You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1954

Description

“DE MYSTERIES IN HET LEVEN VAN O.L.VROUW EN HUN WEERSLAG OP HET GELOOFSLEVEN VAN DE KRISTENHEID”

“HEILIG SACRAMENT VAN MIRAKEL”

Hasselt vierde in 1954 niet enkel haar zevenjaarlijkse traditie, het was ook 150 jaar geleden dat het Heilig Sacrament van Mirakel uit Herkenrode na enige omzwervingen in de Sint-Quintinuskathedraal terecht kwam. Deze twee gebeurtenissen vonden hun uitdrukking in de inhoud en vorm van de ommegang.

De Virga Jesseommegang van 1954 werd uitgebouwd in drie grote delen: een eerste mariaal gedeelte rond de grote momenten uit het leven van Maria en haar Zoon, voorafgegaan door twee oudtestamentische groepen. Een tweede gedeelte over de verering van Onze-Lieve-Vrouw. In dit gedeelte werd het Virga Jessebeeld meegedragen, na de andere Mariabeelden uit belangrijke Limburgse bedevaartsoorden (Koersel, Heppeneert, Zutendaal, Tongeren, Kortenbos). Het derde en laatste deel van de Virga Jesseommegang had het Heilig Sacrament van Mirakel als thema. In een vijftal groepen werd het verhaal verteld van het mirakel van de bloedende hostie te Viversel, haar overbrenging naar de abdij van Herkenrode, haar verering en haar overbrenging naar de Sint-Quintinuskathedraal. Tot slot werd het Heilig Sacrament van Mirakel meegedragen, gevolgd door geestelijke en burgerlijke gezagsdragers en de vlaggen van de Hasseltse verenigingen.

Recent toegevoegd

De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...
Uurwerkmaker Carl Hören was van Duitse afkomst (Rijnland). Hij huwde Johanna Vaes (°20 november 1853)...
Hij leerde de stiel bij zijn vader Carl . Huwde in 1909 Victoria Dekens (°26 juli 1884). Hij vestigde...
In 1426 werd door Pullincx een klooster gesticht, Sint-Catharinadal genoemd. In 1428 gaf de prins-...
In 1871 koopt Cyriel (Cyrille Julien) Elens (1846-1936) stokerij Cordens van Felix Theodoor Cordens in...
Bovenstaand wapen, namelijk gevierendeeld: I in zwart een zilveren doodskop, II in rood drie linker...