You are here

Vanderstraeten, Constant (1878-1968)

Description

Auteur: De Keyser, Bart

Constant Vanderstraeten, die er prat op ging af te stammen van de familie a Platea die zich in de 16de eeuw in Hasselt had gevestigd, werd op 6 september 1878 geboren als zoon van Guillaume Vanderstraeten, de koster van de Hasseltse Sint-Quintinuskerk.

Geïnspireerd door het werk van Hasseltse historiografen als de 17de-eeuwse Joannes Mantelius en Constant Bamps, Emile Geraets en Henri Van Neuss, het driemanschap rond het tijdschrift L'Ancien Pays de Looz, raakte Constant Vanderstraeten vrij snel geboeid door alles wat met geschiedenis te maken had.

Constant Vanderstraeten werd in 1904, net als zijn vader voor hem, koster van de Sint-Quintinuskerk, en twaalf jaar later, in 1916, stichtte hij, zelf geen onverdienstelijk musicus, het Sint-Quintinuszangkoor met de bedoeling de misvieringen op te luisteren. Hij leidde het koor gedurende 27 jaar.

Hij besefte snel dat wetenschappelijke studie van het eigen verleden onmogelijk was zonder een goede vorming, reden waarom hij in 1913 aandrong op de oprichting van een geschied- en oudheidkundige studiekring. In 1926 werd hij bibliothecaris, archivaris en museumconservator van de stad Hasselt, in navolging van de toen 80-jarige abbé Polydoor Daniëls. Hij werkte mee aan verschillende tijdschriften en publiceerde haast uitsluitend over de geschiedenis van Hasselt.

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het stadsarchief ondergebracht in het Rijksarchief in Limburg, en werden bibliotheek en museum overgeheveld naar de Provincie. Voortaan zette Vanderstraeten zich in voor de uitbouw van de collectie van het provinciaal museum.

Sinds 1962 verbleef hij in het rusthuis Sint-Cecilia in Terkoest-Alken. Na een ongelukkige val en een opname in het Virga Jesseziekenhuis overleed Constant Vanderstraeten op 4 november 1968.

Vanderstraeten hield zich permanent bezig met het verzamelen van weetjes, anekdotes en gegevens rond de meest uiteenlopende aspecten van de Hasseltse geschiedenis. Slechts een fractie daarvan werd verwerkt in een artikel of een tekst. Het gaat meestal om losse gedachten, citaten en overzichtjes, soms met maar soms ook zonder bronvermelding.

* Beknopte geschiedenis van Hasselt;
* Iets over het Bouwen te Hasselt in Vroegere Eeuwen (1910);
* O.L.V. Kapel op den Peertsdemer te Hasselt (1917);
* De Augustijnen en hun klooster te Hasselt (1933, overdruk);
* Hasselt : geschiedkundige schets (1934);
* Hasselt (1935, i.s.m. Polydoor Daniels);
* Geschiedkundige verscheidenheden betreffende Hasselt: tweede reeks (1937, overdruk);
* De capucienen te Hasselt (1937, overdruk);
* Van twee verdwenen straatnamen te Hasselt (1939, overdruk).

Weetjes: 

* 1914: Constant Vanderstraeten, die lid was van de Garde Civique, hield een dagboek bij tijdens zijn Duitse gevangenschap. (2)

(1) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt); (2) Het Belang van Limburg, 29-10-1954, p. 4.

Fiche

Naam: 
Constant Vanderstraeten
Alias: 
Joannes Constans Guilielmus Julius Vanderstraeten
Geboorteplaats: 
Hasselt
Geboortedatum: 
06.09.1878
Plaats van overlijden: 
Hasselt
Datum van overlijden: 
04.11.1968
Lidmaatschap: 
Garde Civique
Beroep: 
koster, musicus, bibliothecaris, archivaris, museumconservator

Multimedia

Referenties

Dat was de Garde Civique (22) / Hasselt achter de Barrikades (1954)
Titel: 

Dat was de Garde Civique (22) / Hasselt achter de Barrikades (1954)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
29/10/1954
Pagina('s): 
4
Letteren & Woord (2013)
Titel: 

Letteren & Woord (2013)

Ondertitel: 
Een onderzoek naar het literair erfgoed van Hasselt
Jaar van uitgave: 
2013
Cover: 

Recent toegevoegd

Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Hij zou stadsuurwerkmaker van Hasselt geweest zijn (hij herstelde er de stadsuurwerken in 1740). Hij...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...