You are here

Koninklijke Maatschappij Minerva

Description

De maatschappij Minerva werd in 1868 gesticht met als hoofddoel "la moralisation de la classe ouvrière". Om dat te bereiken wilde zij:

"1. alle overdaad in drank vermijden;
2. besparingen doen;
3. 's maandags hun werk niet staken;
4. in muziek en voordracht zich oefenen;
5. lezingen bijwonen handelende over nuttige kennissen en zedenleer, waarover uitleggingen gedaan worden".

De leuze van Minerva was "Hand aan werk, oog op God".

De vereniging was opgesplitst in drie afdelingen "l'épargne, l'art choral en l'art dramatique". Er was dus ook een spaarkas ingericht waarin de leden wekelijks een bedrag stortten.

In de eerste tien jaar van haar bestaan organiseerde Minerva 25 toneelvoorstellingen en 43 concerten. In 1880 breidde de vereniging het sociale luik nog uit door ook nog een maatschappij van bijstand op te richten. De stimulerende kracht achter het ontstaan ervan was Djef Anten. In 1880 nam Minerva ook het initiatief tot de oprichting van een coöperatieve volksbank, de "Banque populaire hasseltoise".

Minerva groeide in de loop van de jaren uit tot wellicht de belangrijkste katholieke maatschappij in Hasselt. In 1906 werd de vereniging tot Koninklijke Maatschappij verheven. Ze bleef bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog, toen ze in 1964 (?) een stille dood stierf.

* Periodiek 'Minerva', maandelijks, 1924-1961

Fiche

Name: 
Koninklijke Maatschappij Minerva
Datum van oprichting: 
1868
Datum van ontbinding: 
1961-1964?
Soort organisatie: 

Multimedia

Referenties

pp. 24-25 III. Minerva De vereniging werd op 15 oktober 1868 opgericht en stelde op 3 januari 1870 haar...
Standaard voor de "Maatschappij Minerva", 1871 W. GEEFS (?) & G. GUFFENS ; beschilderd lindehout en...
De Gemeenteraad heeft op 27 mei 1962 twee toneelgroepen onzer Stad plechtig op het Stadhuis ontvangen...
[…] “Toneel door en voor iedereen”. Dit is een der voornaamste punten uit de standregelen van de aloude...
Feestvierende Toneelverenigingen (1962)
Titel: 

Feestvierende Toneelverenigingen (1962)

Jaar van uitgave: 
1962
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
25 (zomernummer)
Pagina's: 
z.p.
Het muziekleven te Hasselt tussen 1840 en 1900 (1984)
Titel: 

Het muziekleven te Hasselt tussen 1840 en 1900 (1984)

Plaats van uitgave: 
Leuven
Jaar van uitgave: 
1984
Kunst in de Kijker - 89 (1999)
Titel: 

Kunst in de Kijker - 89 (1999)

Ondertitel: 
Standaard voor de 'Maatschappij Minerva', 1871
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1999
Minerva (1964)
Titel: 

Minerva (1964)

Jaar van uitgave: 
1964
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
32 (lentenummer)
Pagina's: 
z.p.
Toneelleven (1964)
Titel: 

Toneelleven (1964)

Jaar van uitgave: 
1964
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
34 (herfstnummer)
Pagina's: 
z.p.
Hasselt op scène (1999)
Titel: 

Hasselt op scène (1999)

Ondertitel: 
Vijf eeuwen toneelhistorie
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1999
Cover: 
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...