You are here

Sinte-Geertruyde, Au Louvre (Kapelstraat 48)

Description

Sinte-Geertruyde, het hoekhuis van de Kapelstraat en de Maagdendries, heet nu Au Louvre.

In 1500 woonde er de beenhouwer Jan Lenaerts. In 1722 was Joannes Kellens er de eigenaar van. Hij verkocht het aan Ed. de Heusch, die het in 1765 verkocht aan Jan Smeets-Meurs. In 1787 kocht Gregoor Vandersmissen het huis voor 1555 gulden, een halve aam bier en 12 gulden rente.

In de eerste helft van de 19de eeuw was in het bezit van hoefsmid Hubert Malherbe, die failliet ging. In 1854 werd advocaat Barthels er de eigenaar van. Van 1857 tot 1910 was het de eigendom van een zekere de l'Arbre, die er een stoffen- en witgoedwinkel had. De winkel werd in 1888 overgenomen door Maria Elisabeth Alphonsine (Adolphine) Joris. Zij trouwde in 1891 met André Haumont. Omstreeks 1900 vestigden zij zich aan de Koning Albertstraat. De stoffenwinkel werd overgenomen door de zussen Bormans.

* "(...) Omstreeks de eeuwwende kochten de echtelingen Haumont-Joris aan de toenmalige Nieuwstraat (huidige Kon. Albertstr.) de gebouwen van «de oude post», waar een nieuwe textiel- en kledingzaak werd opgericht. Zij kreeg de naam «Au nouveau Louvre» en werd meteen de bakermat van Haumont-Haumont-Hasselt.(...)" (4)

* 1961: "Deze modeshow werd voor de dames een revelatie / Vlaamse T.V. presenteerde in Penelope de selekte keuze van dit couture-huis / (…) Het «Louvre» in de Kapelstraat te Hasselt is bijna zo oud als deze handelsstraat zelf. Reeds vóór de eerste wereldoorlog was deze zaak van textiel en konfektie haast provinciaal gekend. De uitbaters hebben misschien gewisseld, doch de naam en de standing zijn gebleven. Toen verleden jaar de Heer Massa-Nicolai het «Louvre» in de Kapelstraat overnam werd meteen ook de bestaande zaak aan de moderne eisen, aangepast. Zulks wil nochtans niet beduiden, dat geen rekening werd gehouden met de traditie. Binnenhuisarchitekten hebben het geheel een cachet verleend, dat volkomen overeenstemt met de Parijse kunstnaam, want het zo ruim als selekt kliënteel van het «Louvre» vindt daar onmiddellijk de sfeer terug van een interieur, dat herinnert aan de beste tijd van Lodewijk XVI. Kristallen luchters toveren een adembenemende schittering tussen de nieuwste kreaties van de Parijse «haute couture». De dame, die voornaam gekleed wenst te zijn, vindt er alles wat de hedendaagse mode haar aan «gerede kleding» kan bieden. (…) De duidelijkste illustratie hiervan kreeg het voornaam vrouwelijk publiek op dinsdag 26 september j.l. in de namiddag tijdens een heuglijke modeshow van het «Louvre» in de selekte salons van het Hotel-Restaurant Victory te Hasselt. Hier reikten twee uitgelezen zaken mekaar de hand, om aan de vele genodigden het lieftalligste, het mooiste van de hedendaagse damesmode en van de voorname gastvrijheid te verlenen. (…)" (10)

* 1990: "Succes-story van één van Limburgs top-couturehuizen in het hart van een modestad / Hasselt is de laatste decenniën één van de drukst bezochte modecentra van het Vlaamse land, om niet te zeggen, van België geworden. De traditionele aanzet voor deze evolutie lag beslist in de Kapelstraat, waar de meest bekende couturehuizen van de stad zich kwamen vestigen. Zij hebben de basis gelegd van deze modieuze explosie. / Eén van de markantste exponenten van deze uitbouw mag terecht de modezaak «Louvre» genoemd worden. Haar origine gaat terug tot de jongste eeuwwende, toen op de hoek van de Kapelstraat en de Maagdendries reeds een handel bestond in textiel en confectie. Confectie was in die tijd nog nieuw in het stadsbeeld. (…) Aan het Huis Louvre werd enkele jaren geleden de wereldbekende collectie «Louis Féraud» toegevoegd. Louis Féraud is één der grootste couture-collecties en eiste meteen een aparte «Boutique Louis Féraud» op aan de Maagdendries 4. (…) Het Huis Louvre zelf biedt zijn trouw cliënteel drie etages dameskleding. (…)" (11)

(1) GIS-GBK G@lileo Hasselt; (2) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 16-06-2010; (3) Hasselt intra muros (1989), pp. 170-171.; (4) Het Belang van Limburg, 05-03-1988, p. 12.; (5) Bouwvergunningen, Technische Dienst - Ruimtelijke Ordening Stad Hasselt, geraadpleegd op 08-05-2013; (6) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 01-06-1899; (7) Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, 23-10-1927, p. 7.; (8) Het Belang van Limburg, 24-03-1934, p. 7.; (9) Het Belang van Limburg, 07-07-1960, p. 12.; (10) Het Belang van Limburg, 01-10-1961, p. 5.; (11) Het Belang van Limburg, 24-02-1990, p. 9.; (12) Het Belang van Limburg, 03-01-1996, p. 23.; (13) Het Belang van Limburg, 13-07-1996, p. 1.

Fiche

Adres: 
Sinte-Geertruyde, Au Louvre
Kapelstraat 48
Hasselt
Kadastraal nummer: 
1-H-1001
Capakey: 
71022H1001/00_000
Naam van het gebouw vroeger: 
Sinte-Geertruyde, Au Louvre
Naam van het gebouw nu: 
Sinte-Geertruyde, Au Louvre
Periode of stijl: 
1ste helft 19de eeuw
Stijl: 
empire
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- 1500: Michiel Swalchen - verhuurt aan

- 1500: beenhouwer Jan Lenaerts

- 1722: Joannes Kellens - verkoopt aan

- (?): Ed. de Heusch - verkoopt aan

- 1765: Jan Smeets-Meurs

- (?): Jozef Meurs

- (?): Anne-Marie Meurs, dochter voorgaande - verhuurt aan

- 1783: Gregoor Vandersmissen

- 1787: voornoemde Gregoor Vandersmissen


- 1ste helft 19de eeuw: hoefsmid Hubert Malherbe

- 1854: advocaat Barthels

- (?): weduwe voorgaande - verkoopt aan

- 1857: de l'Arbre

Eigenaars / Huurders sinds 1900: 

- tot 1910: de l'Arbre - verhuurt aan

- 1888-1891: Maria Elisabeth Alphonsine (Adolphine) Joris (°Mielen-boven-Aalst 1866)

- 1891-ca. 1900/1910: Maria Elisabeth Alphonsine (Adolphine) Joris (°Mielen-boven-Aalst 1866) X Hasselt 1891 Andreas (André) Haumont (Genoelselderen 1836-Hasselt 1937) - verhuizen naar De Regenboog, Koning Albertstraat 15 (4)

- 1910-1915: zussen Bormans

- 1960-1995: Jacques Massa-Nicolai (10, 11)

Vorige functie(s): 

woonhuis / handelshuis

- 16de eeuw: beenhouwerij Lenaerts

- tot 1888: stoffenwinkel de l'Arbre

- 1888-ca. 1900/1910: stoffenwinkel Au Louvre (Mej. Maria Elisabeth Alphonsina Joris; A. Haumont-Joris) (6)

- ca. 1910-1915: stoffenwinkel Bormans / Huis Bormans / Au Louvre (6, 7, 9) - verhuist naar Den Vogelstruys

- 1961-1995: Louvre Boutique Couture (10, 11, 12) + Boutique Louis Féraud, Maagdendries 4 (11)

- 13-07-1996 (opening)-2003: Louis Féraud Boutique (13)

Huidige functie: 

woonhuis / handelshuis

2014: Juwelier Eddy Heleven (vanaf 2004)

Beschrijving buitengevel: 

1975 - Z.g. huis "Sinte-Geertruyde". Empire-getint huis gelegen op de hoek van de Maagdendries. Breedhuis van resp. drie en zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), met huidig uitzicht uit XIX A (?). Bakstenen gebouw met gecementeerde en beschilderde lijstgevels. De gevel aan de zijde der Kapelstraat heeft rechthoekige vensters, beluikt op de tweede bouwlaag, in een geriemde omlijsting met oren en sluitsteen; hardstenen lekdrempels. De gevel aan de zijde van de Maagdendries heeft onversierde vensters, rechthoekig en beluikt op de tweede bouwlaag, rondboogvormig op de derde. Verbouwde benedenverdieping. (2) De naam 'Au Louvre', tussen 2de en 3de bouwlaag.

Verbouwingen: 

- 1996: wijzigen van gevel handelspand, in opdracht van Tamara nv Dendermonde

- 2004: verbouwen van winkelruimte en verfraaiing van gevel, in opdracht van Eddy Heleven nv Diepenbeek, naar ontwerp van architect E.C. De Schepper (Mechelen)

Algemeen: 

- burgerhuis

- hoekpand

- gesloten bebouwing

- perceelgrootte: 85 m2

Referenties

pp. 170-171 Sinte-Geertruyde, het hoekhuis van de Kapelstraat en de Maagdendries , gelegen tegenover De...
1888-1988 / Haumont is honderd jaar jong (1988)
Titel: 

1888-1988 / Haumont is honderd jaar jong (1988)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
05/03/1988
Pagina('s): 
12
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Haumont-Haumont 75 jaar! (1963)
Titel: 

Haumont-Haumont 75 jaar! (1963)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
21/03/1963
Pagina('s): 
5
Het Louvre te Hasselt bestaat 30 jaar (1990)
Titel: 

Het Louvre te Hasselt bestaat 30 jaar (1990)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
24/02/1990
Pagina('s): 
9
Het “Louvre”, een stukje Parijs te Hasselt (1961)
Titel: 

Het “Louvre”, een stukje Parijs te Hasselt (1961)

Naam van de krant: 
Het Belang van Limburg
Datum van uitgave: 
01/10/1961
Pagina('s): 
5
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 

Recent toegevoegd

Auteur: Tom Kenis Geparafraseerde Radio 2-getuigenis van militair William De Wilde en zijn echtgenote...
Auteur: Tom Kenis De familie Trippas verbleef in Belgisch Congo van 1954 tot en met de onafhankelijkheid...
Auteur: Tom Kenis Antoinette Fransen, de moeder van Moelly Henno, werd tijdens Wereldoorlog II...
Zoveel Hasselaren, zoveel linken met Congo. Om de meest uiteenlopende redenen trokken Hasselaren al...
Auteur: Tom Kenis Joseph (°Hasselt 04.07.1926) en Denise (°Hasselt 22.01.1927) leerden elkaar kennen als...
Auteur: Tom Kenis André Billen, geboren in 1927, studeerde economie. Hij slaagde voor het diplomatiek...
Auteur: Tom Kenis De in Hamont geboren Joseph (Jef) Verlaak, thans inwoner van Viversel maar gedurende...
Auteur: Toon Blux Hermanus, Petrus, Joseph Blux is de oudste zoon van Louis Bleux (1) uit Kuringen en...
Auteur: Tom Kenis Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...