You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1961

Description

“MARIA KONINGIN”

De processie huldigde Maria als een unieke, grote koningin, koningin van landen en volken, koningin van hemel en aarde, van ruimte, tijd en eeuwigheid. De processie was een contemplatief beleven van Maria’s Koninklijke volmaaktheid.

DEEL 1:

- De roede van Jesse bloeit: de klemtoon wordt gelegd op de Koninklijke waardigheid.

- Tot koningen verkoren voor de tijd: de mens is nog niet geschapen, maar de vrouw, die de kop van de slang verpletteren zal, bestaat reeds in Gods oneindige kennis en barmhartigheid.

- Maria van koninklijk geslacht: uit het zaad van Abraham, uit de stam van Juda, uit het geslacht van David.

DEEL 2:

- Koningin onbevlekt ontvangen: Maria is koningin der maagden.

- Koningin door de boodschap: Maria is koningin van de profeten die de hemelse boodschap voorzegden.

- Koningin in haar bruiloft met Jozef

- Koningin bij het koningenbezoek

- Koningin bij het wonder van Kana

- Koningin door het triomfante kruis

- Koningin door de Paaszegen

- Koningin in het Pinksteruur

- Koningin gekroond in de hemel

DEEL 3:

- Boodschap van het koningschap: het evangelie en het licht van het geloof worden over de wereld uitgedragen.

- Ephese juicht: moeder Gods, koningin. Het vroege Oosten legt de grondslag voor het koningschap van Maria. Het concilie van Ephese roept Haar uit tot Moeder van God.

- Rome smeekt: koningin, toevlucht

- Koningin der ridders bij de eerste kruistocht

- Koningin der kloosterorden: zij hebben zich aan God gewijd, maar betrekken in hun ideaal Gods Moeder, die zij als hun koningin erkennen, en die ze, iedere orde naar eigen opvatting, als zodanig in beeld gebracht hebben.

- Koningin der gemeentenaren

- Koningin van de H. Rozenkrans

- Koningin aan wie vorst en land zich wijden

- Koningin, gekroond in haar beelden

- Instelling van haar Koninginnefeest

- Koningin van toekomst en heelal

DEEL 4: Eeuwige koningin van de hemel

Dit wil een poging zijn om samen met de Ziener van Patmos een schuchtere blik in de hemel te werpen. Engelen en heiligen zingen de lof van de eeuwige Drie-eenheid en van Maria, Zijn tot koningen gekroonde Dochter, Moeder en Bruid.

DEEL 5: Koningin van Hasselt: O.L.V. Virga Jesse

Dit is het sluitstuk, evenals de opening van de praalstoet, voorbehouden aan Haar die aanleiding en middelpunt van de feestelijkheden is. Hier moet geen andere betekenis gezocht worden, alleen een hulde.

Referenties

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)
Titel: 

Zevenjarige feesten ter ere van O.L.Vrouw Virga Jesse (1961)

Jaar van uitgave: 
1961

Recent toegevoegd

1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...
1830-1861 Gaspard Vandereijcken (Schulen 1798-?), brouwer-eigenaar 1861-1866 Pierre Jean Adons (Stevoort...
In 2013 werd beslist om de stads- en OCMW-diensten samen te gaan huisvesten in een nieuw...
Een stad besturen kan niet zonder ambtenaren: mensen die het beleid uitvoeren, die dagelijks zorgen dat...
Nadja Vananroye was van 2012 tot 2016 OCMW-voorzitter en schepen van welzijn, gezin en senioren. Sinds...
Het perk op het Oud Kerkhof , aangelegd tussen 1929 en 1931, kwam er ter ere van de gesneuvelden van de...
In zijn familiegeschiedenis over de familie Cools, uitgegeven in samenwerking met lic. Roger Janssen in...
Horlogemaker Josephus Ludovicus Stoop werd geboren in Wijnkel (O-Vl.) in 1841. In 1867 trouwde hij in...