You are here

Description

* 1947: "Monteerders en lassers gevraagd, Aldestraat 55, te Hasselt." (7)

* 1952: "Gevraagd leerjongens voor centrale verwarming. Voorkeur vakschool. Van Heffen, Aldestraat, 55, Hasselt." (8)

* 1958: "Vrouwelijk dactylo gevraagd. Z.w Centrale Verwarming Van Heffen, Aldestraat 55, Hasselt." (9)

* 1959: "Meisje gevr. voor onderhoud van appartement, in post slapen. Z.w. Van Heffen, Aldestraat 55, Hasselt - Tel. 237.08." (10)

* 1963: "Te k. Ford Anglia met groene kaart; wegens dubbel gebruik. Z.w. tussen 9-12 u 2-6 u.: Novak Aldestraat 55 Hasselt." (11)

* 1966: "Konfektiefabriek vraagt reizigers met of zonder auto. Marhaco - Aldestraat 55 Hasselt. / Gevraagd: stiksters voor atelier, Marhaco, Aldestraat 55 Hasselt." (12)

* 1970: "Gevraagd: mannelijke boekhouder en 2-talige vrouwelijke bediende. Aanbieden maandag van 14 tot 16 uur en woensdag van 14 tot 16 uur of schriftelijke aanvraag richten tot direktie Lifaco Marhaco, Aldestraat 55 Hasselt." (13)

* 1971: "Vrije reizigers gevraagd om prachtige kollektie in breigoederen te presenteren. Hoge kommissie. Zich aanbieden: alle dagen tot 18 uur. Pvba Lifaco Aldestraat 55, Hasselt. Tel. 011-21 859." (14)

* 1972: "Te huur appartement 1e verdieping gelegen Aldestraat 55 Hasselt, bestaande uit: living, 3 slaapkamers, keuken, badkamer, bergplaats. Te bezichtigen alle dagen van 2 tot 18 uur behalve zaterdag en zondag. Te bevragen: AIdestraat 55 Hasselt." (16)

* 1972: "Brand teistert handelshuis te Hasselt" (17)

* 1974: "Rechtbank van Koophandel te Hasselt / Bij verstekvonnis dd. 9 mei 1974 werd op dagvaarding in staat van failliet verklaard: p.v.b.a. Marhaco, met maatschappelijke zetel te Hasselt. (…) p.v.b.a. Lifaco, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Aldestraat nr 55, (…)." (18)

* 1974: "Rechtzetting / De p.v.b.a. Mayoco gevestigd Aldestraat 55, 3500 Hasselt verklaart langs deze weg aan alle belangstellenden dat zij volledig buiten de faillissementen Lifaco-Marhaco, vroeger gevestigd op hetzelfde adres. (…)" (19)

* 1975: "De Rechtbank van Koophandel te Hasselt heeft bij vonnis van 9.10.1975 de pvba Mayoco, Aldestraat 55 te Hasselt bij verstek failliet verklaard. (…)" (20)

* 1976: "Centrum Hasselt. Te huur. Woning met ingangspoort en magazijnen, Aldestraat 55, uitgevend op de Lombaardstraat. Ombouwbaar tot winkelpand. Dadelijk vrij. (…)." (21)

* 1980: "Te huur burgershuis, in centrum Hasselt, Aldestraat 55 geschikt voor vrij beroep of handel met garage, stapelplaats en uitstalruimte in Lombaardstraat. Onmiddellijk vrij. (…)" (22)

* 1981: "Sociale dienst B.G.J.G. - Het centrum voor Maatschappelijk Werk (sociale dienst) van de Bond van Grote en van Jonge Gezinnen is overgebracht naar Aldestraat 55, Hasselt (voorheen Leopoldplein 21 Hasselt)." (23)

* 1981: "De Bond van Grote en Jonge Gezinnen heeft sinds enkele tijd een provinciaal bondshuis, dat gelegen is aan de Aldestraat 55 te Hasselt. Zaterdag werd het feestelijk ingewijd in aanwezigheid van talrijke personaliteiten o.w. professor Vanmechelen, nationaal voorzitter, minister Dhoore, burgemeester Meyers, senatoren en volksvertegenwoordigers, deputé de Bellefroid, afgevaardigde van goeverneur Vandermeulen, alsmede leden van het provinciaal bestuur en gewestvoorzitters. / De h. Carnotensis, gewestvoorzitter van Tongeren, heette de genodigden welkom. “Eindelijk weten we waar we terecht kunnen”, zei spreker. “Thans hebben we een vaste woonplaats. We zullen proberen van dit bondshuis een tehuis te maken. Limburg is de laatste in de rij”. Hij dankte al diegenen die meegeholpen hadden aan de verwezenlijking van dit bondshuis, met speciale felicitaties aan de h. Vic Dusar en provinciaal voorzitter Jan Klok. / De h. Roger Pauly, Gewestvoorzitter van Hasselt, gaf vervolgens een uiteenzetting over 60 jaar bondswerking. (…)." (24)

* 1985: "Meer dan 15.000 Vlaamse handelaars bieden hand in hand met «De Bond» de groene Gezinszegel aan. In deze gemeenschappelijke actie helpen zij de 330.000 gezinnen-leden van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen aan een spaarpot die in de moeilijker wordende tijd steeds meer welkom wordt. (…) Handelaars die meer over deze aktie «Gezinszegels» willen vernemen kunnen dat bij het Gewestelijk Secretariaat Hasselt, Aldestraat 55, 011-22.39.86 (…)." (25)

* 1996: "Kelner (liefst vr.+ ervaring) part-time, goed voorkomen, vriendelijk tss. 20-30). Brasserie “The Poort” Hasselt." (26)

* 1998: "Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, uitgesproken op 14 mei 1998, werd failliet verklaard: n.v. The Poort, Aldestraat 55, 3500 Hasselt, (…)." (27)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt (2) Hasselt intra muros (1989), p. 225. (3) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 07-08-2013 (4) Belgisch Staatsblad - geraadpleegd op 06-08-2013 (5) Het Belang van Limburg, 08-10-1946, p. 8. (6) Het Belang van Limburg, 27-03-1947, p. 8. (7) Het Belang van Limburg, 22-11-1947, p. 16. (8) Het Belang van Limburg, 10-05-1952, p. 10. (9) Het Belang van Limburg, 14-01-1958, p. 8. (10) Het Belang van Limburg, 18-02-1959, p. 12. (11) Het Belang van Limburg, 07-11-1963, p. 15. (12) Het Belang van Limburg, 19-02-1966, pp. 12, 16. (13) Het Belang van Limburg, 28-07-1970, p. 16. (14) Het Belang van Limburg, 08-01-1971, p. 18. (15) Het Belang van Limburg, 08-07-1971, p. 15. (16) Het Belang van Limburg, 06-01-1972, p. 18. (17) Het Belang van Limburg, 09-06-1972, p. 6. (18) Het Belang van Limburg, 14-05-1974, p. 14. (19) Het Belang van Limburg, 21-05-1974, p. 8. (20) Het Belang van Limburg, 15-10-1975, p. 20. (21) Het Belang van Limburg, 17-04-1976, p. 36. (22) Het Belang van Limburg, 24-04-1980, p. 28. (23) Het Belang van Limburg, 12-02-1981, p. 12. (24) Het Belang van Limburg, 03-11-1981, p. 5. (25) Het Belang van Limburg, 02-10-1985, p. 6. (26) Het Belang van Limburg, 30-08-1996, p. 37. (27) Het Belang van Limburg, 20-05-1998, p. 20.

Fiche

Adres: 
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1122-N
Capakey: 
71022H1122/00N000
Periode of stijl: 
1946 (5)
Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- (1946)-1947: T.P.A.I.

- 1947: Constant Van Heffen X Irène Tritsmans

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- (1946)-1947: gereedschappen T.P.A.I. (5, 6) - verhuist naar Aldestraat 15-17

- 1947: Centrale Verwarming Van Heffen (7, 8, 9, 10)

- (1963): Novak (11)

- (1966)-1975: textielgroothandel, confectiefabriek Marhaco / Livaco Marhaco / Mayoco (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

- 1981: provinciaal bondshuis B.G.J.G. - Bond van Grote en Jonge Gezinnen (23, 24, 25)

- (1996)-1998: brasserie The Poort (26)

- 1998-2004: eetcafé-restaurant L'Unique (4)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

- 2010: tapacafé Olé Olé

Beschrijving buitengevel: 

Bakstenen gebouw van vier traveeën en twee en een half bouwlagen.

Verbouwingen: 

- 1998: wijzigen gevel

- 1998: verbouwen 2 woningen (Aldestraat 55 + Lombaardstraat 40) tot 3 appartementen + 2 studio's + 4 kamers, naar ontwerp van architect Peter Gijsen uit Diepenbeek

- 2004: herbestemmingsdossier verdieping 1: interne verbouwing, omvormen 4 kamers en een keuken naar 3 studio's, naar ontwerp van architect Koen Vangenck uit Maasmechelen

- 2005: vervangen van bestaande markiezen metaal/glas door nieuwe alu structuur/stof

Vorige bebouwing: 
Algemeen: 

- gesloten bebouwing
- perceelgrootte: 286 m2

Referenties

B.G.J.G. heeft nu een eigen bondshuis (1981)
Titel: 

B.G.J.G. heeft nu een eigen bondshuis (1981)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
03/11/1981
Pagina('s): 
5
Brand teistert handelshuis te Hasselt (1972)
Titel: 

Brand teistert handelshuis te Hasselt (1972)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
09/06/1972
Pagina('s): 
6
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Downloads

Overlijdensbericht Constant Van Heffen (1984)

PDF icon Download (61.68 KB)

Overlijdensbericht Irène Tritsmans (1989)

PDF icon Download (56.86 KB)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...