You are here

Augustijnenklooster (Havermarkt-Kapelstraat)

Description

Van alle Hasseltse kloosters was dat van de augustijnen het oudste en vermaardste. Geschiedschrijver Mantelius, zelf een augustijn, heeft er al van gehoord, zo schrijft hij in 1236.

In Hasselt wordt dan een klooster gebouwd midden in de binnenstad tussen de Kapelstraat, Maagdendries en de Havermarkt. De graven van Loon zorgen voor het geld. De laatste lekengraaf van Loon, Diederik van Heinsberg, overlijdt in 1361. Omdat hij schulden heeft en in de kerkban geslagen is, wil men hem niet, zoals zijn voorgangers, in de abdij van Herkenrode begraven. Hij wordt bijgezet in het koor van de augustijnenkerk.

In de 1567 slaan de beeldenstormers toe. Ze verwoesten kerk en klooster, gewaden, heiligenbeelden, altaren en meubelen.

De augustijnen verzorgen de pestlijders van Hasselt als de ziekte uitbreekt in 1579. Daardoor verdwijnen ze zelf tot de laatste man en plundert het gepeupel het klooster. Jaupen probeert het klooster weer te bevolken en het gebouwencomplex wordt weer in orde gebracht.

Een kopergravure uit 1738 schetst een mooi beeld van het grootse complex. De mooie, grote kerk met barokke gevel werd in 1715 voltooid. Zij was groter en rijker dan de Onze-Lieve-Vrouwkerk. De ingang van het klooster, ook een barok geveltje, dateert uit 1665. Van de gebouwen schiet, buiten het pand aan de Havermarkt 45 met als datum 1684 in de ankers, nog maar weinig over. De kerk werd beginjaren 1960 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In de kelder onder de kerk lag en ligt nog steeds een zware grote grafsteen, in blauwe steen, misschien wel het graf van Diederik van Heinsberg. Hij werd bij de bouwwerken niet verplaatst, maar jammer genoeg met een dikke laag cement bedekt.

(1) Inventaris Onroerend Erfgoed - geraadpleegd op 02-12-2009

Fiche

Adres: 
Havermarkt
Kapelstraat
Hasselt
Naam van het gebouw vroeger: 
augustijnenklooster
Eigenaars / Huurders voor 1900: 

- augustijnen

- 1797: Guillaume Claes

Beschrijving buitengevel: 

1975 - De augustijnen waren reeds begin XIII in de stad gevestigd; voor 1361 was er een kerk, en ca. 1420 een ziekenhuis; tijdens XVI A, uitbreiding met een O.-pand, dank zij de steun van prins-bisschop Erard van der Marck; stichting van een Latijnse school in XVII; in 1714 onder prior J. Kellens (1686-1721) bouw van een nieuwe kerk aan de Kapelstraat, ter vervanging van de oude, bouwvallige kerk; in 1738 strekte het klooster zich uit van de Kapelstraat tot de Havermarkt, en van de Maagdendries tot het z.g. huis "De Gulden Put"; de gebouwen waren gelegen rondom twee vierkante binnenplaatsen met tuin, en dateerden deels uit eind XVII, deels uit XVIII; in 1797, na de opheffing der orde, verkocht aan G. Claes, na wiens dood het complex verdeeld en opnieuw verkocht werd. Slechts weinig delen bleven tot heden bewaard. Van de kerk bleven enkele resten over, zichtbaar in de achtergevels der Kapelstraat, en moeilijk geïntegreerd in een recent appartementsgebouw. * De sacristie bleef volledig behouden: bakstenen gebouw aanleunend tegen een muur der kerk; twee zichtbare bouwlagen en op elke zijde twee traveeën onder schilddak (kunstleien). Verwerking van mergelsteen voor de banden, de hoekbanden en de geprofileerde kroonlijst Getoogde vensters in een geblokte mergelstenen omlijsting met trapezodale sluitsteen en geprofileerde druiplijst die de boogrug volgt. De begane grond is volledg ingebouwd. * De priorij en bibliotheek, gelegen aan de Havermarkt bleven het best bewaard; (...) (1)

Referenties

Van al de Hasseltse kloosters was dat der Augustijnen het oudste en vermaardste en oudtijds met de stad...
Van het indrukwekkende gebouwencomplex dat de Paters Augustijnen te Hasselt bezaten blijft niet veel...
p. 187 Naast de westgevel van Den Bosch was de koetspoort van de augustijnen, die oostwaarts uitkwam op...
KAPELSTRAAT [...] pp. 168-169 Uitgang Deze uitgang bood doorgang aan de dienstwagen van het post-...
52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)
Titel: 

52 waardevolle Hasseltse gebouwen en monumenten (1977)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1977
Cover: 
Hasselt intra muros (1989)
Titel: 

Hasselt intra muros (1989)

Ondertitel: 
Hasselt binnen de oude wallen. Historiek van straten, pleinen, gebouwen en huizen zoals opgetekend door Jan Juliaan Melchior (1848-1920)
Plaats van uitgave: 
Deurne-Hasselt
Jaar van uitgave: 
1989
Cover: 
Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)
Titel: 

Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1981
Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)
Titel: 

Inventaris van het cultuurbezit in België - Architectuur / deel 6n 1 (A-HA) - Provincie Limburg. Arrondissement Hasselt (1981)

Ondertitel: 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen
Plaats van uitgave: 
Gent
Jaar van uitgave: 
1981
Cover: 
Kunst & oudheden in Limburg (1975)
Titel: 

Kunst & oudheden in Limburg (1975)

Ondertitel: 
Monumentenroutes 1975
Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1975
Uit Hasselts verleden / Hasselt en de Augustijnen (1963)
Titel: 

Uit Hasselts verleden / Hasselt en de Augustijnen (1963)

Jaar van uitgave: 
1963
Naam tijdschrift: 
De Hasselaar
Volume: 
30 (herfstnummer)
Pagina's: 
z.p.
Downloads

Augustijnenklooster - Kopergravure, 1738 - uit: Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)

PDF icon Download (614.02 KB)

Augustijnenklooster - Plan kloostergebouwen - uit: Het Augustijnerklooster te Hasselt (1981)

PDF icon Download (212.99 KB)

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...