You are here

Leën, Eugeen (1862-1932)

Description

Eugeen Leën werd in 1862 geboren in Hasselt als zoon van Franciscus (°Sint-Huibrechts-Lille 1829), een groothandelaar in wijnen en koloniale waren, en van Maria Josephina Vliegen (Hasselt 1831-1889), dochter van broodbakker Jan in De Waelvis. Eugeen studeerde aan het Atheneum en stichtte na zijn studies De Jonge Klauwaarts.

Op 25-jarige leeftijd trok Eugeen Leën naar Brussel. Hij werkte er als hoofdopsteller van De Vlaamse Illustratie, en trad er in 1890 in het huwelijk met Amalia Velge. Het echtpaar kwam in Hasselt wonen en richtte in het ouderlijk huis in de Koning Albertstraat de 'Sint-Quintinusdrukkerij' op.

In 1904 gaf Leën de Gazet van Hasselt uit, een blad van katholieke strekking dat de belangen tegenover de liberale strekking verdedigde. Zelf schreef hij enkele goede folkloristische verhalen. Hij was ook uitgever van de krant De Kabouter (1890-1896), De Banier (1893-1905, samen met Polydoor Daniëls, maandelijkse publicatie van de Limburgse afdeling van de Vlaamsche Katholieke Landsbond), De Limburgse Bijdragen (1903-, jaarboek met bekroonde bijdragen) en het krantje Dicht en Proza (samen met Victor Nickmans). Daarnaast schreef hij heel wat artikels, een lijst ervan is terug te vinden in het Bibliografisch repertorium van Jorissen.

Eugeen Leën was een van de initiatiefnemers van het van Veldekemonument, waarvoor zijn hoofd model stond. Hij stichtte ook de Davidsfondsbibliotheek (1893, Katholieke volksboekerij), het Leesgezelschap Hasselt, de Sint-Lambertusgilde (1897, een vereniging die voortkwam uit de groep rond het tijdschrift 't Daghet in den Oosten, die als doel had plaatselijke literatoren een duwtje in de rug te geven).

In 1932 overleed Eugeen Leën door een beroerte. Hij werd begraven op het Oud Kerkhof.

Van Leën zit een uitgebreide collectie brieven en handschriften in het Letterenhuis.

* Bij onze Zuid-Brabantse Boeren, uit het Fransch van Antoon Lamonmier (1880);
* G. Eekhoud: Hendrik Conscience, vertaling uit het fransch (1882);
* Plan van den grooten Nederlandschen wedstrijd van wetenschap en nijverheid met kaart van Brussel en 20 stadsgezichten met een beschrijving (1888);
* Vertellingen uit het voorjaar (1894);
* Dicht- en prozawerk ten gebruike der lagere- en middelbare scholen, verzameld door… (1895, i.s.m. Nickmans);
* Vertellingen uit het najaar (1912);
* Eene reis door het water; naverteld (s.d.);
* Eugeen Leën. Gedenkboek (1939).

Sinds 1961 draagt een straat in de wijk Sint-Martinus zijn naam.

Weetjes: 

* Oud Kerkhof, sectie B, familiegrafkelder nr. 93

* 1952: “Hasselt / Plechtige teraardbestelling. — Gisteren Woensdag greep te Hasselt de teraardbestelling plaats van wijlen Mevr. Eugène Leen-Velge, die, zoals reeds gemeld, op de leeftijd van 80 jaar Zondagochtend plots overleed onmiddellijk nadat zij haar kiesplicht had vervuld. Te 11 uur werd in een stampvolle St. Quintinuskerk de plechtige lijkdienst gecelebreerd. Tussen de aanwezigen werden verscheidene autoriteiten opgemerkt, alsook afvaardigingen van het gerechtshof, de scholen der Blauwzusters en van Rapertingen. Midden een grote deelneming werd daarna het stoffelijk overschot van de geachte aflijvige bijgezet in de familiegrafkelder op het oude Kerkhof. (…)” (1)

(1) Het Belang van Limburg, 16-10-1952, p. 6.

Fiche

Naam: 
Eugeen Leën
Alias: 
Joannes Franciscus Eugenius Leën
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
26.07.1862
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
20.08.1932
Belangrijk op het vlak van: 
De Kabouter (1890-1896), De Banier (1893-1905), De Limburgse Bijdragen (1903-), Gazet van Hasselt (1904-1914)
Beroep: 
drukker, uitgever
Specifieke kenmerken: 

Sint-Quintinusdrukkerij

Referenties

p. 18 Eveneens een geboren Hasselaar was Eugeen Leën (1862-1932). Leën vertrok in 1886 naar Brussel,...
p. 77 Eugeen LEËN (1862-1932) Eugeen Leën werd op 26 juli 1862 geboren in de Demerstraat in Hasselt als...
De groene boulevard (2004)
Titel: 

De groene boulevard (2004)

Ondertitel: 
een promenade langs 700 jaar Hasselt
Jaar van uitgave: 
2004
Cover: 
Drukkend Hasselt (2003)
Titel: 

Drukkend Hasselt (2003)

Ondertitel: 
Drukkers & drukkerijen van 1830 tot 1950
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Een groot Limburger is heen! Eugeen Leen overleden (1932)
Titel: 

Een groot Limburger is heen! Eugeen Leen overleden (1932)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/08/1932
Pagina('s): 
2
Een sprong voorwaarts (2007)
Titel: 

Een sprong voorwaarts (2007)

Ondertitel: 
Hasselt tussen 1800 en 1900
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen (1984)
Titel: 

Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen (1984)

Ondertitel: 
I. de negentiende eeuw
Plaats van uitgave: 
Tielt
Jaar van uitgave: 
1984
Hasseltse Portretten (1997)
Titel: 

Hasseltse Portretten (1997)

Ondertitel: 
800 jaar geschiedenis op mensenmaat
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1997
Cover: 
Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984 (1986)
Titel: 

Honderd jaar Katholieke Studerende Jeugd 1884-1984 (1986)

Ondertitel: 
De geschiedenis van de Hasseltse Jonge Klauwaarts
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1986
In de schaduw van de keizer (2007)
Titel: 

In de schaduw van de keizer (2007)

Ondertitel: 
Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230)
Plaats van uitgave: 
Zutphen
Rond het Overlijden van M. Eugeen Leen / De lijkdienst heeft vandaag plaats (1932)
Titel: 

Rond het Overlijden van M. Eugeen Leen / De lijkdienst heeft vandaag plaats (1932)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
23/08/1932
Pagina('s): 
2
Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)
Titel: 

Bibliografisch repertorium van de Limburgse auteurs (s.d.)

Ondertitel: 
Pro manuscriptis (12 dln)
Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)
Titel: 

Oud Kerkhof Stad Hasselt Kempische Steenweg (1992)

Ondertitel: 
1796-1930 // Volledige inventaris - Stand 1990-1992
Plaats van uitgave: 
onuitgegeven handschrift
Jaar van uitgave: 
1990
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Amalia Velge (1952)

Download (1.08 MB)

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...