You are here

Mirakels van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse

Description

Tot op vandaag roepen mensen de hulp van de Virga Jesse in. Doorheen de geschiedenis zijn er tal van mirakels gebeurd.

Twee dode kinderen tot leven gewekt waardoor een jood zich bekeert en gedoopt werd; twee blinden die terug zien, een kreupele die genezen werd en velen van boze geesten verlost; vele doden tot leven gewekt, blinden die terug zien, doven die terug horen, stommen die terug spreken, en kreupelen die terug gaan; ...

Enkele mirakels zijn tot het collectieve geheugen van de Hasselaren gaan behoren en worden naar aloude gewoonte tijdens de Virga Jessefeesten uitgebeeld in een tafereel, of zelfs ten tonele gebracht.

De bekendste zijn:

De dief op het hek;

De dolende man;

De redding van de schaliedekker;

Het kindje van de morin;

Van een bezeten vrouw;

Van Anna Wijnants;

Van Helena Christina Robat.

Fiche

Soort verhaal: 

Referenties

Acteurs vangen dief met juwelen van Virga Jesse (2003)
Titel: 

Acteurs vangen dief met juwelen van Virga Jesse (2003)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/08/2003
Het Zevende Jaar (2010)
Titel: 

Het Zevende Jaar (2010)

Ondertitel: 
Processies in de regio Maas-Rijn
Plaats van uitgave: 
Herent
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 
Downloads

Acteurs vangen dief met juwelen van Virga Jesse (2003)

Download (960.71 KB)

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...