You are here

Tijdschrift Oostland

Description

Het tijdschrift Oostland vindt haar oorsprong in de Vereniging van Limburgse Schrijvers (VLS, 1936). De VLS publiceerde in haar beginjaren in het maandblad Limburg, in Kunst en Letteren (een wekelijkse culturele bijlage van Het Belang van Limburg) en via de literaire Oostlandreeks.  

Op 14 juli 1949 besliste de VLS met een eigen tijdschrift van start te gaan: Oostland-Bulletin, later kortweg Oostland geheten. Deze periodieke uitgave had geruime tijd geen vaste verschijningstermijn. In het tijdschrift konden de Limburgse schrijvers hun literaire pennenvruchten laten verschijnen. Het blad werd ook gebruikt voor het publiceren van overlijdensberichten van leden en voor het bekendmaken van verslagen. Het is dan ook een belangrijke inlichtingsbron voor de geschiedenis van de Limburgse schrijversvereniging.

In 1973 bracht Oostland een speciaal nummer uit met de bio-bibliografie van de aangesloten leden, als aanvulling en voortzetting van de soortgelijke uitgave van 1937 in Kunst en Letteren. Vanaf juni 1986, met nummer 84-85, werd het een driemaandelijks tijdschrift met een eigen redactieraad. Zo kon Oostland geleidelijk aan uitgroeien tot een gezaghebbend literair tijdschrift, dat ook toegang bood aan buitenstaanders. Sedertdien werden heel wat gedichten, novellen, romanfragmenten, reisverhalen en essays van historische en volkskundige aard opgenomen.

De herdenkingsplechtigheid van 50 jaar VLS (1986) was ook de aanleiding voor het uitgeven van een lijvige aflevering van Oostland, bestempeld als Cahier 1 en onder de titel Gedenkboek 50 jaar V.L.S. 1936-1986. In die feestbundel werden hoofdzakelijk artikels, documenten en verslagen met betrekking tot een halve eeuw verenigingsleven opgenomen.

Sinds 2005 verschijnt Oostland (met Ingrid Lenaerts als redactiesecretaris en verantwoordelijke uitgever) met een kunstige kleurenfoto. Ook is het geïllustreerd en volledig gelijmd, zodat het blad als een fraai verzorgde uitgave oogt. Inmiddels werden al 184 nummers uitgebracht. Vandaag noemt Oostland zichzelf "Literair-Cultureel Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Limburgse Schrijvers". De andere uitgave van de KVLS is Limburgse Monografieën.

Fiche

Datering: 
1949
Opdrachtgever: 
Vereniging van Limburgse Schrijvers - VLS

Referenties

Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...