You are here

Pollenus, Emile (1859-?)

Description

Pollenus Emile stamde uit een welstellende familie met vele eigendommen. Hij woonde op het neo-classicistisch kasteeltje Rijsdaal in de Herkkantstraat te Spalbeek. Onder zijn meer dan vijftig jaar lang burgemeesterschap wist hij heel wat te realiseren voor zijn gemeente, zowel op gebied van openbare werken als in de sociale dienstverlening. Toen de nieuwe (huidige) kerk gebouwd werd zette hij de bevolking aan om de bouw ervan financieel met een groot hart te steunen.

Uit: Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006), p. 79.

Weetjes: 

* 1946: “M. Emiel Pollenus gedurende zestig jaar burgemeester te Spalbeek / Nog immer kloek en gezond, op zijn 87-jarigen ouderdom, is onze Burgemeester. Hij werd in 1859 te Tienen geboren en verblijft sedert 1880 op zijn kasteel te Spalbeek. Eerst was hij gemeenteraadslid, maar hij werd spoedig, om zijn vaardigheid, tot burgemeester gekozen. Dit ambt wordt op heden nog steeds door hem waargenomen, alhoewel er een paar onderbrekingen geweest zijn, n.l. van 1925 tot 1927 en gedurende den laatsten oorlog. Van zijn onvermoeibaar werken getuigen de nieuwe pastorij, de Van Veldeke's school en nog zooveel andere zaken, die we hier niet citeeren kunnen. We zijn den Heer Pollenis dankbaar voor zijn onbaatzuchtig werk en wenschen hem nog vele jaren in ons midden!” (1)

(1) Het Belang van Limburg, 06-09-1946, 5.

Fiche

Naam: 
Emile Pollenus
Geboorteplaats: 
Tienen
Geboortedatum: 
1859
Beroep: 
burgemeester Spalbeek (1885-1925, 1926-1941, 1944-1946)

Referenties

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)
Titel: 

Kermt & Spalbeek / Warm aanbevolen (2006)

Ondertitel: 
Vroeger en nu
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2006

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...