You are here

Abraham (Minderbroedersstraat)

Description

Abraham lag naast Sint-Marten; de gichtregisters voegen er aan toe dat het huis tegenover het minderbroedersklooster gelegen was na het hoekhuis. Zij citeren het ook onder de volgende benamingen: Den Abraham, In den Abraham en Sint-Abraham.

Na het overlijden van Lyntje Vandevenne, de eigenares van het zwaar belaste huis Sint-Abraham, werd de woning in 1626 door de twaalfmannen (het armbestuur) in de herberg int hendrix dorp gerechtelijk verkocht. Het werd voor een jaarlijkse rente van 18 gulden aan Robert Berten toegewezen. Mathijs Roelants, de eigenaar van het belendende hoekhuis, nam op 3 december 1720 een rente op zijn huis. Het gichtregister omschrijft de ligging ervan als tegenover de Minnebroeders, reg. de straet van twee seyden en den Abraham. Op 1 september 1725 verkocht Willem Van Weert aan Joês Baerts sekeren hoff daer voor desen op stond het huys den Abraham. Uit beide teksten mag men derhalve afleiden dat Abraham tussen 1720 en 1725 niet meer bestond.

Reeds in 1708 was het door brand vernield. Veertig jaar later was het huis nog niet wederopgebouwd, want het gichtregister vermeldt op 4 april 1758 de verkoop van de hof Abraham voor 1000 gulden aan Hendrik Van Weert-Clercx door Marton Clercx, weduwe van Joannes Gubbelmans; de buurpanden waren toen het huis van Mathilde Roelants en dat van William Groven. In die tuin stond een stal waarin kudden schapen een nachtverblijf vonden wanneer ze als slachtvee uit de Kempen naar Brussel of Luik werden geleid.

Na die tijd is er in de gichtregisters geen sprake meer van een huis Abraham aan de Minderbroedersstraat, maar wel van een gelijknamig huis op de hoek van de Schrijnwerkersstraat en de Walputstraat. Deze laatste woning moet derhalve na 1796 zijn gebouwd.

Uit: Hasselt intra muros (1989), p. 252.

Fiche

Adres: 
Abraham
Minderbroedersstraat (42)
Hasselt
Kadastraal nummer: 
lag op perceel 1-H-1294-D
Capakey: 
lag op perceel 71022H1294/00D000
Naam van het gebouw vroeger: 
Abraham, Den Abraham, In den Abraham, Sint-Abraham
Naam van het gebouw nu: 
gesloopt
Periode of stijl: 
16de eeuw
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- voor 1626: Lyntje Vandevenne

- 1626: Armentafel - vekoopt aan

- 1626: Robert Berten

- (?): Marton Clercx, weduwe van Joannes Gubbelmans

- (?): Willem Van Weert - verkoopt aan

- 1725: Jan Baerts

- (?): Marton Clercx, weduwe Joannes Gubbelmans - verkoopt aan

- 1758: Hendrik Van Weert-Clercx

Huidige functie: 

1708: door brand vernield; tussen 1720 en 1725: niet meer bestaande als woning maar als 'hof'

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...