You are here

Luikerpoort - Nieuwpoort - Truierpoort

Description

Ten zuiden van de stad lag de Truierpoort. In 1318 werd zij voor het eerst vermeld als "extra portam opidi que ducit versus sanctum Trudonem".

Van de Truierpoort zijn twee vormen bekend: de eerste, een rondeel uit 1494, werd afgebeeld op het bedevaartvaantje van Nicolaas Sigers; en de tweede werd afgebeeld op de gravure van Remacle Le Loup en op een ets van A. Schaepkens. Volgens die afbeeldingen was de tweede Truierpoort een rechthoekig poortgebouw, dat door een stenen brug verbonden was met een rechthoekige voorpoort. Vermoedelijk bezat zij ook geen ophaalbrug, maar een houten voorbrug die bij een dreigende belegering onmiddellijk kon vernield worden. De rondeelpoort uit 1494 werd door de Hollanders in 1681 verwoest en in 1694 vervangen door de nieuwe.

Uit: Hasselt / De wallen en hun verdediging (s.d.), pp. 38-39.

* Sinds 1868 dient de oude stadspoort als afsluitpoort van de kerk en het kerkhof van Godsheide. Het is een prachtig hekwerk in neorenaissancestijl. (1)

(1) Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013), p. 49.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Alias: 
Truiderpoort, Nieuwpoort
Naam van het gebouw vroeger: 
Luikerpoort, Nieuwpoort, Truierpoort
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt

Referenties

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)
Titel: 

Godsheide en Malpertuus / Warm aanbevolen (2013)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 
Hasselt / De wallen en hun verdediging (s.d.)
Titel: 

Hasselt / De wallen en hun verdediging (s.d.)

Ondertitel: 
Bouwen en wonen voor 1850
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
0000
Cover: 
Openbare werken (1960)
Titel: 

Openbare werken (1960)

Jaar van uitgave: 
1960
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
18 (herfstnummer)

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...