Aldestraat - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 223-227
 
De Aldestraat is de tegenhangster van de nyeuwe straet of alde nyeuwe straet, die thans Meldertstraat heet. Het lijdt geen twijfel dat de Aldestraat reeds bestond vóór de Meldertstraat en vanzelfsprekend vóór de huidige Nieuwstraat er was. In de gichtregisters van 1459 komt ze voor de eerste maal voor onder de naam Aldestraet. Vroeger heette ze ‘aude’ of ‘auwe straat; deze spreekvorm wordt thans nog in de volkstaal gebruikt.
 
Op bladzijde 33 van deel 21 van het Bulletin des Mélophiles zet Emiel Geraets de gedachte voorop dat in de eerste tijden van het bestaan van onze stad de grote heirbaan door de Aldestraat liep, de huidige Fruitmarkt doorkruiste en via het Hemelryck ter hoogte van De Pasteye de Trichterbaan vervoegde. Deze stelling is bepaald onjuist, want dan zou het gedeelte van de Maastrichterstraat vanaf De Pasteye tot aan de Grote Markt – dat althans onder de naam alden steen wegh vóór de Aldestraat bestond – zonder meer weggecijferd zijn. Een tweede argument tegen de stelling van Geraets vinden wij in het feit dat de grote heirbanen in de steden nooit over of langs een dodenakker liepen. Het is bijgevolg niet waarschijnlijk dat deze weg over het kinderkerkhof en tussen het rijkenkerkhof en het pestkerkhof zou gelopen hebben. Bovendien staat het vast dat de Aldestraat bij de Curinxer porte aansloot en niet op de Hort, waar de weg doodliep.
 
Luidens een stadsordonnatie van 3 december 1535 werd op het gedeelte van de Aldestraat vanaf de Demerstraat tot aen den eersten put (later door een pomp vervangen) de linnen- en vismarkt gehouden. Vanaf de put tot aan Den Hort was de straat voorbehouden voor de verkoop van aardewerk en voor hoelbluckenmerct (klompenmarkt).
 
Deze oude en minder handelslievende straat bewaarde lange tijd oude panden uit de 17de en 18de eeuw als kostbare kleinodiën. De meeste huizen werden tussen 1820 en 1860 nochtans verbouwd.
 
Noordkant
-          De Trompet (linkergevel)
-          Uitgang (van De Molensteen aan de Hoogstraat) (nvdr: ruimte sinds 1820 ingenomen door een huis)
-          Anoniem huis
-          Rhetorica
-          Stal en schuur
-          De Groote Dry Snoecken
-          Anoniem huis
-          Hof van Brusselt
*Zwanesteeg (thans Zwanestraat)
-          De Gulden Swaen
-          Roomen of Cleyn Roomen
-          Uitgang (van De Seepton aan de Lombaardstraat)
-          Anonieme huizen
-          Het Lombardenhuys
-          Twee anonieme huizen
-          De Buyle Kist
*Houtmarkt (thans Dokter Willemsstraat)
 
Zuidkant
-          De Gulde Poort (rechtergevel)
-          Uitgang (van De Vijf Heringhen of Houzaer aan de Hoogstraat)
-          Het Verxken
-          Uitgang (van gasthof Den Wynroemer aan de Kapelstraat) en schuur
*Onze-Lieve-Vrouwesteeg (thans Onze-Lieve-Vrouwestraat)
Na de vernieling door een V1-bom werd deze steeg bij de wederopbouw verruimd tot Onze-Lieve-Vrouwestraat.
-          De Groote Gulden Werelt
-          De Kleyne Gulden Werelt
-          Marollenschool of Kante Scole
-          Anonieme huizen en uitgang (van De Pellicaen aan de Kapelstraat)
-          Schuur
-          Heusden
-          Hoekhuis
*Houtmarkt (thans Dokter Willemsstraat)

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...