You are here

Description

In de 19de eeuw behoorde dit huis toe aan burgemeester Michel Arnold Bamps (Hasselt 1793-1865). Zijn kinderen verkochten het op 17 juli 1866 publiek aan metselaar-aannemer Jos Ploumen (Maastricht 1824-Hasselt 1893).

* 1921: "Cortessem / (…) — Electrische verlichting. — De heer ingenieur Catteaux, van den Provincialen electrischen verlichtingsdienst, bracht verleden Zaterdag een bezoek aan onze gemeente, ten einde een ontwerp van verlichting te bestudeeren. (…)." (5)

* 1931: "De Radiotentoonstelling te Hasselt geopend / Zaterdag ll. 28 Februari, werd, zooals aangekondigd, in de zalen van het Casino, Leopoldplein, de tentoonstelling geopend, ingericht door de Meesters-Lichtbewerkerskring van Limburg en Omliggende, in samenwerking met de Sw. My. M.E.G.A. in bijzijn van vele officieele personaliteiten; (…) Catteaux, Ingénieur Bestuurder van de provinciale elektriciteitsdienst. (…)." (6)

* 1932: Onze Raadselprijskamp / Vijftiende Trekking / Lijst der Winners / Een prijs kan slechts afgeleverd worden bij vertooning der kwijting van 1932. / (…) Lijst der gewonnen Romans: (…) “In Ballon naar den Noordpool” (…) Catteaux Marie Jeanne, Aldestraat, 50 — Hasselt (…). (7)

* 1935: "Onderscheiding — We vernemen met genoegen dat de heer Catteaux, hoofdingenieur-bestuurder van den provincialen electriciteitsdienst bij Koninklijk Besluit, vereerd is geworden met het kruis van ridder In de Leopoldsorde. Wel gefeliciteerd." (8)

* 1944: "Het Wit-Gele Kruis — Voor de diensten van het werk, voor de verpleging van uw zieken, wendt U tot nader bericht: Aldestraat, No 50." (9)

* 1947: "Naar Banneux, op Zondag 28 September. — De autobussen zijn reeds gevuld. Men kan zich nog aangeven voor de speciale trein Hasselt-Trooz en autobus Trooz-Banneux. (…) Wendt U ten laatste Vrijdag as. 19 September tot een der volgende adressen: (…), Mevrouw Catteaux, Aldestraat, 50." (10)

* 1948: "Naar Banneux — Donderdag, 15 Januari aanstaande is het de verjaardag van de eerste verschijning te Banneux. Het past dat Limburg op die dag in Banneux vertegenwoordigd zij. Er zal dan ook een autobus vertrekken uit Hasselt, te half acht aan het station. (…) De bedevaarders moeten zich laten Inschrijven vóór 10 Januari. (…); op voorhand te betalen of te storten op P.C.R. 3299.01 van Mevrouw Catteaux, Aldestraat, 44 te Hasselt, (…)." (11)

* 1950: "Gevr. bekwame meid kunnende koken. Hoog loon. - Dr. Matthys 50, Aldestraat, Hasselt." (12)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Hasselt intra muros (1989), p. 227.; (3) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 20-11-2010; (4) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 22-08-2013; (5) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 17-07-1921, p. 2.; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 05-03-1931, p. 2.; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 26-05-1932, p. 5.; (8) Het Belang van Limburg, 02-06-1935, p. 2.; (9) Het Belang van Limburg, 08-11-1944, p. 2.; (10) Het Belang van Limburg, 16-09-1947, p. 6.; (11) Het Belang van Limburg, 04-01-1948, p. 8.; (12) Het Belang van Limburg, 17-10-1950, p. 6.; (13) Pro-Gen (Stadsarchief Hasselt)

Fiche

Adres: 
Aldestraat 50
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1110-C
Capakey: 
71022H1110/00C000
Periode of stijl: 
2de helft 19de eeuw
Opdrachtgever: 
Michel Arnold Bamps (1793-1865) (?)
Stijl: 
neoclassicisme
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- tot 1865 (+): burgemeester Michel Arnold Bamps - via erfenis naar zijn enig nog levende kind, nl. notaris Gaspar Arnold - verkoopt aan

- 1866: metselaar-aannemer Franciscus Joseph Ploumen (Maastricht 1824-Hasselt 1893) X Hasselt 1852 Maria Lucia Sak (Achel 1823-Hasselt 1893)

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1921)-1947: ingenieur Etienne Catteaux X Hélène Moerman en kinderen w.o. Marie-Jeanne en Marguerite - gezin verhuist naar Aldestraat 44

- (1948): dokter Etienne Matthys (Hasselt 1921-1985) X Hasselt 1951 Godelieve Schulpé (°Hasselt 1929)

Vorige functie(s): 

woonhuis

woonhuis / praktijk

- (1948): neuroloog Etienne Matthys

woonhuis / handelshuis

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

- 2010: zwangerschapskleding N.Oeuf

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Neoclassicistisch getint breedhuis uit XIX B. Bakstenen gebouw met lijstgevel, met gewijzigde benedenverdieping. Licht getoogde vensters in uitspringende bakstenen omlijsting met hardstenen sluitsteen; rechthoekig balkon met ijzeren hek. Getoogde deur en dito poort in een rechthoekige hardstenen omlijsting met sluitsteen. (3) 

Verbouwingen: 

- 1999: verbouwen van pand tot restaurant met woongelegenheid, naar ontwerp van architect Johan Stulens (Heusden-Zolder)

Algemeen: 

- stadswoning

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 398 m2

Referenties

Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Etienne Catteaux (1965)

PDF icon Download (1.08 MB)

Overlijdensbericht Hélène Moerman (1975)

PDF icon Download (67.29 KB)

Overlijdensbericht Marguerite Catteaux (2007)

PDF icon Download (19.87 KB)

Overlijdensbericht Marie-Jeanne Catteaux (1950)

PDF icon Download (36.81 KB)

Overlijdensbericht Etienne Matthys (1985)

PDF icon Download (44.82 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...