You are here

Witte nonnenkazerne (Witte Nonnenstraat 6-18)

Description

In 1797 werden de witte nonnen uit hun klooster verjaagd. De kerk, het klooster, de boomgaard, het kerkhof en de huisraad werden aan Nikolaas Van Russelt verkocht. Na hem werd zijn zoon Pieter er de eigenaar van en nog later burgemeester Pieter Jan Willems, die er een zoutziederij in inrichtte.

Willems verkocht het complex op 8 maart 1837 voor 50 000 F aan de Belgische regering. In 1839 werden de kerk en het klooster afgebroken en in 1840 werden op die plaats een militair hospitaal en een kazerne gebouwd.

Van 1914 tot 1918 betrokken de Duitse bezettingstroepen de kazerne, veeleer een ongewoon gezicht in dit anders zo rustig stadskwartier.

* 1905: “De overgaaf aan de militaire overheid van de militianen aangeduid voor den dienst en begrepen in het contingent van de lichting van 1905, die de storting niet gedaan hebben van 200 franken voorzien in artikel 644 der militiewet, zal in de kazerne der Witte Nonnen, te Hasselt, in de volgende orde gedaan worden: Op Woensdag, 14 Juni, voor de lotelingen geroepen om deel te maken van het contingent en toehoorende aan de kantons Beeringen en Hasselt; Op Vrijdag 16 Juni, voor degenen toebehoorende aan de kantons Herck-de-Stad, Bree, Maas-Eyck, Neer-pelt en Peer; Op Maandag, 19 Juni, voor degenen toebehoorende aan de kantons St-Truiden, Cortessem en Reckheim; Op Woensdag, 21 Juni, voor degenen toebehoorende aan de kantons Bilsen, Ruckelingen-op-den-Jeker, Veld-Wezelt, Borgloon en Tongeren.” (6)

* 1944: "Ook onschuldigen verblijven in de Witte Nonnenkazerne te Hasselt / Het is een feit dat op dit oogenblik onschuldigen in de Witte Nonnenkazerne tusschen de Nazi-knechten verblijven. (...)" (4)

* 1945: “Repatrieering — Ten einde onze gerepatrieerden in de gelegenheid te stellen zoo spoedig mogelijk hunne haardsteden te vervoegen zou het noodig zijn dat een aantal vrachtautos zich ter beschikking zouden stellen van de Repatrieeringsdiensten onzer stad. Het vervoer gaat van het station tot aan het Centrum «Witte Nonnen» kazerne. Wij durven beroep doen op de eigenaars van vrachtautos om in de mate van het mogelijke dezen oproep te beantwoorden. — Men kan zich aangeven zoo spoedig mogelijk, aan den Directeur van het Repatrieeringscentrum nr 37 Hasselt, «Witte Nonnen» kazerne, telefoon nr 658.” (3)

* 1992: "«Witte Nonnen kazerne» wil ruimte scheppen voor kunst (...)" (5)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed geraadpleegd op 09-08-2011; (3) Het Belang van Limburg, 06-05-1945, nr. 104.; (4) Het Belang van Limburg, 13-10-1944, p. 2.; (5) Het Belang van Limburg, 10-03-1992, p. 12.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 11-06-1905, p. 2.

Fiche

Adres: 
Witte nonnenkazerne
Witte Nonnenstraat 6-18
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-6-H
Capakey: 
71022H0006/00H000
Naam van het gebouw vroeger: 
Witte nonnenkazerne (deel)
Naam van het gebouw nu: 
Witte nonnenkazerne
Periode of stijl: 
1840
Stijl: 
classicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1839-1840: Belgische Staat

Vorige functie(s): 

- kazerne met hospitaal

- school voor onderofficieren

- turnlokaal voor onderwijzers

- internaat Rijksnormaalschool

- studentenkoten

Huidige functie: 

appartementsgebouw / handelsgelijkvloers

2010: Literair Café De Tijd Hervonden / De Koekjesfee / Juwelen Eric Bruyninckx / Art Gallery Colline Verte / Art Gallery Artishox

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Bakstenen gebouw van elf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (n // straat). Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels in gecementeerde gevelregisters. Z.g. "Kazerne der Wittenonnen ", thans Internaat der Rijksnormaalschool, in 1840 opgericht op de plaats van de kerk en het klooster der Wittenonnen, het z.g. "St.-Katharinadal" der zusters franciscanessen-penitenten, gesticht in 1426 door Ida Putlincx; ca. 1478 werd het klooster uitgebreid op de l.oever der Nieuwe Demer met het z.g. "Cleyn Clooster", en dit na afbraak van het "Wolfhuis" met zijn poort en toren; het eerste klooster, op de r.oever, werd in 1494 door Aleydis Blaerthuis uit steen heropgetrokken; aan de overzijde der Wittenonnenstraat lag de "Susteren Dries" met boerderij en boomgaard, door een onderaardse gang met het klooster verbonden; het uiteinde der galerij is nog zichtbaar en werd als stapelplaats gebruikt in de stokerij Theunissen; het "Cleyn Clooster" werd afgebroken in 1742, terwijl in 1743 de huidige vleugel, tgov. de stokerij Theunissen werd opgetrokken; na de opheffing der orde bij de Franse inval werd het klooster in 1798 verkocht en kort daarna als zoutziederij ingericht; na verkoop aan de Staat werd het grotendeels afgebroken en vervangen door het huidige gebouw. (2)

Verbouwingen: 

- 1992

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- halfopen bebouwing

- perceelgrootte: 502 m2

Referenties

Het is een feit dat op dit oogenblik onschuldigen in de Witte Nonnenkazerne tusschen de Nazi-knechten...
De Witte Nonnenstraat is de jongste jaren ingrijpend van uitzicht veranderd met onder meer de opening...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Hasselt in oude prentkaarten (2003)
Titel: 

Hasselt in oude prentkaarten (2003)

Ondertitel: 
Een stadspromenade uit het verleden
Plaats van uitgave: 
Zaltbommel
Jaar van uitgave: 
2003
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Ook onschuldigen verblijven in de Witte Nonnenkazerne te Hasselt (1944)
Titel: 

Ook onschuldigen verblijven in de Witte Nonnenkazerne te Hasselt (1944)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
13/10/1944
Pagina('s): 
2
«Witte Nonnen kazerne» wil ruimte scheppen voor kunst (1992)
Titel: 

«Witte Nonnen kazerne» wil ruimte scheppen voor kunst (1992)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
10/03/1992
Pagina('s): 
12

Recent toegevoegd

De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...