You are here

Virga Jessefeesten - Zevenjaarlijkse feesten

Description

Naar alle waarschijnlijkheid valt de oorsprong van de viering van het 'sevenste jaer' - zoals de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt genoemd worden - samen met het ontstaan en de geleidelijke groei van de stad Hasselt. In het Marianum Hasletum (1660), waarin pater Jonghen de geschiedenis van de Mariaverering te Hasselt beschrijft, wordt aangegeven dat er een Mariakapel zou gestaan hebben in het hazelaarsbos waaraan Hasselt zijn oorsprong en de Hasselaren hun naam zouden te danken hebben.

De stelling van die 17de-eeuwse minderbroeder wordt door Gerard Verbeek in het boek Virga Jesse, Schat van de Hasselaar (1988) minstens in twijfel getrokken. Wel staat vast dat in 1318 door de prins-bisschop van Luik de oprichting van een Mariale broederschap te Hasselt werd goedgekeurd. Op het feest van de wijding van de Onze-Lieve-Vrouwekerk organiseerde die broederschap een ommegang met het miraculeuze Virga Jessebeeld, want rond dat beeld zouden vele wonderen gebeurd zijn.

Deze traditie werd tijdens de Reformatie onderbroken. In de nacht van 20 op 21 januari 1567 had te Hasselt een nietsontziende beeldenstorm plaats en de stad kwam onder het gezag van de hervormers.

Door de populariteit van Scherpenheuvel als Mariaal bedevaartsoord in de eerste helft van de 17de eeuw, werd Hasselt opnieuw bezocht door pelgrims op doortocht. Zo kende ook de Mariaverering hier een nieuwe bloei. In 1666 werd de Virga Jesseommegang in ere hersteld.

In de jaren 1675-1682 werd Hasselt door Hollandse troepen bezet. De jaarlijkse processie kon toen niet uitgaan. Naar het voorbeeld van andere Maria-oorden met een zevenjaarlijkse heiligdomsvaart, begon men vanaf 1682 ook te Hasselt met de traditie van een zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang en van zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. Slechts tweemaal in de ruim driehonderdjarige geschiedenis van het 'sevenste jaer' konden de feestelijkheden niet doorgaan: tijdens de woelige jaren van het Franse Bewind (in het begin van de 19de eeuw) en bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940. Vanaf 1947 werd de oude traditie in ere hersteld.

Uit: Website Virga Jessefeesten

* De Virga Jessefeesten werden in 2009 door de Vlaamse overheid erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Fiche

Soort verhaal: 

Referenties

Marianum Hasletum (1660)
Titel: 

Marianum Hasletum (1660)

Ondertitel: 
sive Historiae miraculosae imaginis et capellae nec non Fraternitatis insignis B. Mariae, apud Hasselentes
Plaats van uitgave: 
Antwerpen
Jaar van uitgave: 
1660
La Septième Année de N.D. de Hasselt (1929)
Titel: 

La Septième Année de N.D. de Hasselt (1929)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1929
Virga Jesse. Schat van de Hasselaar (1988)
Titel: 

Virga Jesse. Schat van de Hasselaar (1988)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1988
Cover: 
De Virga Jesse. Geschiedenis van de 7 jaarlijkse Feesten (2003)
Titel: 

De Virga Jesse. Geschiedenis van de 7 jaarlijkse Feesten (2003)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
De septennio in septennium (2009)
Titel: 

De septennio in septennium (2009)

Ondertitel: 
Zevenjaarlijkse processies in de Maas-Rijnregio
Plaats van uitgave: 
Leuven
Jaar van uitgave: 
2009
Cover: 
Het Zevende Jaar (2010)
Titel: 

Het Zevende Jaar (2010)

Ondertitel: 
Processies in de regio Maas-Rijn
Plaats van uitgave: 
Herent
Jaar van uitgave: 
2010
Cover: 

Recent toegevoegd

Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...
Auteur: Henri Polus De brouwerij Hoogbrug was gelegen aan de brug over de Demer aan de Kempische...
Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...