You are here

Description

De straat heette eerder Heerstraat (1954) en was daarvoor een deel van de Melbeekstraat.

Bij de fusie in 1977 werd gekozen voor een oude veldnaam die al zeer lang gebruikt werd voor het landschap aan de straat: op dye Biest voor Henegouwen (1440), tegen die kercke van henegouwe op die Byest (1456), op de Melbekerstrate gelegen op die Biest (1763), kleyn Biest aen Henegauwe op de Luykerbaene (1763).

De naam 'biest' heeft twee betekenissen: de omheining van een bouwland, met een houtkant die begroeid was met biezen. Of een weide waar het vee verzameld werd voor de hoeder het naar de graslanden dreef.

Fiche

Plaats: 
Bieststraat
Hasselt
Belgium
(Ver)ander(d)e naam: 
Heresteeg, Heerstraat
Datering: 
02.05.1977
Bemerkingen: 
Rapertingen

Referenties

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)
Titel: 

De straatnamen van Nieuw-Hasselt (1980)

Plaats van uitgave: 
Hasselt
Jaar van uitgave: 
1980
Cover: 

Recent toegevoegd

Edgard Jamart werd geboren in een gehucht tussen Bergen en Luik, maar woont al 40 jaar in Hasselt. Van...
Auteur: Hubert Bovens Marcellin Lagarde werd geboren te Sougné, Sprimont in de provincie Luik op 2...
Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...