You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang

Description

De ommegang is in eerste instantie een voorbijtrekkend schouwspel, waarin ontspanning en inspanning elkaar afwisselen. In de ommegang bepalen die elementen de intensiteit van de religieuze en esthetische ervaring. De ommegang is vooral een kijk- en luisterspel. Er is veel te zien en te horen, beeld en klank vormen een eenheid. 

De eeuwenlange traditie wordt voortgezet met een herkenbaar feestprogramma: de ommegang met het beeld van de Virga Jesse, dat door de versierde straten van de stad wordt rondgedragen met folkloristische en culturele evenementen.

Dat deze traditie zo lang verder leeft, heeft zeker te maken met de verering voor de Virga Jesse, maar onmiskenbaar ook met de sociale impact van zowel de voorbereiding als de viering van de feesten. In de veel gehoorde uitspraak "Hasselaar word je pas als je de Virga Jessefeesten hebt meegemaakt", merk je duidelijk de waardering voor de maatschappelijke verbondenheid die de feesten meebrengen.

* 1891 - Negentwintigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten. Vanaf dat jaar trekt de eerste processie uit op de zondag voor Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming, de tweede op de zondag erna. Voor het eerst wordt elektriciteit gebruikt voor de feestelijke straatversiering.

* 1898 - Dertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten.

* 1905 - Eenendertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten.

* 1912 - Tweeëndertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten.

* 1919 - Drieëndertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten, tevens de viering van de zeshonderdste verjaardag van de eerste kerkelijke erkenning van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw en van het wonder van het Heilig Sacrament van Mirakel die ten gevolge van de oorlogsomstandigheden niet op de juiste datum konden gevierd worden.

* 1926 - Vierendertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten.

* 1933 - Vijfendertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten.

* 1947 - Zesendertigste editie van de zevenjaarlijkse processie en feesten. Twee processies zijn gepland, en er komt nog een derde bij. Voor het eerst nemen ook andere parochies dan die van Sint-Quintinus aan de processie deel: Godsheide, Kiewit, Rapertingen en Runkst.

* 1954 - Hasselt vierde niet enkel haar zevenjaarlijkse traditie, het was ook 150 jaar geleden dat het Heilig Sacrament van Mirakel uit Herkenrode na enige omzwervingen in de Sint-Quintinuskathedraal terecht kwam. Deze twee gebeurtenissen vonden hun uitdrukking in de inhoud en vorm van de ommegang.

* 1961 - De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en volken, koningin van hemel en aarde, van ruimte, tijd en eeuwigheid. De processie was een contemplatief beleven van Maria’s Koninklijke volmaaktheid.

* 1968 - Moeder Maria is het hoofdthema van deze ommegang: Moeder van God, Moeder van de Verlosser en Moeder van de Kerk.

* 1975 - De regenboog is een belangrijk symbool in deze ommegang. Het staat symbool voor verzoening tussen God en mens. Het teken dat God de mens niet in de steek laat, zelfs niet na een misstap.

* 1982 - Het Hasseltse jubeljaar wordt gevierd op de driehonderdste verjaardag van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de zevenhondervijftigste verjaardag van de erkenning van de stad Hasselt. De Virga Jesse en de stad zijn onafscheidelijk.

* 1989 - Deze ommegang beeldt het leven van Maria uit in zeven nog goed gekende bijbeltaferelen. Ze belichten telkens een aspect van haar leven, maar ook van Christus’ leven en van ons eigen leven.

* 1996 - Het ommegangverhaal bestaat uit drie verhaallijnen die in elkaar vloeien en tot één verhaal uitgroeien: het verhaal van de zoekende mens, het verhaal van Maria, de moeder van God  en het verhaal van Jezus, haar zoon.

* 2003 - De Virga Jessefeesten 2003 staan in het teken van ‘Ontmoeting in feest’.

* 2010 - In de Virga Jesseommegang 2010 wordt de ster gevolgd die de koningen volgden, op zoek naar een betere wereld.

Recent toegevoegd

Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...