You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 1989

Description

“ZEVENJAARLIJKS MAGNIFICAT”

Deze ommegang beeldt het leven van Maria uit in zeven nog goed gekende Bijbeltaferelen. Ze belichten telkens een aspect van haar leven, maar ook van Christus’ leven en van ons eigen leven. Verwachting, roeping, vreugde, stilte, licht en schaduw, eerbied en spreken zijn de thema’s die dit jaar aan bod komen. Maria brengt ons naar de Heer. We zien Hem al weldoende rondgaan en door zijn lijden en zijn dood verlossing, heil en leven brengen, wat door zending van de Geest bekrachtigd wordt.

GROEP 1: FEEST VAN DE ZEVEN JAREN

Mensen hebben nood aan feestvieren om de zin van het dagelijks bestaan sterker te beleven dan op de doordeweekse dagen. Grote feesten omspannen een heel mensenleven. Daarom mogen ze niet te vaak voorkomen. Om de zeven jaar bijvoorbeeld, zoals de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt. De stad is het verleden dankbaar voor deze mooie traditie en blijft ze trouw.

GROEP 2: LIED VAN DE ZEVEN DAGEN: DE SCHEPPING

Bij het begin van haar verhaal vertelt Maria over de schepping, de zeven dagen van de Vader.

Dan vertelt Maria over haar eigen zeven dagen. Elke dag knoopt aan bij een gekend Bijbeltafereel met het verhaal van een zeer persoonlijke levenservaring van Maria.

GROEP 3: DAG VAN DE VERWACHTING: HET MEISJE MARIA

De eerste dag van Maria is de dag van het Joodse meisje. De Joodse bevolking kijkt uit naar de Messias, naar de Verlosser die alles nieuw zal maken. Onder hen leeft ook Maria, het eenvoudige meisje, de ontvankelijke jonge vrouw.

GROEP 4: DAG VAN DE ROEPING: DE BOODSCHAP

De tweede dag van Maria is de dag van de boodschap. De Vader neemt het initiatief. Hij stuurt zijn gezant naar Maria. Diens boodschap wordt uitgebeeld door een bloem die Maria aangereikt wordt.

GROEP 5: DAG VAN DE VREUGDE: HET MAGNIFICAT

De derde dag van Maria is de dag van het bezoek aan haar nicht Elizabeth. Als de grootste van de profeten mag Maria ervaren dat God zijn belofte waarmaakt in wie zich in eenvoud openstelt voor zijn genade.

GROEP 6: DAG VAN DE STILTE: DE GEBOORTE

De vierde dag van Maria is de dag van de stilte. Het tafereel van de geboorte wordt in ‘stilte’ uitgebeeld. Kinderen zingen en spelen: ‘Er is een kindeke geboren op aard’.

GROEP 7: DAG VAN LICHT EN SCHADUW: DE OPDRACHT IN DE TEMPEL

De vijfde dag van Maria is de dag van licht en schaduw. Vreugde en leed worden door Simeon aan de jonge moeder voorspeld. Zoals Simeon aan Maria geven levenswijze ouderen deze les door aan de jeugd. Zij moeten met aandacht luisteren om deze wijsheid in zich op te nemen.

GROEP 8: DAG VAN DE EERBIED: DE TERUGVINDING IN DE TEMPEL

De zesde dag van Maria is de dag van de eerbied. Maria ontdekt dat haar opgroeiende jongen een eigen mysterie in zich draagt. Maria leert wat het is haar kind ‘kwijt’ te zijn. Ze ontdekt en beseft dat ze Hem moet afstaan aan God en de mensen.

GROEP 9: DAG VAN HET SPREKEN: KANA

De zevende dag is de dag van het spreken. Op de bruiloft van Kana spreekt Maria met Jezus over de nood van de mensen, en tot de mensen spreekt zij over de goedheid van haar Zoon.

GROEP 10: DAG VAN DE HEER JEZUS

Na haar ‘zeven dagen’ is de rol van Maria niet uitgespeeld. Zij zal uitgroeien tot Jezus’ eerste leerling en daarom tot de moeder van de mensen. Zij nodigt mensen uit om samen met haar, leerlingen van Jezus te worden en zijn woord te beluisteren, zijn voorbeeld na te volgen, te leren bidden.

GROEP 11: DAG DER DAGEN: KRUIS EN VERRIJZENIS

Jezus’ spreken, zijn liefdevol meeleven, zijn bidden zijn voor veel mensen het verrassend sterke antwoord op hun levensvragen. Door de groten, de machthebbers, wordt Jezus echter afgewezen. Zijn levenswijze zou immers het einde betekenen van hun macht. Voor Jezus breekt onmiddellijk de nacht van het lijden aan. Trouw tot het uiterste, sterft Hij aan het kruis.

GROEP 12: ZEVEN DAGEN VAN DE GEEST: PINKSTEREN

Na het ‘zevendaagse’ verhaal van Maria en de dagen van de Heer, komen nu de zeven dagen van de Geest. Gelovige mensen missen vaak de overtuiging en de kracht om de boodschap van de Heer in hun persoonlijke leven en in de gemeenschap waar te maken. De Geest zegt wat hen te doen staat, doet de onmisbare geestdrift ontvlammen, maakt hen mondig. Dat is het Pinsterwonder, het feest van de Geest.

GROEP 13: DAG VAN DE BEDEVAART

Op bedevaart gaan, is opkijken naar Maria, zich spiegelen aan haar leven en het hart afstemmen op haar hart. In feite is de hele ommegang één grote bedevaart. Duizenden deelnemers en toeschouwers zijn van huis weggetrokken om samen de weg naar Maria op te gaan, om naar haar te luisteren en om bij haar hart te kunnen spreken. Deelnemen, kijken en luisteren wordt hier “bidden”.

GROEP 14: FEEST VAN DE VIRGA JESSE

De hulde aan Maria en de aanbidding van het H. Sacrament vormen het sluitstuk van de ommegang. De Virga Jesse en het H. Sacrament worden als een onbreekbare twee-eenheid in één grote kring opgenomen. Kinderen, jongeren en volwassenen vieren de Virga Jesse, de Moeder van hun stad.

Referenties

Hasselt Virga-Jessefeesten (1989)
Titel: 

Hasselt Virga-Jessefeesten (1989)

Jaar van uitgave: 
1989

Recent toegevoegd

De familie Saels uit Halen en waarvan nu nog verwanten wonen o.a. te Hasselt en Geetbets, voerden als...
Volgens de heer Eugene Vroonen, die een twintigtal jaren voorzitter was van de rechtbank van Kaïro en...
In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...
Reeds in het jaar 1500 vinden wij leden van deze familie (afkomstig uit de Voerstreek) terug in het...
De geschiedenis van de Virga Jesse, zoals Onze-Lieve-Vrouw in Hasselt wordt genoemd, gaat terug tot de...
DE FUSIE VAN STOKROOIE EN KURINGEN Vanaf 1846 had het dorp Stokrooie het statuut van vrije gemeente,...