You are here

Oude dekenij (Zuivelmarkt 17)

Description

De oude dekenij, zoals we die nu kennen aan de Zuivelmarkt is goed anderhalve eeuw oud. Eerder was de plek waar het huidige imposante palazzo staat de tuin van de vroegere pastorie aan de Persoonstraat. Die straat ontleent trouwens haar naam aan de 'persona', de middeleeuwse benaming voor pastoor.

 

In die pastorie woonden heel veel geestelijken al lang voordat Hasselt de zetel van een landdekenaat werd aan het eind van de 16de eeuw. Vanaf dan woonde de Hasseltse deken in het pand dat steeds meer onderkomen geraakte door geldgebrek.

 

In de Franse bezetting werd het pand als lagere school gebruikt. Bijna aansluitend werden plannen gesmeed om een nieuwe pastorie-dekenij te bouwen, maar geldgebrek bij zowel kerkfabriek als stadsbestuur duwden de plannen een tijdlang in de koelkast.

 

Pas midden de 19de eeuw was het eindelijk zover en in juli 1849 werd het 'paleisje', dat gebouwd werd aan de Zuivelmarkt, als het ware in de vroegere pastoorstuin, afgewerkt. De opening viel een beetje in het water, want de dekenij moest onmiddellijk dienst doen als noodhospitaal omdat een hevige cholera-epidemie heel veel Hasselaren het leven kostte. Pas toen deken Spaas eind 1849 zijn intrek nam in het streng afgelijnde neoclassicistische maar wel ruime gebouw, ging de dekenij een eigen leven leiden. Maar de bouw van het nieuwe dekenijcomplex aan de Vismarkt ondermijnde ook dat en daardoor staat de oude dekenij tegenwoordig grotendeels leeg.

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-0257-D
Naam van het gebouw vroeger: 
pastorie, dekenij
Naam van het gebouw nu: 
oude dekenij
Periode of stijl: 
1847-1849
Stijl: 
neoclassicisme, vakwerkbouw
Vorige functie(s): 

- dekenij

- lagere school

Huidige functie: 

2011: Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) - Campus Zuivelmarkt

Beschrijving buitengevel: 

Neoclassicistisch getint herenhuis, met ommuurde tuin achteraan, die uitziet op Hemelrijk. Breedhuis van het dubbelhuistype, zeven trav. en twee bouwl. onder schilddak (leien), gebouwd 1847-1849, ter vervanging van de oude pastorie of "persoenswoeninghe", een vakwerkconstructie met voorgevel aan de Persoonstraat. Bakstenen gebouw met lijstgevel op een arduinen plint; verhoogde begane grond. Hardstenen, geblokte hoekbanden en puilijst. Rechth. vensters in een geprofileerde hardstenen omlijsting, op de benedenverd. met lekdrempels op consoles, op de bovenverd. met kordon vormende lekdrempels en geprofileerde druiplijsten, het middenvenster met driehoekig fronton. Fraaie rondboogpoort in een rechth., geblokte omlijsting van hardsteen, afgelijnd met een druiplijst; hardstenen pui met dubbele steektrap. Houten kroonlijst op modillons. Sobere zijen achtergevel met licht getoogde muuropeningen afgewerkt met baksteen en arduinen lekdrempels.

Bron: www.inventaris.vioe.be (tekst dd 1979-1981) - geraadpleegd op 16-11-2010

Vorige bebouwing: 

- tuin van de vroegere pastorie

Algemeen: 

- herenhuis
- perceelgrootte: 859 m2

Beschermd: 
Datum van erkenning: 13.10.1980
Datum van publicatie: 29.10.1980

Referenties

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunst & oudheden in Limburg (1975)
Titel: 

Kunst & oudheden in Limburg (1975)

Ondertitel: 
Monumentenroutes 1975
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1975

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...