You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1982

Description

“EEN JUBELJAAR VOOR GOD EN MENS”

Het teken van de feesten van dit jaar is de ramshoren, de jobel. Het jubeljaar is een oudbijbelse instelling, die om de vijftig jaar gevierd werd. Om het begin van het jubeljaar te melden werd door heel het land op de ramshoorn geblazen.

Het jubeljaar stond in teken van rechtvaardigheid en sociale gelijkheid. Het was het jaar van de kwijtschelding. Het jubeljaar van de mens is eveneens het jubeljaar van God.

Het Hasseltse jubeljaar wordt gevierd op de driehonderdste verjaardag van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en de zevenhondervijftigste verjaardag van de erkenning van de stad Hasselt. De Virga Jesse en de stad zijn onafscheidelijk.

GROEP 1: HASSELT 1232-1982 NIEUW HASSELT: HET JUBELJAAR

Vieren, danken om het leven, vertrouwen in de toekomst.

GROEP 2: HET VERLEDEN LEEFT

Geschiedenis, traditie, folklore: geloof in de kracht van het verleden.

Hasselt, twintig parochies, vele schoolgemeenschappen, allerhande verenigingen, die samen een stad van mensen vormen en feestvieren.

GROEP 3: OP PELGRIMSTOCHT MET DE VIRGA JESSE

“Zo ge zelf de weg verloren raakt, zorg dat ge hier een pelgrimage maakt.”

1982, Zevenjaarlijkse Feesten. Eeuwenoude pelgrimage naar de Virga Jesse, een Moeder die haar kinderen steeds de hand reikt.

GROEP 4: EEN WEG NAAR NIEUW GELUK

Heeft een jubelfeest wel zin? Zoeken naar een weg… en Maria zingt: Magnificat…

GROEP 5: IN NAZARETH BEGON EEN NIEUWE WEG

Toen zoals nu: feestvieren, zoeken vol verwachting… en Maria zingt: Magnificat…

Nazareth, 2000 jaar geleden, een gemeenschap als de onze: mensen die zoeken en feestvieren, mensen die zeker doen en onzeker zijn. Maria in hun midden is een toonbeeld van eeuwenlange verwachting. Zij zingt hoop uit voor wie twijfelt, en troost voor wie lijdt.

GROEP 6: CHRISTUS KONDIGT HET JUBELJAAR AF

Het jubeljaar van Jezus, het koninkrijk van God: vrede en vrijheid, liefde en blijheid voor lijden en verdriet. “God verlaat de mensen niet” is het jubeljaar van Jezus.

GROEP 7: EEN BOODSCHAP DIE STIL MAAKT? EEN BOODSCHAP OM STIL VAN TE WORDEN

De bergrede – de zaligsprekingen

GROEP 8: EEN STILTE DIE ONS DRIJFT

Jezus laat het niet bij woorden. Van zijn boodschap maakt Hij zijn levenstaak: Hij leert mensen bidden. Onze vader, die in de hemel zijt, maakt alles nieuw: sterke gezinnen, trouwe vriendschap, een nieuwe maatschappij, zieken genezen…

GROEP 9: ZIJN KRUIS, HOOP EN LEVEN!

Jezus wordt door de mensen afgewezen. Zij willen Hem niet meer, want dat zou het einde betekenen van hun macht en hun rijk. Tot het uiterste trouw aan zijn Vader en zijn boodschap, sterft Hij aan het kruis.

“Een mens moet leren sterven om leven te beërven.”

GROEP 10: BOUWEN AAN EEN NIEUWE STAD

Pinksteren! Verenigt rond Maria, in het besef dat Christus leeft, vormen de apostelen nu de kerk, het levend lichaam van Christus. Zij bidden om de Geest, hun door Jezus beloofd. Die Geest zal hen bezielen met de levenskracht van de Verrezene.

“Kom, heilige Geest, en ontsteek in ons het vuur van uw toekomst.”

GROEP 11: MAGNIFICAT, MARIA’S JUBELLIED

Was Maria tot hiertoe de stille gelovige vrouw, die zoekende mensen naar haar Zoon verwees, nu zingt zij vol vreugde haar Magnificat.

“Als moeder zingt, is heel het huis in vreugde.”

GROEP 12: HULDE AAN DE VIRGA JESSE

Zoals kinderen hun moeder vieren, zo willen wij, kinderen, jongeren, volwassenen, onze blijheid tonen, omdat wij de Virga Jesse in ons midden weten als Moeder van de Heer, Moeder van de kerk, Moeder van onze stad.

“Liefde dragen, liefde geven, was de zin van heel uw leven.”

Referenties

Hasselt Virga-Jessefeesten (1982)
Titel: 

Hasselt Virga-Jessefeesten (1982)

Jaar van uitgave: 
1982

Recent toegevoegd

De familie Saels uit Halen en waarvan nu nog verwanten wonen o.a. te Hasselt en Geetbets, voerden als...
Volgens de heer Eugene Vroonen, die een twintigtal jaren voorzitter was van de rechtbank van Kaïro en...
In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...
Reeds in het jaar 1500 vinden wij leden van deze familie (afkomstig uit de Voerstreek) terug in het...
De geschiedenis van de Virga Jesse, zoals Onze-Lieve-Vrouw in Hasselt wordt genoemd, gaat terug tot de...
DE FUSIE VAN STOKROOIE EN KURINGEN Vanaf 1846 had het dorp Stokrooie het statuut van vrije gemeente,...