Blanckart August - uit: Hasseltse Portretten (1997)

Description

p. 78

Auguste BLANCKART

(1878-1852)

Vader Henri Joseph Blanckart werd op 16 december 1833 geboren in 's-Hertogenrade in het toenmalige Pruisen als zoon van de in Verviers geboren Jan Baptiste Blanckart, kleermaker. Het gezin verhuisde later naar Luik. Nadat Henri in Charleroi vermoedelijk het beroep van fotograaf had geleerd, vestigde hij zich in 1863 als 'artiste photographe' in Hasselt aan de Sint-Truidersteenweg. Hiermee was hij waarschijnlijk de eerste Hasseltse fotograaf. In 1865 stelde hij reeds een leerling-fotograaf tewerk. Omstreeks 1866 verhuisde hij naar de Havermarkt, in 1869 naar de Aldestraat en omstreeks 1890 naar de Isabellastraat, waar hij overleed op 4 juni 1894. Henri huwde met Elisabeth Hubertina Hubar (1844-1884) uit Sint-Truiden. Uit dit huwelijk werden vijf dochters en vier zonen geboren.

De oudste zoon, Joseph (°Hasselt, 21 december 1868), was wellicht voorbestemd om het atelier van zijn vader voort te zetten. Alleszins werkten zij enige tijd samen onder de benaming 'Henri Blanckart & fils', maar Joseph koos uiteindelijk een ander beroep. Hij werd 'brouwersmeesterwerkman', 'gistingsonderrichter' en handelsreiziger. Hij leidde een zeer mobiel leven. Na zijn huwelijk in 1896 met Valerie Leuris verhuisde hij naar Tienen, kwam omstreeks 1900 weer in Hasselt wonen, verhuisde daarna naar Huy, vestigde zich in 1908 terug in Hasselt en verhuisde in 1915 naar Antwerpen.

Zijn jongere broer, Hubert (°Hasselt, 21 september 1872), bleef wel trouw aan de fotografie. Hij huwde in 1904 in Alken met Marie Nelissen, verhuisde tijdelijk naar Antwerpen en vestigde zich dan als fotograaf in de Tiensestraat in Sint-Truiden.

Het waren de jongste zonen Auguste (°Hasselt, 17 juli 1878) en Celestin (°Hasselt, 4 september 1881), die na de dood van hun vader in 1896 het atelier overnamen en onder de benaming "A.C. Blanckart frères" verder uitbouwden, aanvankelijk in de Kapelstraat en later aan de Maagdendries. Fotograaf-kunstschilder Celestin was in 1909 een tijdlang in Sint-Gillis (Brussel) gaan wonen. In 1921 huwde hij in Luik met Angèle Lepage. Op latere leeftijd verhuisde hij naar Rouen (Frankrijk). Auguste huwde met Maria Vannitsen (Ulbeek, 1883-Hasselt, 1980). Hij had bijhuizen in Sint-Truiden en Tongeren. Hij overleed in Hasselt op 17 februari 1952. In 1940 nam hij Armande Verdingh als leerlinge in dienst, die in 1955 het atelier overnam en nog een paar jaar verder werkte onder de naam "Studio Blanckart". (E.H.)

Recent toegevoegd

Auteur: Jean Nicolaï Kunstschilder Antoon Emile Arnoldus Georgius Kolb werd in Hasselt geboren in 1889...
Pagina in opbouw. Informatie, foto's en verhalen over de Hasseltse politie zijn welkom. In 1991...
Auteur: Mieke Strauven Grauwzuster Gertrudis van Schaffelen kwam in 1626 aan in Hasselt, met als doel...

Prinsbisdom Luik, 1659

Gebrandschilderd glas. Hasselt, Het Stadsmus, inv. nrs. 2014.0370 tot en met 2014.0377.

Maria-Helena Hubrechts was de zus van E.H. Jozef Hubrechts . Ze overleed samen met hem in de nacht van...
Eerwaarde Heer Jozef Hubrechts was pastoor van de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek. Hij overleed samen met zijn...
Van 2014 tot eind 2018 was Steven Vandeput minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale...
Emiel Baptist werd geboren in 1895 in Godsheide als zoon van dienstknecht Andreas (Zonhoven 1847-Hasselt...
Auteur: Marc Jacobs Zie tekstpagina voor de uitgebreide beschrijving. Louis Berten werd geboren op 30...
1795-1824 : Etienne-François de Stenbier 1825-1867 : Charles-Philippe de Cecil 1868-1869 : Conrardus...