You are here

Description

* 1940: "Bond der Kroostrijke Gezinnen - De aandacht van alle groote gezinnen uit het arrondissement Hasselt wordt er op getrokken, dat het Gewestelijk Sekretariaat van den Bond thans ondergebracht is Aldestraat, 38. Het bureel is open Dinsdags en 's Vrijdags van 8 u. 30 tot 12 u. en Donderdags van 14 tot 16 uur. Nieuwe leden worden aldaar ingeschreven." (15)

* 1982: "De alternatieve hulpverlening heeft ook te lijden van de verslechterende toestand in de sociale sektor. In deze kringen poogt men daarom een stukje onafhankelijkheid te verwerven t.a.v. de grillen van de subsudiëring. Zo heeft Release te Hasselt - waar eerst met vrijwilligers werd gewerkt, later met vaste krachten, BTK-ers gewetensbezwaarden - ook financiële ademnood. Men wil daarom middels een aantal projekten pogen zelf wat geld in het laatje te krijgen. Konkreet staat een drukkerskollektief op stapel in samenwerking met SLOA (Samenlevingsopbouw Alken). Daarnaast worden in de «Alderij» (Aldestr.38  te Hasselt), enkele kleinschalige kommerciële projekten op touw gezet: een eetkollektief, een koffiehuisje en een tweedehands speelgoedwinkeltje. Samen een investering van meerdere honderdduizenden die eigenhandig en met hulp van vrijwilligers moeten bijeengewerkt worden. (…) De opening van de «Alderij» (Aldestraat 38 - Hasselt) heeft plaats op zaterdag 20 maart met een aangepast programma: (…)" (6)

* 1988: "Te huur / Studentenkamer. Alderij, Aldestraat 38 Hasselt-centrum." (7)

* 1990: "Te huur / Hasselt. Aldestraat 38. Ruim handelspand. Best. uit Gelijkvloers (welke onderverdeeld is in versch. plaatsen). Pand is tevens voorzien van 5 slaapkamers en badk. (…)" (9)

* 2001: "Laatste winkelverkoop wegens faillissement (…) op vrijdag 20 juli 2001 (…) ter plaatse (…) Aldestraat 38 (...)" (14)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 19-11-2009; (3) Hasselt intra muros (1989), p. 153.; (4) Het Belang van Limburg, 13-04-1972, p. 18.; (5) Het Belang van Limburg, 07-09-1973, p. 21.; (6) Het Belang van Limburg, 19-03-1982, p. 5.; (7) Het Belang van Limburg, 11-08-1988, p. 27.; (8) Het Belang van Limburg, 31-03-1990, p. 72.; (9) Het Belang van Limburg, 03-11-1990, p. 48.; (10) Het Belang van Limburg, 28-08-1992, p. 30.; (11) Het Belang van Limburg, 02-07-1993, p. 3.; (12) Het Belang van Limburg, 13-10-1994, p. 11.; (13) Het Belang van Limburg, 28-02-1995, p. 12.; (14) Het Belang van Limburg, 24-08-1996, p. 35.; (15) Het Belang van Limburg, 16-04-1940, p. 2.

Fiche

Adres: 
Aldestraat 38
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1059-W
Capakey: 
71022H1059/00W000
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw
Stijl: 
neoclassicisme
Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 1972: Bouw- en Kredietcentrale Deka (4, 5) - voorheen Aldestraat 43

- 20-03-1982 (opening)-1990: Alderij (6, 7, 8, 9)

- 10-1992 (opening)-1995: Verkoopzaal Renoir / Veilinghuis Renoir (10, 11, 12, 13)

- 1996-2001: Couture Luissa (14, 15)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoclassicistisch getint herenhuis. Breedhuis van het dubbelhuistype, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, met huidig uitzicht uit XIX B, doch oudere kern van twee bouwlagen (XVIII?), zichtbaar in de l.zijgevel. Bakstenen gebouw met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een arduinen plint; aflijnende imitatiehoekbanden voor de gevel en het middenrisaliet; geprofileerde puilijst; schijnvoegen op de benedenverd. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping in een geriemde stucomlijsting met oren; hardstenen lekdrempels en ijzeren borstweringen; rechthoekig balkon met ijzeren hek aan het deurvenster der bel-etage. Getoogde poort in een geblokte, hardstenen omlijsting. Houten kroonlijst op klossen. Zijgevels met aandak en vlechtingen; in de l.zijgevel is een vroegere dakhelling met vlechtingen zichtbaar. (2)

Vorige bebouwing: 

* Schuur, stallingen, tuin en uitgang van Het Tonneken: "Ten overstaan van notaris Goetsbloets stelde bakker en aannemer Ludovicus Buntinx op 30 april 1867 dit huis met schuur, stallingen, tuin en uitgang (ter grootte van 6 a 80 ca) tegen een inzet van 11 000 F publiek te koop. Het geheel werd aangekocht door graanhandelaar Hubert Vandermaesen. (...) De schuur aan de Aldestraat werd door Robert Buntinx als zeepziederij ingericht, nadat hij er de uitgang en later het belendend rentenierhuis had aan toegevoegd. Deze rentenierwoning werd eerst bewoond door notaris Hechtermans, daarna door dokter Jaak Roelants. Dokter Roelants kocht later een huis aan het Maagdendries, dat hij liet verbouwen." (3)

Algemeen: 

- herenhuis

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte (incl. Kapelstraat 39): 670 m2

Referenties

Alternatieve hulp komt centen te kort / Release Hasselt wil met «Alderij» eigen nood lenigen (1982)
Titel: 

Alternatieve hulp komt centen te kort / Release Hasselt wil met «Alderij» eigen nood lenigen (1982)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
19/03/1982
Pagina('s): 
5
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...