You are here

Description

Hasselt was een nijverheids- en handelsstadje. Zo ontstond de noodzaak tot uitstallen, verkoop en aankoop van produkten en kwam men tot het inrichten van marktdagen, die uiteindelijk niet beperkt bleven tot de behoeftenvoorziening van de stadsbewoners alleen. Spontaan kwam men tot een arbeidsverdeling.

De ambachtslieden groepeerden zich per beroep. Hasselt telde twaalf georganiseerde en officieel erkende ambachten die gewoonlijk in eenzelfde opsomming werden vermeld: smeden, bakkers, brouwers, vleeshouwers, kramers, kleermakers, lakenmakers volders, scheerders, huidevetters, schoenmakers en linnenwevers. Natuurlijk waren er meer ambachten te Hasselt, maar die werden ondergebracht bij een van de hogergenoemde. Zo behoorden de leemplakkers en de strodekkers tot de linnenwevers terwijl de chirurgijnen te Hasselt onder het ambacht van de smeden vielen. Nadat de Hasseltse gemeenschap zo gestructureerd was, kon men onmogelijk burger van de stad worden zonder zich bij een bepaald ambacht aan te sluiten. In die tijd bewees de leuze "eendracht maakt macht" al haar juistheid, want de ambachtsverenigingen beschikten over een sterke politieke invloed binnen het stadsbestuur. Zij hadden elk hun eigen zegel waarmee zij hun overeenkomsten en besluiten met een eigen symbool van "gelezen en goedgekeurd" waarmerkten.

Ze werden ook ingeschakeld bij de verdediging van de stad en ieder ambacht had meestal de verantwoordelijkheid over één of andere toren van de omwalling, waar het ook zijn munitie bewaarde.

Ze werkten ook mee aan de vergrotingen van de parochiekerk St.-Quintinus, want elke gilde wilde in die kerk een eigen kapel, toegewijd aan haar patroonheilige. Bij de inval van de Fransen in 1794 werden de ambachten, die toen reeds veel politieke macht hadden verloren, afgeschaft en de volledige vrijheid van arbeid werd uitgeroepen.

Uit: Om den brode, in kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982), z.p.

Fiche

Datering: 
14de eeuw - 1794
Soort verhaal: 

Multimedia

Referenties

pp. 92-93, noot 20 De ambachten ondergingen in de loop van de eeuwen onder invloed van het leven van de...
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)
Titel: 

kijk(er) op hasselt 750 jaar stad (1982)

Ondertitel: 
cultureel centrum 7 augustus - 3 oktober 1982
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1982
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...