Ambachten - uit: Hasselt intra muros (1989)

Description

pp. 92-93, noot 20

De ambachten ondergingen in de loop van de eeuwen onder invloed van het leven van de plaatselijke nijverheden tal van wijzigingen.

In de 14de en de 15de eeuw en tijdens de eerste helft van de 16de eeuw telde Hasselt twaalf ambachten: die smede, die beckers, die brieders of brauwers, die vleeshouwers, die cremers, die bontwerckers, die laekenmeeckers, die vollers, die scherders, die loeders of vetters, die scoenmeeckers en die lynelaekenmeeckers. Tot deze laatsten behoorden ook de leemplackers en de stroyedeckers, die vanaf 1530 elk een afzonderlijk ambacht vormden. In 1577 groepeerden zich de cleersnyders, tot dan bij de bontwerkers aangesloten, onder de naam cleermeeckers.

In de Statuyten en Privilegiën van 1612 worden volgende ambachten opgesomd: smeden, beckers, bryers, vleeschhouwers, cremers, cleedermakers, lakenmakers, volders, schreres, huyvetters, schoenmakers en lynewevers. In het laatste kwart van de 18de eeuw (1793) kwam het ambacht van de hoedemakers de lijst vervolledigen.

Op het ogenblik dat Hasselt twaalf ambachten telde, had Tongeren er evenveel. Luik telde er tweeëndertig, waaraan enkele straatnamen, zoals rue Féronstrée, rue des Tanneurs en quai des Pêcheurs, thans nog herinneren. Brussel had er achttien; de gildehuizen aan de Grote Markt getuigen van hun hoge bloei.

In 1728 verving Georges-Louis de Berghes twaalf ambachten door zes Kamers of Chambres, elk bestaande uit 20 personen. De chambre Sint-Eloy groepeerde de smeden en de slagers; Sint-Nikolaus de kramers en de wevers; Sint-Jan-Baptist de kleermakers en de wol- of lakenscheerders; Sint-Severus de lakenwevers en de vollers en Sint-Crispijn de looiers en de schoenmakers.

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...
1830-1836 : Vandenborn, Hubert 1836-1864 : Stas, Paul 1865-1877 : Berden, Guillaume 1878-1884 : de Grady...