwoners van Stevoort zo dikwijls mogelijk en vooral tijdens de Meimaand hier op bedevaart zouden komen, want boven de kapel staat: «Ik ben de Maagd der Armen» en O.L. Vrouwke zal daar dan ook zeker iedereen die lijden of verdriet heeft, met open armen ontvangen. We mogen niet vergeten dat Maria komt om het lijden te verlichten en dat zij een Moeder is die alles geven kan. Tenslotte vraagt de Z.E. Pater een gezamenlijk gebed voor allen die deze kapel hielpen bouwen en dit werk steunden.

Dan werden de aanroepingen van Banneux door de Z.E. Pater voorgezegd en luid door de talrijke schaar omstaanders herhaald.

Tot slot weerklonk nogmaals de zo vertrouwde wijze van «Gegroet, Maagd der Armen», uit volle borst door iedereen meegezongen en bij ieder refrein gingen de witte en blauwe vlaggetjes de hoogte in.

In zijn slotwoord dankte Z.E. Pater Vossen nog alle parochianen om hetgeen zij tijdens de Pinksterdagen en ook nu gedaan hadden en drukt de wens uit hier nog voor dergelijke mooie plechtigheden mogen terug te komen.

Aldus eindigde deze wijding die ons nog eens terug bracht in serene stemming der wonderschone Pinksterdagen en kreeg Stevoort 'n nieuw heiligdom dat ongetwijfeld zeer druk zal bezocht worden.

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...