You are here

Den Coninck van Vranckereyck (Demerstraat)

Description

Dit pand was in de beginjaren van de 20ste eeuw de winkel in koloniale waren van Louis De Wolf bekend onder de naam De Hesp.

In de 17de eeuw behoorde het toe aan de familie Cox. Door huwelijk van Frederik Cox met Margo Ambrosy (nvdr: Anne-Marie Ambrosy), dochter van burgemeester Gaspar Ambrosy, kwam het huis in het bezit van deze familie. Op 30 maart 1707 kocht Margo voor 2500 gulden de helft van het onverdeelde huis. In 1758 was het de eigendom van Godfried Cox, secretaris van het Hof van Vliermaal. Van 1767 tot 1790 was oud-burgemeester Henricus Pyp er de eigenaar van. Op 17 juni 1773 overleed in dit huis Ranitz, luitenant-kolonel in dienst van de Staten der Verenigde Provinciën, schoonvader van Vaets-Ranitz.

In 1831 was de Nationale Bank er gevestigd onder het bestuur van D. Robinet-De Villeval (nvdr: Emmanuel Robinet de Villeval), die op 7 augustus 1831, bij de inval van de Hollanders, het geld en de boekhouding van de bank redde door ze naar Luik over te brengen.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 71.

* 1914: "Men vraagt winkeljuffer, op de hoogte van den kruideniershandel. - Adres L. De Wolf, Demerstraat, 23, Hasselt." (1)

* 1921: "Men vraagt winkelgast kunnende fransch, vlaamsch en goed rekenen in de Hesp Demerstraat, 23, Hasselt." (3)

* 1923: "Men vraagt winkeljuffer voor kruideniershandel. Adres: De Wolf, Demerstraat, 23, Hasselt." (2)

* 1929: "Het Stormweder. - Tijdens het geweldig stormweer van verleden Maandag gebeurde in de Demerstraat alhier bijna een erg ongeval. De heer Jozef Grauls, bakker, ging den specerijenwlnkel «De Hesp» voorbij, toen het ijzeren uithangbord, waarop een hesp geschilderd staat, plotseling door den feilen wind afgerukt werd en op het hoofd van M. Grauls terecht kwam. Deze kreeg gelukkiglijk slechts lichte verwondingen." (4)

(1) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 04-04-1914, p. 6.; (2) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 24-06-1923, p. 8.;  (3) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-01-1921, p. 6.; (4) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 14-12-1929, p. 2.; (5) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Den Coninck van Vranckereyck, De Hesp
Demerstraat (23)
Hasselt
Alias: 
De Hesp
Naam van het gebouw vroeger: 
Den Coninck van Vranckereyck, De Hesp (begin 20ste eeuw)
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
17de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 17de eeuw: familie Cox

- (?): Frederik Jacob en Anne-Marie Cox-Ambrosy

- 1758: Godfried Cox, secretaris Hof van Vliermaal

- 1767-1790: Hendrik Pyp, oud-burgemeester - verhuurt aan

- tot 1773 (+): Ranitz, luitenant-kolonel

- 1831: Nationale Bank onder het bestuur van Emmanuel Robinet de Villeval

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- begin 20ste eeuw: winkelier Louis De Wolf X Hasselt 1910 Mathilde Ceyssens

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- Nationale Bank

- winkel in koloniale waren / kruidenierswinkel In de Hesp: De Wolf-Ceyssens

Huidige functie: 

gesloopt - nieuwbouw Demerstraat 23-25

Algemeen: 

- gesloten bebouwing

Multimedia

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Louis De Wolf (1966)

Download (989.83 KB)

echtg. Maria (Mathilde) Ceyssens (1879-1966)

Overlijdensbericht Maria (Mathilde) Ceyssens (1966)

Download (24.77 KB)

wwe Louis De Wolf (1881-1966)

Recent toegevoegd

In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...
Reeds in het jaar 1500 vinden wij leden van deze familie (afkomstig uit de Voerstreek) terug in het...
DE FUSIE VAN STOKROOIE EN KURINGEN Vanaf 1846 had het dorp Stokrooie het statuut van vrije gemeente,...
KURINGEN 1830-1836 : Ulysse Claes , nijveraar 1836-1842 : Pierre Vandormael, landbouwer 1842-1855 :...
Geboren in het huis ‘ Die Gulde Waeghe ’ in de Nieuwstraat (nu Koning Albertstraat ) als zoon van...
KERMT 1830 – 1836 : Vandebrouck Willem 1836 – 1838 : Tiege Charles-George 1838 – 1867 : Felici Leonard...