You are here

Koninklijk Atheneum (Guffenslaan 78-82)

Description

Het neoclassicistische hoofdgebouw van het huidige Koninklijk Atheneum aan de Guffenslaan werd in 1865 neergezet op 't Ingeland, de braakliggende gronden tussen de stadswallen en het voormalige kapucijnenklooster. Pas dan geraakte de jarenlang geplande uitbreidingswerken klaar.

Nochtans is al veel eerder sprake van de school. In 1616 vestigen de kapucijnen zich op deze plek. Ze worden verjaagd door de Franse bezetters en het oude klooster wordt als nationaal domein in 1798 verkocht aan Karel Payan en Gerard Thoelen. Deze laatste baatte er een jeneverstokerij met ossenstallen uit. In 1802 kocht de Stad het ongebruikte deel van het complex en richtte er in 1808 een secundaire school in. Van 'Koninklijk College' evolueert de naam over 'Stadscollege' tot Koninklijk Atheneum in 1844. Het duurde vanaf dan nog 20 jaar eer de school zich ook echt kon gaan uitbreiden.

* Vanaf 3 juli 1865 begon men met de bouw van de schoollokalen, die geopend werden vanaf oktober 1866. De aanvankelijke raming van de werken werd geschat op 85 000 F, maar de uitvoering liep op tot 117 500 F.

* In 1975 was een voorbereidende afdeling en kleuterschool ondergebracht in het Kasteel Villers aan de Luikersteenweg. (3)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), pp. 272-273.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 04-12-2009

Fiche

Adres: 
Koninklijk Atheneum
Guffenslaan 78-82
Capucienenstraat 28
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-579-P
Capakey: 
71022H0579/00P000
Naam van het gebouw vroeger: 
Stadscollege (1811), Koninklijk College (na 1815), Koninklijk Atheneum (1844)
Naam van het gebouw nu: 
Koninklijk Atheneum 1
Periode of stijl: 
1865
Architect: 
Isidorus Joseph Gérard (Lobbes 1819-Hasselt 1891)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- Gemeenschapsonderwijs Brussel

Vorige functie(s): 

onderwijsinstelling

Huidige functie: 

onderwijsinstelling

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. "Koninklijk Atheneum", neoclassicistisch hoofdgebouw van 1865 n.o.v. J. Gerard, gebouwd op het z.g. "Engeland", de braakliggende gronden tussen de gesloopte wallen en het voormalige capucijnenklooster. Van dit klooster werd de sacristie bij de bouw van de inmiddels gesloopte prefectuur afgebroken, terwijl de overige kloostergebouwen (haaks op de achtergevel), na aanpassingswerken in het schoolcomplex geïncorporeerd werden. De voortuin aan de promenade werd aangelegd n.o.v. G. Cretens. De monumentale bomen verbergen thans grotendeels de voorgevel; rechts werd een nieuwe speelplaats aangelegd, terwijl links een nieuwe vleugel werd opgetrokken op de plaats der prefectuur. In de tuin bevinden zich ook de z.g. "Ezelsstenen", megalietstenen afkomstig van het Kapelveld te Diepenbeek. Breed gebouw met voorgevel van negentien traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen). Gecementeerde baksteenbouw met schijnvoegen. Hoek- en middenrisalieten van drie traveeën, linkergeelte onder afgewolfd zadeldak. Rondboogvormige benedenvensters en deur, e.g. met lekdrempels op consooltjes; in het middenrisaliet, geprofileerde boog met versierde sluitsteen en over de penanten doorgetrokken imposten; gekorniste puilijst met aansluitende bovenvensters in vlakke rechthoekige omlijstingen; centraal venster onder driehoekig fronton, gelijkaardige vensters met lekdrempel op de lagere derde bouwlaag. Sobere bakstenen achtergevel met op de eerste bouwlaag gemetste rondboogvensters met lekdrempels binnen blinde arcaden, afgedekt door kalkstenen kordonlijst; rechthoekige vensters op de tweede en derde bouwlaag. (3)

Beschrijving tuin: 

Voortuin, naar ontwerp van G. Cretens, met de cromlechs de zogenaamde 'ezelstenen'.

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- halfopen bebouwing

- perceelgrootte (incl. Capucienenstraat 28): 9941 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 22.10.2002
Datum van publicatie: 19.02.2003

Referenties

De niet onsierlijke neoclassicistische gevel van het oude middengebouw van het Koninklijk Atheneum aan...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Eeuwfeest van het Kon. Atheneum te Hasselt (1951)
Titel: 

Eeuwfeest van het Kon. Atheneum te Hasselt (1951)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/01/1951
Pagina('s): 
3
Hasselt bevrijd (1994)
Titel: 

Hasselt bevrijd (1994)

Ondertitel: 
Oorlog en bevrijding 1940-1945
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1994
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt toen en nu (1985)
Titel: 

Hasselt toen en nu (1985)

Ondertitel: 
een confrontatie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1985
Cover: 
Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)
Titel: 

Koninklijk Atheneum Hasselt Gedenkboek (1950)

Ondertitel: 
1850-1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1950
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Koninklijk Atheneum Hasselt (1994)
Titel: 

Koninklijk Atheneum Hasselt (1994)

Ondertitel: 
150 jaar stijl (1884-1994)
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1994

Recent toegevoegd

Eugène Hyacinthe Joseph François Pollenus , werd geboren in Kermt in 1796 als oudste zoon van notaris en...
Van 1951 tot 1955 werd het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux rondgedragen doorheen de hele...
Alexis Van Geel (Vangeel), geboren in 1890 in Hasselt als zoon van Albert en van Maria Emelia Broeders...
Was op leercontract bij Romain Willems-Pollaris. Daarna opende hij een horlogewinkel met atelier in Genk...
Zoon van Borzée-Willems . Behaalde het diploma van horlogemaker aan het Technicum in Antwerpen en liep...
Renée Willems , dochter van Willems-Pollaris, huwde met Jean Borzée, afdelingshoofd bij het...
Clement Van Straelen werd geboren in Hasselt in 1875 als enige zoon van rentenier Henricus Vanstraelen (...
Louis De Wolf werd geboren als Jacob Lodewijk op 26 februari 1881 in Boechout nabij Antwerpen. In 1909...
Echtgenote van Albert Moermans . Sinds 1950 volgde zij een schriftelijke cursus als horlogehersteller...
Op de hoek van de Aldestraat en de Hoogstraat stootte je in de 19de eeuw op bakkerij Lieben. Drie...