Register van de Broederschap van Sint-Gertrudis Kuringen - uit: Kuringen 750 jaar vrijheidsrechten (1990)

Description

pp. 30-31

Aan het altaar van Sint-Gertrudis was ook een vrome broederschap verbonden, die voor haar overleden leden regelmatig een mis opdroeg, waarschijnlijk op zon- en feestdagen. Een voorbeeld uit 1539: "Den XVIII novembris heb ich gecelebreert het begenckenis in dy bruederschap van Sinte Geertruyt voer dy ziel van joffrouw Marie van Elderen ende op dit pas waerden noch gecelebreert XVI messen".

De leden van de broederschap werden ingeschreven in een fraai register, dat nu bewaard wordt in de sacristie en dat nog in zeer goede staat is. Uit de ingeschreven namen blijkt dat het broederschap al snel een hoogstaand karakter kreeg: we vinden er namen van verscheidene prinsbisschoppen met hun getrouwen, vooraanstaanden uit Hasselt en omgeving, musici, valkeniers, abdissen van Herkenrode en kloosterzusters, maar ook gewone burgers uit Kuringen en daarbuiten zodat het een register is dat op demografisch vlak erg interessant is.

J. Grauwels werkte tot 1982 aan de identificatie van alle ingeschreven personen, maar na zijn overlijden is de door hem verzamelde informatie verdwenen. 

Recent toegevoegd

De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...