Aldestraat - uit: Inventaris van het cultuurbezit in België (1981)

Description

p. 264

Pas in 1459 Aldestraete, voorheen Aude of Auwe straete. Eertijds belangrijkste invalsweg der stad, doch na de aanleg der wallen en de Kuringerpoort, kwam de Kapelstraat in het verlengde van de poort te liggen; de Aldestraat werd de vestigingsplaats der plaatselijke handelaars; vanaf XVI werd hier markt gehouden voor linnen, vlas, aardewerk en klompen; de W.-helft groeide pas veel later uit tot handelsstraat. Vrij homogene straatwanden met burgerhuizen uit XIX B en XX a, met gewijzigde winkelpuien; op de hoeken der O.-L.Vrouwstraat en Zwanestraat, grootschalige woonblokken.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...