You are here

Den Coninck van Vranckereyck (Demerstraat)

Description

Dit pand was in de beginjaren van de 20ste eeuw de winkel in koloniale waren van Louis De Wolf bekend onder de naam De Hesp.

In de 17de eeuw behoorde het toe aan de familie Cox. Door huwelijk van Frederik Cox met Margo Ambrosy (nvdr: Anne-Marie Ambrosy), dochter van burgemeester Gaspar Ambrosy, kwam het huis in het bezit van deze familie. Op 30 maart 1707 kocht Margo voor 2500 gulden de helft van het onverdeelde huis. In 1758 was het de eigendom van Godfried Cox, secretaris van het Hof van Vliermaal. Van 1767 tot 1790 was oud-burgemeester Henricus Pyp er de eigenaar van. Op 17 juni 1773 overleed in dit huis Ranitz, luitenant-kolonel in dienst van de Staten der Verenigde Provinciën, schoonvader van Vaets-Ranitz.

In 1831 was de Nationale Bank er gevestigd onder het bestuur van D. Robinet-De Villeval (nvdr: Emmanuel Robinet de Villeval), die op 7 augustus 1831, bij de inval van de Hollanders, het geld en de boekhouding van de bank redde door ze naar Luik over te brengen.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 71.

* 1914: "Men vraagt winkeljuffer, op de hoogte van den kruideniershandel. - Adres L. De Wolf, Demerstraat, 23, Hasselt." (1)

* 1921: "Men vraagt winkelgast kunnende fransch, vlaamsch en goed rekenen in de Hesp Demerstraat, 23, Hasselt." (3)

* 1923: "Men vraagt winkeljuffer voor kruideniershandel. Adres: De Wolf, Demerstraat, 23, Hasselt." (2)

* 1929: "Het Stormweder. - Tijdens het geweldig stormweer van verleden Maandag gebeurde in de Demerstraat alhier bijna een erg ongeval. De heer Jozef Grauls, bakker, ging den specerijenwlnkel «De Hesp» voorbij, toen het ijzeren uithangbord, waarop een hesp geschilderd staat, plotseling door den feilen wind afgerukt werd en op het hoofd van M. Grauls terecht kwam. Deze kreeg gelukkiglijk slechts lichte verwondingen." (4)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 04-04-1914, p. 6.; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 24-06-1923, p. 8.;  (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-01-1921, p. 6.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 14-12-1929, p. 2.; (5) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Den Coninck van Vranckereyck, De Hesp
Demerstraat (23)
Hasselt
Alias: 
De Hesp
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Coninck van Vranckereyck, De Hesp (begin 20ste eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: familie Cox

- (?): Frederik Jacob en Anne-Marie Cox-Ambrosy

- 1758: Godfried Cox, secretaris Hof van Vliermaal

- 1767-1790: Hendrik Pyp, oud-burgemeester - verhuurt aan

- tot 1773 (+): Ranitz, luitenant-kolonel

- 1831: Nationale Bank onder het bestuur van Emmanuel Robinet de Villeval

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: winkelier Louis De Wolf X Hasselt 1910 Mathilde Ceyssens

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- Nationale Bank

- winkel in koloniale waren / kruidenierswinkel In de Hesp: De Wolf-Ceyssens

Huidige functie: 

gesloopt - nieuwbouw Demerstraat 23-25

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Louis De Wolf (1966)

Download (989.83 KB)

echtg. Maria (Mathilde) Ceyssens (1879-1966)

Overlijdensbericht Maria (Mathilde) Ceyssens (1966)

Download (24.77 KB)

wwe Louis De Wolf (1881-1966)

Recent toegevoegd

Als gevolg van een plechtigheid in 1954 waar het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux rondgedragen...
Alexis Van Geel (Vangeel), geboren in 1890 in Hasselt als zoon van Albert en van Maria Emelia Broeders...
Was op leercontract bij Romain Willems-Pollaris. Daarna opende hij een horlogewinkel met atelier in Genk...
Zoon van Borzée-Willems . Behaalde het diploma van horlogemaker aan het Technicum in Antwerpen en liep...
Renée Willems , dochter van Willems-Pollaris, huwde met Jean Borzée, afdelingshoofd bij het...
Clement Van Straelen werd geboren in Hasselt in 1875 als enige zoon van rentenier Henricus Vanstraelen (...
Louis De Wolf werd geboren als Jacob Lodewijk op 26 februari 1881 in Boechout nabij Antwerpen. In 1909...
Echtgenote van Albert Moermans . Sinds 1950 volgde zij een schriftelijke cursus als horlogehersteller...
Op de hoek van de Aldestraat en de Hoogstraat stootte je in de 19de eeuw op bakkerij Lieben. Drie...
Albert Moermans ging in 1933 als leerjongen in de leer bij Jean Willems en haalde in 1940 zijn...