You are here

Tijdschrift Oostland

Description

Het tijdschrift Oostland vindt haar oorsprong in de Vereniging van Limburgse Schrijvers (VLS, 1936). De VLS publiceerde in haar beginjaren in het maandblad Limburg, in Kunst en Letteren (een wekelijkse culturele bijlage van Het Belang van Limburg) en via de literaire Oostlandreeks.  

Op 14 juli 1949 besliste de VLS met een eigen tijdschrift van start te gaan: Oostland-Bulletin, later kortweg Oostland geheten. Deze periodieke uitgave had geruime tijd geen vaste verschijningstermijn. In het tijdschrift konden de Limburgse schrijvers hun literaire pennenvruchten laten verschijnen. Het blad werd ook gebruikt voor het publiceren van overlijdensberichten van leden en voor het bekendmaken van verslagen. Het is dan ook een belangrijke inlichtingsbron voor de geschiedenis van de Limburgse schrijversvereniging.

In 1973 bracht Oostland een speciaal nummer uit met de bio-bibliografie van de aangesloten leden, als aanvulling en voortzetting van de soortgelijke uitgave van 1937 in Kunst en Letteren. Vanaf juni 1986, met nummer 84-85, werd het een driemaandelijks tijdschrift met een eigen redactieraad. Zo kon Oostland geleidelijk aan uitgroeien tot een gezaghebbend literair tijdschrift, dat ook toegang bood aan buitenstaanders. Sedertdien werden heel wat gedichten, novellen, romanfragmenten, reisverhalen en essays van historische en volkskundige aard opgenomen.

De herdenkingsplechtigheid van 50 jaar VLS (1986) was ook de aanleiding voor het uitgeven van een lijvige aflevering van Oostland, bestempeld als Cahier 1 en onder de titel Gedenkboek 50 jaar V.L.S. 1936-1986. In die feestbundel werden hoofdzakelijk artikels, documenten en verslagen met betrekking tot een halve eeuw verenigingsleven opgenomen.

Sinds 2005 verschijnt Oostland (met Ingrid Lenaerts als redactiesecretaris en verantwoordelijke uitgever) met een kunstige kleurenfoto. Ook is het geïllustreerd en volledig gelijmd, zodat het blad als een fraai verzorgde uitgave oogt. Inmiddels werden al 184 nummers uitgebracht. Vandaag noemt Oostland zichzelf "Literair-Cultureel Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers". De andere uitgave van de KVLS is Limburgse Monografieën.

Fiche

Datering: 
1949
Opdrachtgever: 
Vereniging van Limburgse Schrijvers - VLS

Referenties

Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Jan Hubert Willems huwde Anne-Marie Haeven en was horloger op de Grote Markt nr. 15. (nvdr: nr. 14 )...
Romain Willems, zoon van Willems-Haeven, huwde in 1905 met Hortense Pollaris (° 22 december 1884). Ze...
Het wapen dat als volgt kan beschreven worden: “In groen een golvende schuinbalk en een rode barensteel...
De familie Saels uit Halen en waarvan nu nog verwanten wonen o.a. te Hasselt en Geetbets, voerden als...
Volgens de heer Eugene Vroonen, die een twintigtal jaren voorzitter was van de rechtbank van Kaïro en...
In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...