500 jaar De Roode Roos - uit: infomap Het Stadsmus

Description

Dit monument, ontworpen door Gerard Moonen, werd opgericht bij het 500-jarig bestaan van de Hasseltse rederijkerskamer in 2000. Voluit heet deze vereniging de Koninklijke Maatschappij van Muziek en Rhetorica De Roode Roos.

Het is een figuratief beeld. De kunstenaar zelf noemt het een silhouet. Van ver heeft men de indruk dat het om een persoon gaat, doch wanneer men het beeld nadert, merkt men op dat de kenmerken van de Koninklijke Maatschappij worden weergegeven.

Bovenaan staat een roos, zinnebeeld van de naam van de rederijkerskamer, waaronder een tweedelige mantel. In deze mantel zijn er uitsparingen, die zeven violen en een boek voorstellen. Onderaan vindt men acht orgelpijpen in hoogreliëf steunende op pianotoetsen.

Achter deze mantel staat de stengel die de roos draagt. Aan deze stengel hangen opnieuw de zeven violen en het boek, een gedichtenbundel, alsof zij van voornoemde uitsparingen afkomstig zijn.
De uitgespaarde vorm van het opengeslagen boek staat voor het Woord, de vioolvormen en de orgelpijpen verwijzen naar de Muziek.

Uitgaande van de inspiratie van de kunstenaar kan men nog een ruimere symboliek opmerken. Niet toevallig is het aantal violen zeven en ziet men aan de linkerzijde van de mantel drie orgelpijpen en aan de rechterzijde vijf. Velen zien in de stengel een zevenbladige acacia.

De sokkel zelf combineert diverse meetkundige figuren. Staan de orgelpijpen niet op een pentagram, een perfecte kubiek of een lang vierkant, dan staan zij op soortgelijke figuren. Voor sommigen kunnen de denkbeeldige lijnen, gevormd door de schuin afgevlakte orgelpijpen, een winkelhaak veronderstellen.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...