You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1961

Description

“MARIA KONINGIN”

De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en volken, koningin van hemel en aarde, van ruimte, tijd en eeuwigheid. De processie was een contemplatief beleven van Maria’s Koninklijke volmaaktheid.

DEEL 1:

- De roede van Jesse bloeit: de klemtoon wordt gelegd op de Koninklijke waardigheid.

- Tot koningen verkoren voor de tijd: de mens is nog niet geschapen, maar de vrouw, die de kop van de slang verpletteren zal, bestaat reeds in Gods oneindige kennis en barmhartigheid.

- Maria van koninklijk geslacht: uit het zaad van Abraham, uit de stam van Juda, uit het geslacht van David.

DEEL 2:

- Koningin onbevlekt ontvangen: Maria is koningin der maagden.

- Koningin door de boodschap: Maria is koningin van de profeten die de hemelse boodschap voorzegden.

- Koningin in haar bruiloft met Jozef

- Koningin bij het koningenbezoek

- Koningin bij het wonder van Kana

- Koningin door het triomfante kruis

- Koningin door de Paaszegen

- Koningin in het Pinksteruur

- Koningin gekroond in de hemel

DEEL 3:

- Boodschap van het koningschap: het evangelie en het licht van het geloof worden over de wereld uitgedragen.

- Ephese juicht: moeder Gods, koningin. Het vroege Oosten legt de grondslag voor het koningschap van Maria. Het concilie van Ephese roept Haar uit tot Moeder van God.

- Rome smeekt: koningin, toevlucht

- Koningin der ridders bij de eerste kruistocht

- Koningin der kloosterorden: zij hebben zich aan God gewijd, maar betrekken in hun ideaal Gods Moeder, die zij als hun koningin erkennen, en die ze, iedere orde naar eigen opvatting, als zodanig in beeld gebracht hebben.

- Koningin der gemeentenaren

- Koningin van de H. Rozenkrans

- Koningin aan wie vorst en land zich wijden

- Koningin, gekroond in haar beelden

- Instelling van haar Koninginnefeest

- Koningin van toekomst en heelal

DEEL 4: Eeuwige koningin van de hemel

Dit wil een poging zijn om samen met de Ziener van Patmos een schuchtere blik in de hemel te werpen. Engelen en heiligen zingen de lof van de eeuwige Drie-eenheid en van Maria, Zijn tot koningen gekroonde Dochter, Moeder en Bruid.

DEEL 5: Koningin van Hasselt: O.L.V. Virga Jesse

Dit is het sluitstuk, evenals de opening van de praalstoet, voorbehouden aan Haar die aanleiding en middelpunt van de feestelijkheden is. Hier moet geen andere betekenis gezocht worden, alleen een hulde.

Referenties

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)
Titel: 

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)

Jaar van uitgave: 
1961

Recent toegevoegd

De familie Saels uit Halen en waarvan nu nog verwanten wonen o.a. te Hasselt en Geetbets, voerden als...
Volgens de heer Eugene Vroonen, die een twintigtal jaren voorzitter was van de rechtbank van Kaïro en...
In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...
Reeds in het jaar 1500 vinden wij leden van deze familie (afkomstig uit de Voerstreek) terug in het...
De geschiedenis van de Virga Jesse, zoals Onze-Lieve-Vrouw in Hasselt wordt genoemd, gaat terug tot de...
DE FUSIE VAN STOKROOIE EN KURINGEN Vanaf 1846 had het dorp Stokrooie het statuut van vrije gemeente,...