You are here

Zevenjaarlijkse Virga Jesseommegang 2003

Description

“ONTMOETING OM VAN TE LEVEN” (thema ommegang)

“ONTMOETING IN FEEST” (thema feesten)

De Virga Jessefeesten 2003 staan in het teken van ‘Ontmoeting in feest’. Dit thema werd niet zomaar naar voren geschoven. De Zevenjaarlijkse feesten zijn immers voor Hasselt uitgegroeid tot een traditie die breed gedragen en beleefd wordt.

Het is dan ook logisch dat het Zevende Jaar zich opnieuw liet inspireren door de belangrijkste waarden die een echte gemeenschap van mensen kenmerkt: verbondenheid, vriendschap, verdraagzaamheid en gastvrijheid. Hasselt draagt deze waarden hoog in het vaandel.

In een gemeenschap is het moment van ‘ontmoeting’ van mensen met elkaar een belangrijke bouwsteen, niet in het minst omdat alles wat een gemeenschap opbouwt het resultaat is van samenwerken. De Zevenjaarlijkse Feesten willen dit moment optillen naar een hogere dimensie om zo aan elkaar en aan de wereld te tonen dat wat mensen samenbrengt en doet (be)leven de hoogste kunst is.

De ommegang bestaat uit vier grote delen: deel A: Feest in de stad, deel B: het Bijbelverhaal: Maria en haar Zoon, deel C: het dagboek van de Virga Jesse, deel D: hulde aan de Virga Jesse.

DEEL A: FEEST IN DE STAD

Kleurrijke vlaggen, muziek en dans kondigen het feest aan. Er werd een terugblik op het verleden gegeven, op traditie, geloof en folklore, gevolgd door een ontmoeting in feest.

DEEL B: HET BIJBELVERHAAL: MARIA EN HAAR ZOON

De Blijde Boodschap werd verkondigd, waarna Maria op bezoek gaat bij Elisabeth om haar het grote nieuws te vertellen. Hierna wordt Jezus geboren. Jezus wordt groter en treed steeds meer op de voorgrond, o.a. op de bruiloft van Kana. De Bergrede is een absoluut hoogtepunt in de Blijde Boodschap. Hierop volgt een ingetogen rij die vraagt om stilte, de wagen met het donkere lijdenskruis volgt. Maar het leven is sterker dan de dood en Jezus is verrezen. Pinksteren, de komst van de Heilige Geest. Bezield door de Geest dragen de mensen Jezus’ boodschap uit.

DEEL C: HET DAGBOEK VAN DE VIRGA JESSE

De Virga Jesse toont haar dagboek. Zij nodigt iedereen uit om te luisteren naar het verhaal van haar ontmoetingen in deze stad.

Ontmoeting met de schepping: God heeft de schepping aan de mensen toevertrouwd. Een wondermooie schepping, maar ze is nooit helemaal af. Alle mensen moeten er zorg voor dragen en mogen er verder aan werken. De wereldbol staat symbool voor dit thema.

Ontmoeting met ‘elkander’: In elke gemeente wonen mensen die verschillen van elkaar door hun afkomst, hun cultuur, hun gewoontes, hun geloof,… Mensen leven dicht bijeen, maar blijven vreemden voor elkaar. Verscheidenheid leidt vaak tot onbegrip. Wie is bereid ‘elk ander’ te leren kennen, te aanvaarden, te ontmoeten? Symbool voor deze groep is een wit masker.

Ontmoeting met kinderen: Waar kinderen samen zijn, bruist het van leven. In een blije groep ontmoet de Virga Jesse kinderen die hoopvol en spelend door het leven gaan. Een windmolentje staat symbool voor deze ontmoeting.

Ontmoeting met het lijden: Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met één of andere vorm van lijden. Hoe gaan mensen met hun lijden om? Kunnen mensen hun lijden aanvaarden? Waarom moeten mensen lijden? Het kruist staat symbool voor dit thema.

Ontmoeting in vrede: Tot haar grote vreugde ontmoet de Virga Jesse heel veel mensen die er voor elkaar willen zijn. Mensen die echt werk willen maken van verzoening en dienstbaarheid. Dat zijn mensen op weg naar vrede. Een duif staat symbool voor de ontmoeting in vrede.

DEEL D: HULDE AAN DE VIRGA JESSE

In het laatste deel van de ommegang wordt een grootse hulde gebracht aan de Virga Jesse. Allen samen, jong en oud, deelnemers en toeschouwers,… vieren de Virga Jesse. Een ontmoeting in feest, een ontmoeting om van te leven. Vendeliers en muzikanten, parochies, koren en het biddend volk brengen hulde aan de Virga Jesse

Referenties

Virga-Jessefeesten (2003)
Titel: 

Virga-Jessefeesten (2003)

Jaar van uitgave: 
2003

Recent toegevoegd

De familie Saels uit Halen en waarvan nu nog verwanten wonen o.a. te Hasselt en Geetbets, voerden als...
Volgens de heer Eugene Vroonen, die een twintigtal jaren voorzitter was van de rechtbank van Kaïro en...
In 1982 werd de Garde Civique in Hasselt opnieuw opgericht als een culturele folkloristische vereniging...
De voorname familie van Willigen voerde als wapen «in zilver een rode keper, vergezeld in de schildvoet...
In de Nieuwstraat in de Sint-Janswijk ligt het Parochiaal Centrum rechts van en met een tussengebouwtje...
Ter gelegenheid van het zevende jaar geven de Hasselaren een geschenk aan hun Virga Jesse . Dit gebruik...
Pater Archangelus Vendrickx, in de wereld Joannes Arnoldus (Jan) Vendrickx, werd geboren in Alken in...
Reeds in het jaar 1500 vinden wij leden van deze familie (afkomstig uit de Voerstreek) terug in het...
De geschiedenis van de Virga Jesse, zoals Onze-Lieve-Vrouw in Hasselt wordt genoemd, gaat terug tot de...
DE FUSIE VAN STOKROOIE EN KURINGEN Vanaf 1846 had het dorp Stokrooie het statuut van vrije gemeente,...