You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1961

Description

“MARIA KONINGIN”

De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en volken, koningin van hemel en aarde, van ruimte, tijd en eeuwigheid. De processie was een contemplatief beleven van Maria’s Koninklijke volmaaktheid.

DEEL 1:

- De roede van Jesse bloeit: de klemtoon wordt gelegd op de Koninklijke waardigheid.

- Tot koningen verkoren voor de tijd: de mens is nog niet geschapen, maar de vrouw, die de kop van de slang verpletteren zal, bestaat reeds in Gods oneindige kennis en barmhartigheid.

- Maria van koninklijk geslacht: uit het zaad van Abraham, uit de stam van Juda, uit het geslacht van David.

DEEL 2:

- Koningin onbevlekt ontvangen: Maria is koningin der maagden.

- Koningin door de boodschap: Maria is koningin van de profeten die de hemelse boodschap voorzegden.

- Koningin in haar bruiloft met Jozef

- Koningin bij het koningenbezoek

- Koningin bij het wonder van Kana

- Koningin door het triomfante kruis

- Koningin door de Paaszegen

- Koningin in het Pinksteruur

- Koningin gekroond in de hemel

DEEL 3:

- Boodschap van het koningschap: het evangelie en het licht van het geloof worden over de wereld uitgedragen.

- Ephese juicht: moeder Gods, koningin. Het vroege Oosten legt de grondslag voor het koningschap van Maria. Het concilie van Ephese roept Haar uit tot Moeder van God.

- Rome smeekt: koningin, toevlucht

- Koningin der ridders bij de eerste kruistocht

- Koningin der kloosterorden: zij hebben zich aan God gewijd, maar betrekken in hun ideaal Gods Moeder, die zij als hun koningin erkennen, en die ze, iedere orde naar eigen opvatting, als zodanig in beeld gebracht hebben.

- Koningin der gemeentenaren

- Koningin van de H. Rozenkrans

- Koningin aan wie vorst en land zich wijden

- Koningin, gekroond in haar beelden

- Instelling van haar Koninginnefeest

- Koningin van toekomst en heelal

DEEL 4: Eeuwige koningin van de hemel

Dit wil een poging zijn om samen met de Ziener van Patmos een schuchtere blik in de hemel te werpen. Engelen en heiligen zingen de lof van de eeuwige Drie-eenheid en van Maria, Zijn tot koningen gekroonde Dochter, Moeder en Bruid.

DEEL 5: Koningin van Hasselt: O.L.V. Virga Jesse

Dit is het sluitstuk, evenals de opening van de praalstoet, voorbehouden aan Haar die aanleiding en middelpunt van de feestelijkheden is. Hier moet geen andere betekenis gezocht worden, alleen een hulde.

Referenties

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)
Titel: 

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)

Jaar van uitgave: 
1961

Recent toegevoegd

Albert Stanislas Laskiewicz werd geboren op 22 april 1857 in Brodnica (Polen). Op 2 april 1892 trad hij...
August Buekers, die in 1895 het levenslicht zag in Schulen, was vele jaren onderwijzer en nadien...
De familie van of de Wideu voerde als wapen «in vair een verhoogde gouden dwarsbalk, beladen met een...
Gepensioneerd leraar Technische school te Genk maar herstelt klokken en uurwerken als hobbyist. Hij...
Zoon van Willems-Pollaris . Werkte al van 1936 in de zaak van zijn ouders in de Hoogstraat . Albert...
De familie Van Nitzen - vroeger van den Nitzen geschreven en afkomstig uit de streek van Alken - voerde...
De heer Luc Speelmans van Hasselt maakte de geschiedenis van zijn familie op. De oudst gekende stamvader...
Advocaat Fritz Willems werd geboren in Hasselt in 1883 als enige zoon van brander en zoutraffineerder in...
Zoon van Max Hören . Hij had een winkel in de Kapelstraat in Hasselt, waar onder meer Mathieu Geurts op...
Hij leerde het beroep bij zijn vader Max Hören . In 1939 begon hij een eigen uurwerkzaak in de...